Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Świadkowie prawdy z tej ziemi [2012]

2012-09-14

News

ks. Jan Kochel, Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci i błogosławieni, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, ss. 304.


Można powiedzieć, iż jako chrześcijanie przyzwyczajeni jesteśmy zarówno do lektury Pisma świętego, jak i do życia w towarzystwie świętych. Te dwie formy w fenomenalny sposób łączy wydana właśnie przez Księgarnię książka ks. Jana Kochela. Krótka biografia każdej z prawie pięćdziesięciu postaci i trafnie dobrany fragment Biblii są tu wezwaniem do lektury w rytmie czytaj – rozważ – módl się – żyj słowem. Znajdujemy tu świadków Chrystusa w rozmaity sposób związanych ze Śląskiem – tu się urodzili, mieszkali, dojrzewali do wielkości, tu są czczeni w końcu. Ksiądz Jan Kochel we wprowadzeniu odwołuje się do myśli Benedykta XVI z adhortacji Verbum Domini: „interpretacja Pisma świętego nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wysłuchali się również w tych, którzy naprawdę żyli słowem Bożym”, z których każdy „jest jakby promieniem światła wychodzącym ze słowa Bożego” (nr 48).


Słowo wstępne


Nie po raz pierwszy pochylamy się nad świetlanymi postaciami naszej ziemi. Czynimy to nie tylko po to, by rozwijać w sobie uczucie dumy i satysfakcji, że wspaniali ludzie żyli kiedyś tak jak my w śląskiej ojczyźnie. Teren ten Opatrzność i historia dały naszym przodkom i nadal powierzają odpowiedzialnym gremiom, by o niego dbały i czyniły go przestrzenią przyjazną każdemu człowiekowi. Na pewno charakter i oblicze nadają ziemi kolejne pokolenia mieszkańców, kochających i nienawidzących, wspinających się ku szczytom łaski, jak i tragicznie się mylących w swych wyborach. Poznanie tych realiów, rozpoznanie duszy – to zadanie dla uczciwych badaczy. Pożyteczne jest w takiej sytuacji spojrzeć ku szczytom, na ludzi zmierzających świadomie ku świętości, czyli ku trwaniu w bliskiej zażyłości z Bogiem. Żyli jak inni i podobnie do nas, ale umieli zachwycić się Bożą otwartością. To nas przekonuje, że niezbędne jest nie tylko sięganie do historycznych leksykonów, ale też trzeba zdobyć się na wysiłek dotarcia do tchnienia wiary, czyli do tego, co formowało ich wnętrza i postawy, co kierowało ku górze, skąd ma nadejść nasze zbawienie, i co wzmacniało siły, pomagało podnieść się z upadku i pokonać zniechęcenie.

W to powiązanie wprowadza nas bardzo potrzebna książka ks. prof. Jana Kochela, pracownika akademickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Rozmiłowany w dzieleniu się głębią ducha, zawartego w Piśmie świętym, metodą lectio divina, wskazuje drogę ku wzrastaniu. Niniejsza próba otwarcia się na słowo Boga, przez pryzmat spojrzenia na ludzi doskonałych, zakorzenionych w śląskiej dzielnicy, zasługuje na żywe poparcie, tym bardziej że nasza epoka nie sprzyja zapraszaniu do przeżywania w sobie spraw Bożych. Odwracanie się od Stwórcy, czynienie sobie innych bogów – nierzadko w sposób prymitywny – prowadzi do zmęczenia i utraty własnej samodzielności duchowej. Może więc w takiej sytuacji, dzięki tej książce, obudzi się tęsknota za prawdą i dobrem? W sposób zaproponowany przez Autora nie tylko poznajemy realia epoki Świętych, sprawdzić możemy wiarygodność ich ziemskiej egzystencji, ale bardziej jeszcze przekonujemy się, że w każdym czasie możliwe jest docieranie do uniwersalnej prawdy o powołaniu wszystkich nas do doskonałości. Wstępowanie po szczeblach kontemplacji i modlitwy nie jest łatwe, wymaga bezgranicznej uczciwości, ale tym większa radość, gdy się zdoła przybliżyć do Źródła świętości i wielkości. A ukazanie świętych Postaci z przeszłości Śląska jeszcze ową radość pogłębi.

Wszystkim tęskniącym za ideałami doskonałości z serca polecam niniejszą publikację.


+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Spis treści:

Słowo wstępne
Wprowadzenie

I. Święci czczeni na Śląsku
  Św. Anna
  Św. Barbara
  Św. Florian
  Św. Katarzyna
  Św. Antoni
  Św. Jan Nepomucen

II. Święci Ślązacy
  Św. Jadwiga Śląska
  Św. Jacek Odrowąż
  Św. Jan Sarkander
  Św. Melchior Grodziecki
  Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein

III. Błogosławieni Ślązacy
  Bł. Bronisława
  Bł. Czesław
  Bł. Herman
  Bł. Maria Luiza Merkert
  Bł. Bernard Lichtenberg
  Bł. Gerhard Hirschfelder

IV. Błogosławieni śląscy męczennicy II wojny światowej
  Bł. Emil Szramek
  Bł. Józef Czempiel
  Bł. Józef Cebula OMI
  Bł. Alojzy Liguda SVD
  Bł. Stanisław Kubista SVD
  Bł. Ludwik Mzyk SVD

V. Słudzy Boży – śląscy męczennicy II wojny światowej
  Paweł Barański CSSP
  Ignacy Dobiasz SDB
  Karol Golda SDB
  Piotr Gołąb SVD
  Franciszek Harazim SDB
  Eugeniusz Józef Huchracki OFM
  Józef Huwer SVD
  Franciszek Kałuża SJ
  Norbert Kąpała (Kompalla) CM
  Paweł Kontny TChr
  Roman Kozubek SVD
  Franciszek Miśka SDB
  Teodor Sąsała SVD
  Józef Słupina CM
  Jan Świerc SDB
  Jan Wagner CM
  Ludwig Wrodarczyk OMI

VI. Świadkowie wiary z tej ziemi
  Ks. Teodor Christoph
  Bp Maksymilian Kaller
  Kard. August Hlond
  Ks. Antoni Korczok
  S.M. Dulcissima Helena Hoffmann SMI
  Bp Wilhelm Pluta
  Ks. Franciszek Blachnicki

Literatura
Wykaz tekstów Ewangelii
Pozostałe tematy
Aktualności

Leksykon katechetyczny w mass mediach

Pierwszy leksykon katechetyczny na naszym rynku wydawniczym wzbudził zainteresowanie w mediach i sklepach internetowych, które prześcigają się w promocjach. Warto zainteresować się tym przewodnikiem, zwłaszcza w obliczu nagonki na obecność nauki religii w szkole oraz osobistych wyborów rodziców i ich dzieci; zob. Jedność; SKP; GN Opole i Gliwice; radio Doxa; wywiad Prowadzić do wiary orężem wiedzy wiara.pl

więcej

XII Tydzień Wychowania

Hasłem Tygodnia Wychowania (11-17 września) są słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć im będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, duszpasterza i wychowawcy, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 r.; zob. materiały rsk i komunikat bpa Osiala.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11192803

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu