Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Święto Chrztu Pańskiego - 10.01.2021

2021-01-07

News
Święto dzisiejsze wspomina wydarzenie, kiedy Jezus wszedł w wody Jordanu i przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. ON "wielki i nazwany Synem Najwyższego" jest najświętszy, dlaczego więc chce być ochrzczony? W Ewangelii usłyszymy ważne wyjaśnienie, które Bóg Ojciec kieruje do swego Syna, ale również do każdego z nas: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Czytaj!
Mk 1,7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».


Rozważ!

Niektórzy myśleli, że Jan jest oczekiwanym Mesjaszem, on jednak usuwa się w cień, nie chce koncentrować uwagi ludzi na sobie. Janowy chrzest jest tylko symbolem i przygotowaniem na zanurzenie się w życiu Boga - na chrzest w Duchu Świętym (w. 8).

Woda chrzcielna oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym. By w pełni doświadczyć skutków chrztu, powinniśmy przyswajać sobie dary Ducha poprzez wiarę, poprzez stałe nawracanie się i wzrastanie w poznawaniu Boga.

Św. Maksym z Turynu pisał: "Jezus wchodzi w wody Jordanu, bo solidaryzuje się z grzesznikami. Jordan to rzeka spływająca grzechem, Jezus wchodzi do niej, aby oczyścić wszystkie wody. Jest ochrzczony nie po to, aby być uświęconym przez wodę, lecz aby uświęcić wodę. Wody te zostają oczyszczone przez Zbawiciela, aby służyły do naszego chrztu. Chrystus poprzedza nas na drodze chrztu, aby lud chrześcijański ufnie poszedł za Nim".

Gdy Jezus wchodzi w wody rzeki Jordan z nieba rozlega się głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie (w. 11). Jest to oczywiście głos Boga Ojca. Zauważmy, że słowa te padają jeszcze zanim Jezus wypełnił swoją misję. Wybrzmiewają one już w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Chrześcijanie również stają się dziećmi Bożymi przez przyjęcie Ducha Bożego (zob. Rz 8,15-16).

Można więc powiedzieć, że w momencie chrztu świętego słowa te wypowiadane są nad każdym z nas: „Ty jesteś moim synem umiłowanym” - „Ty jesteś moją córką umiłowaną”. Bóg Ojciec na samym początku ziemskiej misji kieruje te słowa do Jezusa, ale wypowiada je również na początku naszej drogi życia chrześcijańskiego. A czyni to, byśmy pamiętali, że nas kocha - do końca nas umiłował (por. J 13,1).

Tak więc cokolwiek się stanie Jezus zawsze będzie blisko nas. ON dzięki tym słowom Ojca, zapewniającym o miłości, przetrwał próbę kuszenia, cierpienie i krzyż, aby nas zbawić. My także musimy być świadomi miłości Boga "aż do końca" (por. Flp 2, 6-11; Hbr 5,8-9).

Dopiero, gdy zrozumiemy, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga, będziemy mieli siły i odwagę, by podjąć misję, do której jesteśmy powołani - mimo licznych przeciwności, upadków i niepowodzeń. Bo Bóg nas kocha i jest z nami (por. J 3,16; 1 J 4,7-21).

Zapytaj zatem siebie:

  • W jaki sposób rozwijam dary otrzymane na chrzcie świętym?
  • Jak często przypominam sobie o miłości Boga?
  • Czy świadomość tej miłości pozwala mi przezwyciężać codzienne trudy i doświadczenia?


Módl się!

Boże spraw, bym pamiętał, że nieustannie jesteś przy mnie nawet w najtrudniejszych chwilach życia i zawsze mnie kochasz. Pozwól, by Twoja miłość umacniała mnie i pozwalała pokonać moje trudności i problemy. Pomóż mi odwzajemniać Twoją miłość i dzielić się nią z innymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Żyj Słowem!

- Pamiętaj o tym, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga

- Pomódl się za rodziców i chrzestnych.

Marcin Kujawa

fot. Jose di Ribera - Le Bapteme du Christ

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377460

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu