Wyszukiwarka:
Aktualności

Dyrektorium o katechizacji

2020-09-07

News
Ukazało się polskie tłumaczenie trzeciego z kolei dyrektorium o katechizacji na przełomie XX i XXI w. Pierwsza była Ogólna Instrukcja Katechetyczna (1971), drugie Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (1997), a trzecie Dyrektorium o katechizacji, ogłoszone 25 czerwca 2020 r. przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.  Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, tłum. Aleksandra Soroka-Kulma, Wyd. Jedność, Kielce 2020, ss. 247.


Nowe dyrektorium o katechizacji jest podzielone na trzy części i 12 rozdziałów. Pierwsza część dotyczy roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej między innymi o należytym przygotowaniu katechetów. Dokument stawia przed nimi wysokie wymagania. Podkreśla, że mają być wiarygodnymi świadkami wiary. Mają się nie tylko trudnić katechizacją, ale rzeczywiście być katechetami.

W drugiej części dokumentu zatytułowanej „Proces katechizacji” w sposób szczególny wyłania się znaczenie rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem, gdzie spontanicznie i w prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy dzieci wiary, ale przede wszystkim sama daje o niej świadectwo.

Katechizacji w Kościołach partykularnych dotyczy trzecia część nowego dyrektorium o katechizacji. Jest w niej również mowa o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczanie religii w szkołach, ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające również duchowy aspekt człowieka. Dokument podejmuje również wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem kultura cyfrowa.

„Dokument ten jest próbą odpowiedzi na tę nową fazę światowej kultury. Chodzi tu przede wszystkim o kulturę cyfrową, gdzie bardzo szybko zmienia się czas i miejsce. To wymaga od nas lepszego kontaktu z kulturą naszej młodzieży, która urodziła się w świecie cyfrowym. Nasza formacja i pedagogia musi to uwzględnić"- stwierdził abp Fisichella. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

zob. ekai


* W kontekście 30. rocznicy powrotu katechezy do szkoły i nowego dyrektorium katechetycznego pojawiają się też nowe wyzwania przed ewangelizacją i katechezą w Polsce, zob. Tłumów już nie będzie, cieszymy się z każdej osoby - wywiad z kard. K. Nyczem.


Spis treści:

Wstęp (Rino Fisichella, Octavio Ruiz Arenas)

Wprowadzenie (1-10)

Część Pierwsza: Katecheza w ewangelizacyjnej misji Kościoła

Rozdział I. Objawienie i jego przekaz

1. Jezus Chrystus - Objawiciel i Objawienie Ojca (11-16)

2. Wiara w Jezusa Chrystusa - odpowiedź objawiającemu się Bogu (17-21)

3. Przekaz objawienia w wierze Kościoła (22-37)

4. Ewangelizacja w świecie współczesnym (38-54)

Rozdział II. Tożsamość katechezy  

1. Natura katechezy (55-65)

2. Katechez w procesie ewangelizacji (66-74)

3. Cele katechezy (75-78)

4. Zadania katechezy (79-89)

5. Źródła katechezy (90-109)

Rozdział III. Katecheta

1. Tożsamość i powołanie katechety (110-113)

2. Biskup pierwszym katechetą (114)

3. Kapłan w katechizacji (115-116)

4. Diakon w katechizacji (117-118)

5. Osoby konsekrowane w służbie katechezie (119-120)

6. Katecheci świeccy (121-129)

Rozdział IV. Formacja katechetów

1. Natura i cel formacji katechetów (130-132)

2. Chrześcijańska wspólnota uprzywilejowanym miejscem formacji (133-134)

3. Kryteria formacji (135)

4. Wymiary formacji (136-150)

5. Formacja katechetyczna kandydatów do święceń (151-153)

6. Ośrodki formacyjne (154-156)

Część Druga. Proces katechizacji

Rozdział V. Pedagogia wiary

1. Boża pedagogia w historii zbawienia (157-163)

2. Pedagogia wiary w Kościele (164-178)

3. Pedagogia katechetyczna (179-181)

Rozdział VI. Katechizm Kościoła Katolickiego

1. Katechizm Kościoła Katolickiego (182-192)

2. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (193)

Rozdział VII.. Metodologia w katechezie

1. Relacja treści do metody (194-196)

2. Doświadczenie człowieka (197-200)

3. Pamięć (201-203)

4. Język (204-217)

5. Grupa (218-220)

6. Przestrzeń (221-223)

Rozdział VIII. Katechez w życiu ludzi

1. Katecheza a rodzina (224-235)

2. Katecheza z dziećmi (236-243)

3. Katecheza w świecie młodych (244-256)

4. Katecheza z dorosłymi (257-265)

5. Katecheza z osobami starszymi (266-268)

6. Katecheza z osobami niepełnosprawnymi (269-272)

7. Katecheza z imigrantami (273-276)

8. Katecheza z emigrantami (277-278)

9. Katecheza z osobami zmarginalizowanymi (279-282)

Część Trzecia: Katechizacja w Kościołach partykularnych

Rozdział IX. Wspólnota chrześcijańska jako podmiot katechezy

1. Kościół i posługa Słowa Bożego (283-289)

2. Kościoły Wschodnie (290-292)

3. Kościoły partykularne (293-297)

4. Parafie (298-303)

5. Stowarzyszenia, ruchy i grupy wiernych (304-308)

6. Szkoła katolicka (309-312)

7. Nauczanie religii katolickiej w szkole (313-318)

Rozdział X. Katecheza wobec współczesnych scenariuszy kulturowych

1. Katecheza w sytuacji pluralizmu i złożoności (319-342)

2. Katecheza w kontekście ekumenicznym i pluralizmu religijnego (343-353)

3. Katecheza w różnych kontekstach społeczno-kulturowych (354-393)

Rozdział XI. Katecheza w służbie inkulturacji wiary

1. Natura i cel inkulturacji wiary (394-400)

2. Katechizmy lokalne (401-408)

Rozdział XII. Instytucje zaangażowane w służbę katechezy

1. Stolica Apostolska (409-410)

2. Synody Biskupów i Rady Hierarchów Kościoła (411)

3. Konfederacja Episkopatu (412-415)

4. Diecezja (416-425)

Zakończenie (426-428)

Indeks dokumentów

Indeks tematyczny

Pozostałe tematy
Aktualności

Księga Lamentacji - Nowy Komentarz Biblijny

Księga Lamentacji jest mało znana i rzadko komentowana. Nie jest jednolitym dziełem, zbudowanym według wyraźnego schematu. Choć starożytna tradycja wiązała Lamentacje z prorokiem Jeremiaszem (2Krn 35,25),  to dzisiaj raczej nie ma wątpliwości, że jest dziełem anonimowego autora, napisanym w VI w. przed Chr. Otrzymujemy pierwszą część komentarza Lamentacji ks. dr hab. Cezarego Korca, prof. US.

więcej

Dziękujemy - zapraszamy!

Dziękujemy za 7 mln odwiedzin na naszej stronie. Pozdrawiamy wszystkich uczniów i sympatyków Szkoły Słowa Bożego! Redakcja.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7127033

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu