Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

List do Galatów [2024]

2024-04-19

News

Dariusz Sztuk, List do Galatów (NKB NT IX), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2024, ss. 222; ISBN 978-83-8131-644-6.


Od Redakcji

Najnowszy tom z serii Nowych Komentarzy Biblijnych przybliża czytelnikom List do Galatów, który apostoł Paweł napisał w najgorętszym okresie swej ewangelizacyjnej działalności. Dotyka w nim istotnych elementów doktryny rodzącego się Kościoła, informując przy tym o wydarzeniach kształtujących oblicze początkowej wspólnoty chrześcijan, zwłaszcza wspólnoty w Galacji, w Azji Mniejszej. Obydwie te bardzo rozległe kwestie Autor komentarza potraktował niezmiernie starannie, z przejrzystością pozwalającą każdemu czytelnikowi łatwo odnaleźć interesujący go szczegół doktryny czy też historii młodego Kościoła.

Wśród wielu zalet niniejszego komentarza trzeba podkreślić uwagę, jaką Autor poświęca historii egzegezy Listu do Galatów, zwłaszcza tej patrystycznej, która w sposób dyskretny i chyba korzystny zdaje się modyfikować perspektywę egzegetów ostatnich dziesiątków lat.

Autor: ks. prof UKSW Dariusz Sztuk SDB - jest salezjaninem, biblistą, pracownikiem Zakładu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie oraz wykładowcą w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Studiował w Salezjańskim Instytucie Teologicznym w Cremisan (Betlejem) oraz Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Przedmiotem jego naukowych zainteresowań i tematem publikacji są listy Pawłowe oraz egzegeza patrystyczna; jest popularyzatorem duchowości biblijnej oraz wiedzy o Ziemi Świętej, przewodnikiem grup pielgrzymkowych oraz studyjnych. Współautor m.in. "Historia zbawienia" (Wyd. Salezjańskie 2018); „Przewodnik po Ziemi Świętej” (Wyd. Salezjańskie 2021).

Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15338032

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu