Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony...

2019-09-04

News

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy (…). Z Ciebie moc płynie i męstwo, W Tobie jest nasze zwycięstwo.

 

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO - 14 września - to święto w Kościele zachodnim i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Krzyż jest dla chrześcijan najważniejszą relikwią. Istotą tego święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Jest szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

Znak Krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po 313 roku. Do VI wieku na Krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Od XII wieku pojawia się motyw cierpienia. Do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki , pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.

Od czasów Konstantyna, kiedy chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary, Krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Używany jest w liturgii i uświęca całe życie wierzących: zaczyna i kończy modlitwę, każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy błogosławieństwie.

Warto przypomnieć słowa o Krzyżu św. Jana Damasceńskiego: "Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa , nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga i uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami".

KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W GLIWICACH

Dzieje tego krucyfiksu sięgają niemal początków historii miasta, bo pierwsze o nim wzmianki pochodzą z XVI wieku. Towarzyszył gliwiczanom przez wieki w kościele, był obnoszony po ulicach w czasie klęsk żywiołowych. Ludzie nazywać go mieli Cudownym Zbawicielem. Legenda głosi, że początkowo usta Jezusa były zamknięte i takie pozostawały, dopóki krucyfiks znajdował się w kościele. Jednak po pożarze w 1667 roku krzyż na pewien czas zawisł w refektarzu, gdzie zakonnicy spożywali posiłki. Zgodnie z regułą mieli to czynić w milczeniu, ale ułomna ludzka natura łamała regułę. Pewnego dnia, gdy hałas się nasilił, z krzyża odezwał się donośny głos „silentium-cisza”. Przerażeni zakonnicy uciekli, a usta Chrystusa pozostały uchylone.

Dzisiaj słynący łaskami krucyfiks znajduje się w głównym ołtarzu kościoła (z 1726 roku) w stylu późnego baroku. Krzyż umieszczony jest na tle obrazu przedstawiającego Jerozolimę, zaś po jego bokach ustawione są postaci Maryi i św. Jana Apostoła. Po bokach ołtarza, między kolumnami, umieszczono w 1924 roku rzeźby św. Piotra i Pawła. Reliefy na tabernakulum przedstawiają świętych redemptorystów: św. Alfonsa Liguori, św. Klemens Hofbauera.

W tym kościele na uwagę zasługuje także Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy liczący prawie 70 lat kultu w Gliwicach. Przy tym ołtarzu 23 stycznia 1951 roku odprawiono pierwszą Nowennę Nieustanną do Matki Bożej.

Ks. Jan Twardowski w swej poetyckiej prostocie oddał hołd Krzyżowi Chrystusa i zmusza wierzących do Jego kontemplacji. Słowa Poety może trudne, ale potrzebne w naszym czasie, kiedy nie szanuje się Krzyża:

Dlaczego Krzyż

uśmiech

rana głęboka

Widzisz

to takie proste

kiedy się kocha.


Krystyna

fot. Krucyfiks z sanktuarium Podwyższenia Krzyża oo. Redemptorystów w Gliwicach

Źródła:
Twardowski J., Wiersze, Żagań 1995.
Przewodnik pielgrzyma (seria: Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich), Wydawnictwo "Ścieżki wiary", Kraków 2011.
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048897

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu