Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Chrzest - Bóg zanurzony w grzech człowieka

2014-10-02

News

Chrzest – Bóg zanurzony w grzech człowieka


Lectio - Czytaj uważnie! Mt 3, 1 - 17

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». (…) Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (...)
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Meditatio - Rozważ przeczytane Słowo!

Do Jana Chrzciciela przychodzili ci, którzy chcieli obmyć się z brudu grzechu. Zanurzając się wodach Jordanu wyznawali swoje przewinienia. W ten tłum grzeszników wszedł także Jezus. Także On przystąpił do Jana, by przyjąć chrzest. Jan Chrzciciel rozpoznał w Nim tego, który miał przyjść i chrzcić Duchem Świętym. Dlatego też wzbraniał się przed udzieleniem chrztu Jezusowi. Jednak Jezus od samego początku ma świadomość swojej misji. Wie, że wszystko musi się wypełnić. Przyjęcie chrztu w rzece Jordan jest bardzo wyraźnym objawieniem misji Jezusa. On przyszedł na świat, by wziąć na siebie wszystkie ludzkie grzechy i zanieść je na krzyż. Moment chrztu pokazuje nam tę prawdę. Jezus zanurza się w rzece, która grzeszników oczyszczała z brudu. Jezus wchodzi w grzech człowieka. On był bez grzechu i nie potrzebował chrztu. Wychodząc z rzeki dźwiga na swoich ramionach grzechy ludzi. I właśnie w tym momencie otwiera się niebo z którego dobiega głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Zstępuje Duch Święty, który umacnia Jezusa w jego misji. Można tu przytoczyć słowa modlitwy Jezusa w Ogrójcu, kiedy prosi Ojca, by jeśli to możliwe - odsunął ten Kielich, ale jednocześnie wyznaje, że chce wypełnić Jego wolę (por. Mt 26,39). Wydaje się, że w momencie chrztu w Jordanie Jezus swoją postawą powiedział Ojcu to samo - że chce spełnić swoją misję, która jest Ojca wolą. Już tutaj na początku swojej publicznej działalność Jezus pokazuje nam jaka jest jego droga, jakie zadanie przyszedł wypełnić. Dziękujmy Mu za to, że cały zanurzył się w naszym grzechu i wziął Go na siebie.

Oratio – módl się!

Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, by zbawić każdego człowieka, dziś pokazujesz mi ogrom swojej miłości, która zanurza się w moim grzechu i bierze go na siebie. Dziękuję Ci za wielką Twą miłość i nieskończone Miłosierdzie. Dziękuję za sakrament chrztu świętego przez który przywróciłeś mi godność dziecka Bożego. Pozwól mi żyć każdego dnia łaską tego sakramentu.. Amen

Contemplatio – trwaj w obecności Pana!

Wpatruj się w Jezusa zanurzającego się w wodach Jordanu i z nich wychodzącego. Wsłuchuj się w głos Ojca, który objawia miłość wobec Syna.

Actio – żyj Słowem!

Świadomie odnów przyrzeczenia chrzcielne.

s.M. Damiana
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechizm dla średnio zaawansowanych

Katechizm łączy stare z nowym, jak ewangeliczny gospodarz, który „ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare" (Mt 13,52). Nowy jest kontekst społeczno-religijny, nowe wyzwania oraz potrzeba dotarcia do owych „średnio zaawansowanych”, którzy może i przez jakiś czas chodzili na lekcje religii, ale niewiele zapamiętali i nie utrwalili swojej wiary. Stara jest natomiast forma – katechizm z pytaniami; zob. rec.

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7657148

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu