Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Uzdrawiająca siła cnót [2024]

2024-02-13

News

Carlo Maria Martini, Uzdrawiająca siła cnót, tłum. Paweł Borkowski, Kraków: Promic 2024, ss. 100. ISBN 978-83-67770-45-3.


Dorobek Carlo Maria kard. Martiniego (+2012) jest imponujący i wciąż inspirujący (aktualny). Podobnie zakres tematyczny jego opracowań odnosi się do wielu kwestii teologicznych i moralnych. W interpretacji i aktualizacji tych zagadnień zawsze pierwszym źródeł jest Pismo Święte. 

Pisanie o cnotach nie jest dziś popularne. A cnota to po prostu trwała dyspozycja/sprawność do czynienia dobra (KKK 1808). Św. Grzegorz z Nyssy przekonywał, że "celem życia cnotliwego niech będzie upodobnienie się do Boga". Cnoty moralne winni więc pielęgnować poszczególni ludzi i grupy (KDK 30). Dzielą się one na cnoty ludzkie i cnoty teologalne. Cnoty ludzkie są stałymi zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarę. Zalicza się do nich roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie - to cnoty kardynalne, czyli takie wokół których grupują się wszystkie inne i stanowią podstawę dla cnotliwego (dobrego) życia. Cnoty teologalne to cnoty, których początkiem, motywem i przedmiotem bezpośrednim jest sam Bóg. Są nimi: wiara, nadzieja i miłość. Człowiek otrzymuje je jako dar, wszczepiony wraz z łaską uświęcającą, stąd uzdalniają go do życia w przyjaźni z Trójcą Świętą. W Biblii znajdujemy tylko jeden fragment przywołujący cnoty: "I jeśli kto miłuje sprawiedliwość - to jej dziełami są cnoty; uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa" (Mdr 8,7).

Kard. Martini, sięgając do źródeł biblijnych, pokazuje, dlaczego i w jaki sposób cnoty są zaletami moralnymi i intelektualnymi człowieka. "Dzięki nim możemy bowiem postępować słusznie pomimo niesprzyjających okoliczności, a równocześnie wzrastać w człowieczeństwie. Wszyscy wolimy nawiązywać i utrzymywać stosunki zawodowe, towarzyskie i wszelkie inne z osobami, które są opanowane, uczciwe, odpowiedzialne, uprzejme, punktualne, cierpliwe, pracowite itd. – czyli właśnie odznaczają się cnotami. Cnoty są niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia" (od Redakcji).

Kardynał z Mediolanu pisze o uzdrawiającej sile cnót boskich (wiara, nadzieja, miłość) i moralnych (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo) w życiu współczesnego człowieka. Tych siedem cnót tworzy kanon trwałych dyspozycji wewnętrznych, które określamy jako sprawności lub skłonności do dobra. Czy warto się nad nimi namyśleć, zatrzymać, zagłębić?

Plan medytacji:
Przedmowa (Vito Mancuso)
Roztropność
Sprawiedliwość
Męstwo
Umiarkowanie
Wiara
Nadzieja
Miłość

Zaufanie do Autora, który wielokrotnie odpowiedział pozytywnie na moje pytania, podopowiada, że "Warto" - pozwolić się poprowadzić w drodze do poszukiwania prawdy, która ma swoje źródło w Prawdzie objawionej i żywej - Jezusie Chrystusie.

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048099

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu