Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa [2013]

2013-10-19

News
Janusz Wilk, Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, Emmanuel, Katowice 2013, ss. 92.

Z pozoru niewielka książeczka, a w rzeczywistości solidny "oręż" dla współczesnych kapłanów, na których przypuszczono "zmasowany atak" medialny i ideologiczny. Oczywiście z ich strony batalia ma charakter duchowy i prowadzić do przemiany samych "żołnierzy Chrystusa Jezusa". Obowiązuje ich zasada wypracowana przez bł. ks. Jerzego Popiełuszko (ofiarę innej nagonki medialnej): "Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i dobra. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc" (zob. Z pism bł. Jerzego, Brewiarz.pl z 19 października).

Książka ks. dr Janusza Wilka, biblisty i wychowawcy seminarium duchownego w Katowicach, ukazuje się jak najbardziej "na czasie". Skierowana jest nie tylko do kapłanów, seminarzystów, zakonników, ale również do osób świeckich, którzy nie do końca stanęli na wysokości zadania. Zabrakło ich u boku swoich kapłanów - w ich obronie i w obronie całej "armii Pana" (Kościoła). Niepozorna książeczka niesie wielki potencjał intelektualny i formacyjny. "W kontekście licznych ataków na Kościół, ale równocześnie coraz większej świadomości potrzeby świętości życia, by wyzbyć się egoizmu i uczynić więcej miejsca Bogu, książka niesie szczególne światło prawdy. Wpisuje się również w piękne świadectwo wiary Benedykta XVI i Franciszka, jego następcy, którzy zachęcają do codziennego stawania do walki ze złym duchem bez lęku, ale - ważne! - zawsze w zjednoczeniu c Chrystusem - Zwycięzcą" (zob. ks. M. Szkudło, Przedmowa, 8).

Monografia ks. Wilka składa się z przedmowy, wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i fachowej bibliografii (s. 77-81). Jest to syntetyczne spojrzenie na biblijne metafory militarne, a zwłaszcza na obraz żołnierza w 2 Tm 2, 3, odniesiony do młodego biskupa Tymoteusza, a przez niego do współczesnych kapłanów i biskupów.

Pierwszy rozdział ma charakter egzegetyczny, analityczny i wprowadzający. Najbardziej rozbudowany jest rozdział drugi, który nosi znamiona instrukcji wojskowej. Znajdziemy tam następujące elementy formacji "poborowego Pana":
1. Pobór - powołanie,
2. Szkolenie wstępne - czas seminarium,
3. Szkolenie permanentne - stała formacja,
4. Łączność ze sztabem - modlitwa,
5. Kompania - wspólnota,
6. Ekwipunek żołnierza - zbroja duchowa,
7. Broń zaczepna i obronna - teologia,
8. Zaopatrzenie - Pismo święte i Msza święta,
9. Mienie wojskowe - dobra materialne,
10. Poligon - rekolekcje,
11. Apel - rachunek sumienia,
12. Zaplecze medyczne - własna spowiedź,
13. Żołnierska wierność - wierność Chrystusowi.
Rozdział trzeci pt. "Zagrożenia" wskazuje na realne niebezpieczeństwa (ataki Złego): wewnętrzne i zewnętrzne. Kapłan "nie jest bowiem najemnikiem, ale duchowym komandosem. Jest świadom różnorakich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, dlatego nigdy nie przestaje być czujny" (s. 73n). Ostatni rozdział nosi tytuł "Wojska sojusznicze", gdyż kapłan musi mieć świadomość wartości modlitwy wstawienniczej "sam pamięta w modlitwie o tych, którzy w jego intencji modlą się i ofiarują swoje cierpienia. Został bowiem żołnierzem Chrystusa Jezusa dla Chrystusa i w Jego sprawie" (s. 74).

Trzeba spojrzeć na przywołane metafory z właściwym sobie dystansem. Nie mniej jednak zagrożenie jest realne (por. próby, prześladowania, kontestacja w mediach), a przeciwnik - szalenie niebezpieczny (szatan). Obrazy militarne silnie przemawiają do duchowości mężczyzn, którzy poszli za Jezusem natychmiast, bez ograniczeń, zostawiając wszystko i "na całość" (na całe życie). Prezbiterzy ślubowali Chrystusowi i Kościołowi wierność i posłuszeństwo. Autor dodaje: poświęcenie, pobożność, dyscyplina, roztropność, właściwe przygotowanie, gotowość do współpracy innymi żołnierzami Chrystusa, cierpliwość, przejrzystość intencji, entuzjazm, lojalność. Te cechy wyróżniają zdrową postawę i silny charakter tych, którzy "opuścili wszystko i poszli za [Chrystusem]" (Mk 10, 28).

Książkę trzeba potraktować jako biblijny przewodnik - kompas na drogę. Zwięzły i komunikatywny język, przypominający wojskowe dyrektywy, pomoże nie tylko w lekturze, ale w dalszej auto-formacji tym, którzy sięgną po pracę ks. Janusza. Autor skromnie przyznaje, że nie chce nikogo pouczać. "Sam jest pierwszym adresatem..." - wyznaje (s. 12). Dowodzi to dobitnie jego dojrzałości, współodpowiedzialności za współbraci i wielkiego pragnienia osobistego pielęgnowania daru kapłaństwa, które sam otrzymał przez nałożenie rąk Biskupa.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089705

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu