Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Nasza Pani Piekarska...

2019-06-06

News

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia

Łk 1,48


Testament z krzyża skierowany do Jana poleca Maryję jako Matkę naszą, Matkę Kościoła. Już Stary Testament mówi o Maryi (Rdz 3,15; Iz 7,14). Zaś Jezus chciał, aby Maryję przyjąć jako także naszą Matkę. Jan jako „uczeń wziął Ją do siebie”, „przyjął Ją do swojej własności”, więc Maryja stała się częścią jego życia - niech stanie się również częścią naszej rzeczywistości.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa”. Czujemy, że cześć dla Matki Bożej to dar dla Kościoła, dla nas, bo jest naszą Matką.

Jezuita, o. Robert Więcek - proboszcz parafii Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach - Matki dobrej drogi) w swych „Wielkopostnych i Wielkanocnych spotkaniach” z roku 2010 dzieli się z nami następującymi refleksjami: „Czy wyobrażamy sobie patrzeć na Jezusa Chrystusa, nie patrząc na Jego Matkę, Maryję? Byłoby to ze wszech miar dziwne, jeśli nie powiedzieć absurdalne (…). Czyż nie sam Pan Jezus wskazuje nam na Nią (…). Czyż grzechem jest wypełnienie misji Pana Jezusa i „wzięcie Maryi do siebie”? Dalej czytamy: „Częstsze zwracanie się do Maryi z prośbą o pomoc nie jest zapewne nietaktem, bo to za Jej wstawiennictwem zwracamy się do Jej Syna! (…) Warto pamiętać, że nikt z wierzących nie odważyłby się rozdzielać Syna i Matki. Byłoby to raczej próbą samobójczą! Zdegradowaniem, redukcją wiary! (…). Ona jest Świadkiem wskazującym zawsze Chrystusa, Jej Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa!”.

Jako Ślązaczka dziedziczę kult Mateczki Piekarskiej - „naszej Panienki”, „Matki sprawiedliwości i miłości społecznej”, „Matki uczącej Ewangelii pracy, „Matki solidarności ludzi pracy”, „Obrony upokorzonych”, „Piekarskiej Pani, oparcia ludu śląskiego”, „Pani chroniącej niedzielę Bożą i naszą”, „Opiekunki ludzkich praw i godności człowieka”.

Wierzący, kochający Matkę Bożą, odmawiają jedną z licznych form modlitwy, np. nowennę od novem - "dziewięć", czyli przez dziewięć kolejnych dni, tygodni czy nawet lat. W tej modlitwie chodzi o akt wiernego trwania na modlitwie, jak trwali apostołowie po Wniebowstąpieniu Jezusa, oczekując Zesłania Ducha Świętego - może to była pierwsza nowenna? Taka modlitwa pomaga wyciszyć się i otworzyć na działanie Bożej łaski i na Jego natchnienia, aby móc w konkretnej sytuacji życiowej usłyszeć głos Boga w sobie, Jego odpowiedź.

Znamy nowennę do Matki Boskiej Piekarskiej z rozważaniami św. Jana Pawła II. W modlitwie wstępnej zwracają uwagę słowa: ”Matka (…) od wieków spogląda z piekarskiego wzgórza na śląski lud i wyprasza mu łaski. Tobie nigdy nie były obojętne troski mieszkańców tej ziemi, dlatego przychodzimy do Ciebie, tak jak niegdyś przychodzili nasi ojcowie, aby powierzyć Ci nasze sprawy”.

W pierwszym dniu nowenny Matka Boska jest dla wiernych Powierniczką tajemnic serca ludzkiego, a w 1968 roku kardynał Wojtyła tak się modlił: „Przybyłem, bo uważam Matkę Bożą Piekarską za szczególną Patronkę mojego nowego powołania (...) błagam o stałą pomoc dla metropolity krakowskiego w jego nowym powołaniu”.

W trzecim dniu modlimy się do Matki wiary i wolności, stąd słowa z 1973 roku jeszcze kardynała Wojtyły: „Ewangelia jest zaczynem godności człowieka, wolności duchowej człowieka. My tę wolność duchową dziedziczymy przez tyle stuleci (…). Obyśmy byli pojętnymi uczniami Ewangelii i dobrymi Twoimi dziećmi zawsze”.

Dzień czwarty jest modlitwą do Matki odnowy i pojednania. Rozważanie dotyka ważnego dla Polaków tematu pojednania potrzebnego człowiekowi. Chodzi o pojednanie z Bogiem, z bliźnimi i z samym sobą. „Matko, módl się, abyśmy umieli być na co dzień ludźmi pojednania i pokoju, abyśmy żyli tak, jak uczył nas Twój Syn, a nasz Pan”.

Dzień siódmy jest modlitwą do Matki zatroskanej o trzeźwość swoich dzieci, wypraszającą dar trzeźwości, „aby nasze umysły były jasne, serca przejrzyste, czyste i szczere (…), jako mocni ludzie tworzyli zdrowy, mocny i odpowiedzialny naród”.

W dniu ósmym Papież przypomniał, że Matka Boża broni niedzieli Bożej i naszej, a sam prosił w roku 2003: „Proszę pracodawców i ludzi pracy: uczyńcie wszystko, aby szanować dzień święty(…). Niech Dzień Pański będzie dniem radosnego nawiązywania więzi z Bogiem oraz budowania jedności rodzin i społeczeństw”.

W 1990 roku Jan Paweł II przesłał telegram do pielgrzymów zgromadzonych w Piekarach, w którym pisał: "Dziś ja, biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego narodu, pragnę włączyć się w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (…). Szczęść Boże! (…) aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się do Boga: Szczęść Boże!".

Nowenna kończy się prośbami, aby Matka nasza Piekarska wstawiała się za nami. To Ona wspomaga nas od zawsze i warto powtórzyć słowa o. Roberta Więcka: „Częste zwracanie się do Maryi z prośbą o pomoc nie jest zapewne nietaktem, bo to za Jej wstawiennictwem zwracamy się do Jej Syna”.

Krystyna


Bibliografia:
Więcek R., Wielkopostne i Wielkanocne spotkania, WAM, Kraków 2010.
Pindur G., Nowenna do Matki Boskiej Piekarskiej z rozważaniami kard. Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II z piekarskiego wzgórza, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048789

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu