Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 31.12.2017

2017-12-29

News

Nasze życie rodzinne składa się z wydarzeń prostych i nadzwyczajnych, niepozornych i poruszających, powszednich i dramatycznych, przemijających i niezapomnianych. Przez wszystkie przebija miłość Boga, która leży u fundamentu każdego ludzkiego kochania.


CZYTAJ!

Łk 2, 16-21

Pasterze poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. A gdy Je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało objawione. Gdy minęło osiem dni, obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem.


ROZWAŻ!

Pasterze zostali zaskoczeni Bożym działaniem i objawieniem w trakcie swojej pracy. Zareagowali na Boże wezwanie i dzięki takiemu posłuszeństwu w zwyczajnej na pozór rodzinie odkryli cud Bożej interwencji w świat. Byli prostymi ludźmi, więc możemy przypuszczać, że ich odkrywanie Boga na wzgórzach i pastwiskach, nie było roztrząsaniem teologicznych twierdzeń. Być może nawet nie zorientowali się, że w miejscu gdzie na świat przychodziło wiele ich jagniąt urodził się Baranek Boży. Ich doświadczenie musiało być dużo prostsze i bardzo konkretne.

W twojej rodzinie wśród codziennych prac i powszedniego zabiegania, wiele razy nie ma czasu na górnolotne słowa i głębokie przemyślenia, ale nie może zabraknąć podstawowej wrażliwości, która w zwykłych gestach życzliwości i dziełach miłości rozpoznaje tę Dużą Miłość, która nie pozostawiła świata samego, ale przybierając rodzinny kształt wydobyła człowieka z otchłani grzechu i samotności.

Śledząc działanie pasterzy:

- słuchanie aniołów,

- pospieszna droga do Betlejem,

- odnalezienie Dzieciątka,

- ogłaszanie treści Objawienia

- wychwalanie Boga,

możemy odkryć drogę rozwijania własnej wrażliwości duchowej:

  • Po pierwsze więc słuchaj Bożego Słowa.
  • Po drugie działaj według wskazówek Boga.
  • Po trzecie odnajduj Jezusa.
  • Po czwarte dziel się z innymi otrzymanym Objawieniem.
  • Po piąte wychwalaj Boga posługując się modlitwą uwielbienia.

Zwyczajni prości pasterze zostali wciągnięci w Boże plany i historię Zbawienia. Rozważając ich działanie my sami wkraczamy w kolejny jej etap, bo to dziś Bóg chce znów objawiać Siebie, znów pociągnąć do Jezusa i znów wzbudzić w nas pieśń chwały. To prawda, że zmieniły się sposoby wypasu owiec, ale nie zmieniła się pasja Bożej miłości, która poszukuje człowieka.

W ten sposób pasterze stają się inspiracją do potężnej pracy, która rozpoczyna się od rozbudzania swojej wrażliwości na Boże interwencje w świecie, w twojej rodzinie i w Tobie samym.


MÓDL SIĘ!

Boże ty postanowiłeś, aby Twój Syn przyszedł na świat w zwyczajnej ludzkiej rodzinie. Pobłogosław rodzinę w której żyję i którą tworzę. Kształtuj we mnie wrażliwe serce, abym wszystkie talenty i możliwości wykorzystywał do budowania takich więzi, które będą czerpać z Twojej miłości i wyrażać ją w każdym najprostszym słowie i geście. Daj mi tę mądrość dostrzegania Ciebie jako źródła każdego pięknego doznania i doświadczenia, które przeżywam w rodzinie. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!


Nad którym z pięciu elementów:

1. Słuchanie Bożego Słowa

2. Działanie według wskazówek Boga

3. Odnalezienie Jezusa

4. Dzielenie się otrzymanym Objawieniem

5. Wychwalanie Boga za pomocą modlitwy uwielbienia

powinieneś popracować, by go wzmocnić. W tym tygodniu skup się na jednym.


ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377068

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu