Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Cyberteologia [2013]

2014-04-10

News
A. Spadaro SI, Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tł. M. Masny, Wyd. św. Stanisława Bpa, Kraków 2013, ss. 222.

Książka włoskiego jezuity - eksperta watykańskiego ds. edukacji medialnej - jest ważnym i aktualnym głosem teologa w świecie, który wciąż pozostaje wezwaniem dla Kościoła. Ojcowie Jezuici zawsze podejmowali odważne wyzwania misyjne. Szli pierwsi z Ewangelią tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Zdobywali nowe kontynenty, docierali do nowych światów. Kard. Martini (+ 2012) opublikował trzy programy edukacyjne, wśród których znalazł się również program pt. Il lembo del mantello. Per un incontro tra Chiesa e mass media. Lettera pastorale per l`anno 1991-1992 ("Rąbek/skraj płaszcza. Spotkanie Kościoła ze światem mass mediów"). Wydawnictwo WAM przetłumaczyło włoski tekst jako "Rozmowa z moim telewizorem". W 1991/92 telewizor był głównym medium. 20 lat później takim medium jest Internet. Kardynał w jednym z rozdziałów programu duszpasterskiego pytał wówczas: Przekleństwo (śmietnik) czy dar? Mała dygresja o znaczeniu "teologicznym" mojego telewizora. Dziś media masowe - środki społecznego przekazu - Web 2.0 to nowe środowisko, w którym muszą wybrzmieć pytania teologiczne i pedagogiczne.

Cyberteologia - pojęcie zaproponowane przez Spadaro - to przestrzeń badawcza dla wiary szukającej zrozumienia w epoce nowych mediów, opierającej się na prostym założeniu: nie tylko wiara kształtuje kulturę, ale także kultura – a w tym konkretnym przypadku: kultura cyfrowa - w jakiś sposób i w jakimś stopniu kształtuje rozumienie wiary (P. Studnicki).

Praca jest zbiorem tekstów, które wcześniej ukazały się na łamach jezuickiego pisma La Civilita Cattolica. Autor opracował je na nowo i przekazał czytelnikowi w formie zwartej. Spis treści wyróżnia sześć rozdziałów: 1. Internet między teologią a technologią (s. 17-48); 2. Człowiek dekoderem i napędem szukania Boga (s. 49-65); 3. Ciało mistyczne i łączące (s. 67-100); 4. Chrześcijańskie spojrzenie na etykę hakera (s. 101-134); 5. Liturgia, sakramenty i "obecność wirtualna" (s. 135-171); 6. Teologiczne wyzwania "zbiorowej inteligencji" (s. 173-193); Bibliografia (s. 195-213).

Autor w swojej publikacji stawia szereg ważnych pytań: Czy Internet zmienia nasz sposób myślenia? Czy sieć jest "narzędziem" czy raczej już "przestrzenią", w której żyjemy? Czy Sieć, zmieniając nasz sposób życia i myślenia, nie zmieni również sposobu rozumienia i przeżywania wiary? Jaki więc wpływ ma sieć na sposób rozumienia Kościoła i kościelnej komunii? I jaki ma wpływ na wyobrażenie o Objawieniu, łasce, liturgii oraz sakramentach? Jeżeli chrześcijanie zastanawiają się nad Siecią, to nie po to tylko, aby jej dobrze „używać”, ale także dlatego żeby w niej dobrze "zamieszkiwać". Naszym mieszkaniem jest między innymi terytorium cyfrowe. Jakiego znaczenia nabiera więc epoce cyfrowej fakt, że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”?

Nie można przejść obojętnie wobec tej książki, gdyż czytelnik znajdzie tam wiele konkretnych wskazówek pomocnych dla rozumienia cyberprzestrzeni, czyli świata, który coraz realniej obecny jest w naszym życiu codziennym. "Dobrze więc nie zatrzymywać się na cudach techniki, lecz pójść dalej i zrozumieć, jak świat się zmienia i jak ta zmiana wpływa na życie wiary. Wszak zadaniem Kościoła jest towarzyszenie człowiekowi w jego wędrówce, a Sieć jest już integralną częścią tej drogi" - przekonuje Wydawca. Warto dodać, że tego typu publikacje przyczyniają się do promowania edukacji medialnej w szkołach i uniwersytetach. Tego typu edukacja pomoże wzrastać w wewnętrznej wolności, nauczy dystansu wobec sensacji dnia (news`a), zbyt wciągających informacji; pomoże też narzucić uczniom rodzaj ascezy, by być zdolnym do ofiar i wyrzeczeń. Zaprosi wreszcie do dialogu nadawcy i odbiorcy, nie tylko do komunikacji danych, ale także do komunikowania się osób. "(...) Bóg przemówił słowami i wydarzeniami ludzkimi, jesteśmy pewni - przekonywał kard. Martini - że słowa i wydarzenia tego świata mogą stać się nośnikami Jego komunikacji: zdolne są wyrażać Jego miłość, Jego prawdę i Jego życie poprzez ubogie słowa i ograniczone gesty naszego doświadczenia. Mass media w różnych języków przez nie używanych (słowa, obrazy, dźwięki, gesty, wibracje i emocje etc.), są potencjalnymi <namiotami>, w których Słowo nie gardzi zamieszkać. Są krawędziami Jego płaszcza, poprzez który może przychodzić do nas Jego zbawcza moc" (por. Mt 14, 36; Łk 8, 44). Język ludzki w najnowszych publikatorach i komunikacja Boga w historii mogą się spotkać i służyć nowej ewangelizacji.

ks. Jan Kochel 


Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5870599

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu