Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

2020-11-28

News
Program duszpasterski, który realizujemy od 2019 r. podejmuje próbę pastoralnego ujęcia Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej (por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Watykan 2007).

Zakończyliśmy rok liturgiczny, którego hasłem przewodnim były słowa: "Oto wielka tajemnica wiary". Z pierwszą niedzielą Adwentu wchodząc w kolejny etap tego programu, chcemy pochylić się nad słowami: "Zgromadzeni na świętej wieczerzy". Mottem przewodnim mają być słowa z Ewangelii wg św. Jana: "(...) Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (J 6,32). Eucharystia to dar Ojca niebieskiego. Jakże ważną zatem rolę odgrywa Ona w życiu osoby wierzącej. Ostatnie wydarzenia i związane z nimi ograniczenia dostępu do Najświętszej Ofiary (pandemia), jeszcze bardziej nam to uzmysłowiły. Kościół żyje dzięki Eucharystii – ta prawda powinna nam nieustannie towarzyszyć. Być może mając łatwy dostęp do codziennej Mszy Świętej zatraciliśmy jej smak (1 P 2,3) i poczucie sacrum Najświętszej Ofiary.

Kościół zachęca nas, byśmy na nowo odkryli jej sens i wartość. Święta Wieczerza - czy dla nas jest naprawdę święta? Może warto wrócić do Listu Apostolskiego Jana Pawła II na Rok Eucharystii Mane nobiscum Domine (2004). Znajdziemy tam wiele cennych wskazówek jak jeszcze gorliwiej przeżywać Eucharystię. W tym dokumencie papież pisze: "Zachęcam wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej z zaangażowaniem, na jakie zasługuje, oraz do oddawania Jezusowi obecnemu w Eucharystii, także poza Mszą Świętą, czci w adoracji godnej tak wielkiej Tajemnicy" (MND 10). Spróbujmy więc na nowo odkrywać wartość i piękno Eucharystii poprzez gorliwe uczestniczenie w niej oraz sztukę celebrowania (ars celebrandi).

Wokół stołu gromadzą się osoby sobie bliskie. Jezus zaprosił nas, swoich przyjaciół, byśmy gromadzili się przy stole Jego Słowa i Ciała. Nie odrzucajmy tego zaproszenia. Wręcz przeciwnie, starajmy się jak najlepiej do niego przygotować i uczestniczyć we Mszy Świętej. "Eucharystia jest tajemnicą obecności, przez którą spełnia się w najwznioślejszy sposób obietnica Jezusa, że pozostanie z nami, aż do skończenia świata" (MND 16).

Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6,32). Ojciec dał nam Syna, dał nam prawdziwy pokarm z nieba. A Syn obiecał pozostać z nami na zawsze i obietnicy dotrzymał. To tylko od nas zależy czy zechcemy się z Nim spotykać, czy zechcemy zaprosić Go do swojego życia, czy Mu uwierzymy.

I może dobrze się składa, że rozpoczynamy czas Adwentu, czas oczekiwania, czuwania i przygotowywania się na przyjście Pana. On przychodzi do nas w każdej Eucharystii. Może więc dobrze będzie jeśli ten czas będzie czasem, w którym częściej będziemy uczestniczyli w Eucharystii. Niech nasze serce na nowo zapała miłością do Jezusa Eucharystycznego.

Święty Papież Jan Paweł II w cytowanym już dokumencie napisał jeszcze inne pisze piękne słowa: "Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca” (MND 18). Warto zapytać siebie o miłość, o miłość do Jezusa Eucharystycznego. Czy kochasz? Poprzez Eucharystię Jezus nie tylko pozostał z nami, ale pozostaje w nas. Jakże głęboka i prawdziwa to Tajemnica. Bóg żyje we mnie jeśli przyjmuję Go do swego serca w Komunii Świętej. Nie marnujmy tak wielkiego daru Ojca.

s.M. Damiana Szmidt

fot. Informamolise
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14013613

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu