Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Brama niebieska (Ianua coeli)

2018-06-18

News
Według wyobrażeń starożytnego Wschodu niebo, podobnie jak świat podziemny, ma swoje bramy. Napis na egipskim sarkofagu z epoki Ptolemeuszy (III - I wiek przed Chr.) zawiera modlitwę, którą zmarły, przechodząc do innego świata, zanosi do bogów: „Prowadźcie mnie na waszej drodze, żeby moja dusza przeszła przez tajemnicze bramy (…). Otwórzcie mi wasze bramy prowadzące do pokoju”. Również Biblia mówi o „bramie niebieskiej”. Tak patriarcha Jakub nazwał miejsce, gdzie we śnie oglądał drabinę, po której szli w górę i w dół aniołowie (Rdz 28,17).CZYTAJ!
Ap 4,1-3 (BP)

Potem miałem widzenie: Oto w niebie otworzyła się brama i głos, który słyszałem na początku - podobny do dźwięku trąby - przemówił do mnie: "Wejdź tutaj, a pokażę ci, co potem musi się wydarzyć". Natychmiast ogarnął mnie Duch: Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. Ten kto siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardu, a tęcza wokół tronu podobna była do szmaragdu.


ROZWAŻ!

Nowy Testament mówi o „bramie do nieba” w Apokalipsie: „Oto w niebie otworzyła się brama” (4,1), która pozwoliła Janowi wejrzeć tajemnice zaświatów. Mistyczny, a jednocześnie eschatologiczny sens mają słowa Pana zwrócone do anioła Kościoła Laodycei: „Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego…” (Ap 3,20). Najświętsza symbolika kryje się jednak w słowach Chrystusa w Janowej Ewangelii: „Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie” (J 10,9). Zbawiciel objawia się tu jako jedyny Pośrednik zbawienia i jedyny prawowity Pasterz.

Szczególne znaczenie otrzymuje brama Świątyni w odniesieniu do Bożej Rodzicielki i do Kościoła. Ułatwieniem takiej interpretacji jest tekst z Pieśni nad pieśniami, w którym Oblubienica przyrównana została do bramy (8,9). Prorok Ezechiel oglądał w duchu wschodnią bramę przyszłej Świątyni i usłyszał słowa Pana: „Brama ta pozostanie zamknięta i nie będzie się jej otwierać. Nikt nie będzie przez nią wchodził, ponieważ wszedł przez nią PAN, Bóg Izraela” (Ez 44,2-3). Św. Ambroży wyjaśnia to jako proroctwo o Maryi: „Ona jest dziewiczą Służebnicą Pana, zamkniętą Bramą, przez którą wszedł tylko Król królów. Jest zamknięta, ponieważ jest dziewicą, jest bramą, ponieważ wszedł przez Nią Chrystus”. A św. Efrem głosi chwałę Maryi w słowach: „Ty jesteś bramą, błyszczącą od światła”.

Liturgia zachodnia w antyfonie Ave Regina coelorum nazywa Ją bramą, przez którą radośnie błysnęło światu światło. Natomiast liturgia wschodnia widzi w Maryi bramę miłosierdzia. „Carskie wrota” ikonostasu zwykło się tam ozdabiać obrazem Zwiastowania dla przypomnienia, że Król królów przeszedł przez tę dziewiczą bramę. Tą Ezechielową bramą jest również Dziewica-Kościół, która otwiera się przed Panem i którą tylko On sam może zamknąć. W Kościele zaś każdy może być tą bramą Króla królów, jeśli tylko napełniony jest światłem Przedwiecznego.MÓDL SIĘ!

Bramo niebieska – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Druga część Księgi Apokalipsy (4 - 22) rozpoczyna się wizją adoracji Boga w niebie. Uczestniczą w niej różne postaci: dwudziestu czterech starców, siedem Duchów Boga, cztery istoty żywe (symbole ewangelistów) oraz - przywołana w innym miejscu - "niewiasta obleczona w słońce" (12,1). Adoracji towarzyszy modlitwa uwielbienia (4,8-11) i dziękczynienia (12,10-12). Do takiej jednomyślnej modlitwy zaproszone jest całe stworzenie - "nowe niebo i nowa ziemia" (21,1), które jeśli wybierze "Miasto Święte, nowe Jeruzalem" (12,2), to będzie uczestniczyć w chwale nieba w orszaku "Oblubienicy, małżonki Baranka" (21,10).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377446

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu