Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa [2013]

2013-10-19

News
Janusz Wilk, Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, Emmanuel, Katowice 2013, ss. 92.

Z pozoru niewielka książeczka, a w rzeczywistości solidny "oręż" dla współczesnych kapłanów, na których przypuszczono "zmasowany atak" medialny i ideologiczny. Oczywiście z ich strony batalia ma charakter duchowy i prowadzić do przemiany samych "żołnierzy Chrystusa Jezusa". Obowiązuje ich zasada wypracowana przez bł. ks. Jerzego Popiełuszko (ofiarę innej nagonki medialnej): "Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i dobra. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc" (zob. Z pism bł. Jerzego, Brewiarz.pl z 19 października).

Książka ks. dr Janusza Wilka, biblisty i wychowawcy seminarium duchownego w Katowicach, ukazuje się jak najbardziej "na czasie". Skierowana jest nie tylko do kapłanów, seminarzystów, zakonników, ale również do osób świeckich, którzy nie do końca stanęli na wysokości zadania. Zabrakło ich u boku swoich kapłanów - w ich obronie i w obronie całej "armii Pana" (Kościoła). Niepozorna książeczka niesie wielki potencjał intelektualny i formacyjny. "W kontekście licznych ataków na Kościół, ale równocześnie coraz większej świadomości potrzeby świętości życia, by wyzbyć się egoizmu i uczynić więcej miejsca Bogu, książka niesie szczególne światło prawdy. Wpisuje się również w piękne świadectwo wiary Benedykta XVI i Franciszka, jego następcy, którzy zachęcają do codziennego stawania do walki ze złym duchem bez lęku, ale - ważne! - zawsze w zjednoczeniu c Chrystusem - Zwycięzcą" (zob. ks. M. Szkudło, Przedmowa, 8).

Monografia ks. Wilka składa się z przedmowy, wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i fachowej bibliografii (s. 77-81). Jest to syntetyczne spojrzenie na biblijne metafory militarne, a zwłaszcza na obraz żołnierza w 2 Tm 2, 3, odniesiony do młodego biskupa Tymoteusza, a przez niego do współczesnych kapłanów i biskupów.

Pierwszy rozdział ma charakter egzegetyczny, analityczny i wprowadzający. Najbardziej rozbudowany jest rozdział drugi, który nosi znamiona instrukcji wojskowej. Znajdziemy tam następujące elementy formacji "poborowego Pana":
1. Pobór - powołanie,
2. Szkolenie wstępne - czas seminarium,
3. Szkolenie permanentne - stała formacja,
4. Łączność ze sztabem - modlitwa,
5. Kompania - wspólnota,
6. Ekwipunek żołnierza - zbroja duchowa,
7. Broń zaczepna i obronna - teologia,
8. Zaopatrzenie - Pismo święte i Msza święta,
9. Mienie wojskowe - dobra materialne,
10. Poligon - rekolekcje,
11. Apel - rachunek sumienia,
12. Zaplecze medyczne - własna spowiedź,
13. Żołnierska wierność - wierność Chrystusowi.
Rozdział trzeci pt. "Zagrożenia" wskazuje na realne niebezpieczeństwa (ataki Złego): wewnętrzne i zewnętrzne. Kapłan "nie jest bowiem najemnikiem, ale duchowym komandosem. Jest świadom różnorakich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, dlatego nigdy nie przestaje być czujny" (s. 73n). Ostatni rozdział nosi tytuł "Wojska sojusznicze", gdyż kapłan musi mieć świadomość wartości modlitwy wstawienniczej "sam pamięta w modlitwie o tych, którzy w jego intencji modlą się i ofiarują swoje cierpienia. Został bowiem żołnierzem Chrystusa Jezusa dla Chrystusa i w Jego sprawie" (s. 74).

Trzeba spojrzeć na przywołane metafory z właściwym sobie dystansem. Nie mniej jednak zagrożenie jest realne (por. próby, prześladowania, kontestacja w mediach), a przeciwnik - szalenie niebezpieczny (szatan). Obrazy militarne silnie przemawiają do duchowości mężczyzn, którzy poszli za Jezusem natychmiast, bez ograniczeń, zostawiając wszystko i "na całość" (na całe życie). Prezbiterzy ślubowali Chrystusowi i Kościołowi wierność i posłuszeństwo. Autor dodaje: poświęcenie, pobożność, dyscyplina, roztropność, właściwe przygotowanie, gotowość do współpracy innymi żołnierzami Chrystusa, cierpliwość, przejrzystość intencji, entuzjazm, lojalność. Te cechy wyróżniają zdrową postawę i silny charakter tych, którzy "opuścili wszystko i poszli za [Chrystusem]" (Mk 10, 28).

Książkę trzeba potraktować jako biblijny przewodnik - kompas na drogę. Zwięzły i komunikatywny język, przypominający wojskowe dyrektywy, pomoże nie tylko w lekturze, ale w dalszej auto-formacji tym, którzy sięgną po pracę ks. Janusza. Autor skromnie przyznaje, że nie chce nikogo pouczać. "Sam jest pierwszym adresatem..." - wyznaje (s. 12). Dowodzi to dobitnie jego dojrzałości, współodpowiedzialności za współbraci i wielkiego pragnienia osobistego pielęgnowania daru kapłaństwa, które sam otrzymał przez nałożenie rąk Biskupa.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5870765

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu