Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Lectio divina - teoria i praktyka [2021]

2022-02-24

News

Włodzimierz Zatorski OSB, Lectio divina. Teoria i praktyka, czyli jak czytać Pismo Święte? Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2021, ss. 419.


Z okazji pierwszej rocznicy śmierci o. Włodzimierza Zatorskiego OSB (+2021) ukazał się zbiór jego tekstów skupionych wokół tematu lectio divina, czyli teorii i praktyki czytania Pisma Świętego. Ten rodzaj lektury Biblii zajmuje szczególne miejsce w tradycji monastycznej i życiu każdego benedyktyna.

Tynieckie Wydawnictwo, patrząc na ilość tekstów i nagrań ojca Zatorskiego, które dotyczyły tej praktyki, zauważyło, że obok Reguły św. Benedykta, był to "temat w czołówce zainteresowań Autora".


Spis treści:

I. Co to jest lectio divina?

Lectio divina w Regule św. Benedykta


II. Lectio divina wybranych fragmentów Pisma Świętego

Kładę przed wami życie i śmierć... wybierajcie (Pwt 30,15-20)

Doskonałość (Mt 5,43-48

Zagadnienie prawdy (J 8,12-20)

...


[Ze wstępu]:

Teksty, które znajdziesz na kolejnych stronach, to owoc głębokiej refleksji biblijnej o. Włodzimierza Zatorskiego OSB. Podzieliliśmy je na dwie części. Pierwsza to wprowadzenie teoretyczne, a druga — przykłady odczytania wybranych fragmentów z Pisma Świętego. Duża część tekstów była publikowana w miesięczniku oblatów benedyktyńskich "Benedictus".

***

Zasadniczo istnieją dwa sposoby czytania Pisma Świętego. Jeden odnosi się do prawd ogólnych przekazywanym wszystkim, jest to obiektywne odczytywanie sensu – co autor chciał powiedzieć, co Bóg do nas mówi, jaki stąd wynika wniosek moralny, teologiczny, duchowy itd. Ten sposób odczytywania jest strzeżony przez wspomniany Urząd Nauczycielski Kościoła. Jednocześnie, i to dla nas jest najważniejsze, istnieje lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste czytanie Pisma Świętego. W tym podejściu Biblia jest listem Pana Boga do nas skierowanym. Takim czytaniem chcielibyśmy się zająć podczas tych ćwiczeń.

Osobista lektura, czyli lectio divina, nie może być w sprzeczności z sensem obiektywnym, w którym staramy się uchwycić, kim był Jezus z Nazaretu, co On sam o sobie mówił, jak w Nim realizowały się zapowiedź proroków, itd. Dalej wyciągamy z lektury prawdy wiary, prawdy moralne i wskazania praktyczne odnoszące się do życia. Jeżeli lectio divina staje w sprzeczności z obiektywnym sensem, to jest to znak, że źle je prowadzimy i trzeba robić to inaczej. Natomiast lectio divina ma głębszy i szerszy charakter niż ta nauka obiektywna, bo w nim Bóg przemawia do nas osobiście. Lectio jest osobistym spotkaniem z Bogiem, w którym On może przemówić do nas osobiście, powodując w nas przemianę serca. Czasami odsłania nam zupełnie nowy świat, jakieś nowe horyzonty, nowy sposób widzenia i rozumienia rzeczywistości, co nadaje sens naszemu życiu. Nauka obiektywna tego sama z siebie nie daje...

Włodzimierz Zatorski OSB

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418828

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu