Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Komentarz do Ewangelii Marka (NKB NT II/1)

2013-10-28

News
Artur Malina, Ewangelia św. Marka 1,1-8,26 (NKB NT II/1), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2013.

Ukazał się długo wyczekiwany kolejny tom Nowego Komentarza Biblijnego. Tym razem dotyczy Ewangelii św. Marka, rozdziały 1-8. Sygnowany jest jako tom drugi część pierwsza, który podobnie jak w przypadku pozostałych ewangelii ukaże się w dwóch tomach. Jest to już trzeci tom NKB, który ukazał się w tym roku (po komentarzu do Księgi Hioba i Księgi Rodzaju).

Tom składa się z dwóch części, wstępu ogólnego oraz konkretnej egzegezy perykop ewangelicznych. W części pierwszej autor skupia się na osobie św. Marka, źródłach jego dzieła, powiązaniach z pozostałymi ewangeliami synoptycznymi, jak również ogólnym wprowadzeniu do księgi, okolicznościach kulturowych i historycznych, sprawach tłumaczenia i kwestiach literackich. W drugiej części autor przy poszczególnych rozdziałach książki omawia kolejne perykopy.

Ks. dr hab. Artur Malina jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znakomitym znawcą Nowego Testamentu, szczególnie Ewangelii św. Marka. Już jako kleryk studiował Instytucie Teologicznym Św. Pawła w Betlejem-Cremisan, a po święceniach kapłańskich w 1991, kontynuował studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Wydziały Nauk Biblijnych oraz Starożytnego Wschodu). Zakończył je doktoratem w 2001 roku na podstawie rozprawy: „Nie jak uczeni w piśmie” (Mk 1,22). Od 2001 roku wykłada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w 2007 roku na podstawie rozprawy: „Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach”. Zaangażowany w wydawanie licznych czasopism: Verbum Vitae (zastępca redaktora naczelnego w latach 2001-2009), Śląskie Studia Historyczno-Teologicznych (sekretarz w latach 2002-2010), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2005). Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Dzieła Biblijnego w Polsce, Society of Biblical Literature oraz Catholic Biblical Association of America.

Komentarz od samego początku spotkał się z bardzo przychylnymi opiniami teologów oraz homiletów, którzy twierdzą, że staje się niezwykle przydatny przy pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej. Czekamy na kolejny tom komentarza, który omawiać będzie drugą część Ewangelii Marka. Wówczas będziemy mogli cieszyć się nowym, całościowym komentarzem do Ewangelii kanonicznych.

Paweł Chyla

 

Z recenzji wydawniczej:

"Przez długi czas Ewangelia według św. Marka nie stanowiła przedmiotu szczególnego zainteresowania w kościelnej egzegezie. Najpierw dlatego, że była to najkrótsza spośród ewangelii a ponadto wiele jej perykop odnajdywano u Mateusza i Łukasza. We współczesnych badaniach sytuacja uległa zmianie. Nie tylko dzięki pojawieniu się zgodnego przekonania, że jako najstarsza spośród ewangelii była ważnym źródłem dla dwóch pozostałych synoptyków, ale także dlatego, że dla dzisiejszych uczonych poszukujących najpełniejszego obrazu historycznego Jezusa Ewangelia św. Marka pozostaje trwałym punktem odniesienia.

Niniejszy pierwszy tom komentarza do Ewangelii św. Marka w serii NKB autorstwa ks. Artura Maliny, znakomitego znawcy tej Ewangelii, zapowiada zakończenie ośmiotomowego komentarza do czterech ewangelii, co przyjmujemy z radością i satysfakcją. Tym bardziej, że celem nadrzędnym Autora tego komentarza, podobnie jak w innych z tej serii, jest głoszenie „Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”, czyli przełożenie wieoloaspektowego orędzia Ewangelii na czasy dzisiejsze. Prezentacja poszczególnych perykop w komentarzu zaczynająca się od problematyki tekstualnej poprzez zagadnienia historyczne, literackie i ściśle egzegetyczne prowadzi do ukazania ich teologicznego, historycznego i antropologicznego przesłania."

ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15252932

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu