Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Różańca świętego (Regina sacratissimi Rosarii)

2018-09-26

News
Papież Leon XIII nazywany jest słusznie „papieżem Różańca”. Wydał on 12 encyklik, w których zachęcał do odmawiania tej cudownej modlitwy. To za jego sprawą październik stał się miesiącem różańcowym, a do Litanii weszło wezwanie „Królowo Różańca świętego” (1883).CZYTAJ!
Łk 1,26-31 (tłum. Seweryna Kowalskiego)

W szóstym miesiącu anioł Gabriel posłany został przez Boga do miasteczka galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z rodu Dawida; a pannie było na imię Maryja. Wszedłszy do niej rzekł anioł: "Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą [błogosławionaś ty między niewiastami]". Na te słowa zatrwożyła się i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Anioł zaś rzekł do niej: "Nie trwóż się, Maryjo! Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, i dasz mu imię Jezus (...)". 


ROZWAŻ!

Kolejni papieże sławili tę modlitwę, którą kard. Newman nazwał streszczenie credo Kościoła. Do jej popularności wśród katolików przyczyniły się w dużej mierze objawienia maryjne. Za pośrednictwem pastuszków z Fatimy (1917) przyjęła się praktyka dołączania do każdej dziesiątki modlitwy wynagradzającej:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

W obliczu nadchodzącej inwazji zła w świecie Matka Boża pouczyć znękaną ludzkość o wartości wynagradzania za grzechy swoje i całego świata. Orędzie to zostanie wkrótce przypomniane przez „sekretarkę Bożego Miłosierdzia”, jak nazwał Chrystus świętą siostrę Faustynę. Niestety, jej starania nie zdołały odwrócić widma drugiej wojny światowej, gdyż głoszone przez nią orędzie nie znalazło należytego zrozumienia.

Papieże powojenni z tym większą gorliwością wzywali do modlitwy różańcowej, a św. Jan Paweł II zachęcał do odnowy tej praktyki (zob. List apostolski Rosarium Virginis Mariae - 16 października 2002 r.).

Dokumenty Kościoła kładą nacisk na wartości Różańca, który jest modlitwą ewangeliczną, chrystocentryczną i eklezjalną. Z Ewangelii bowiem zostały zaczerpnięte zarówno formuły modlitewne (Ojcze nasz i Zdrowaś) jak też tajemnice rozważane w czterech częściach Różańca. Doksologia (Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu) jest rozwinięciem formuły trynitarnej, jaką Jezus wypowiedział przy rozesłaniu uczniów na świat (Mt 28,19).

Różaniec jest też modlitwą skoncentrowaną na Chrystusie. Nawet Pozdrowienie anielskie Jemu oddaje chwałę, a wszystkie tajemnice różańcowe zachęcają do rozważania Jego życia i chwały, do której przyjmuje On swą Matkę i wspólnotę Kościoła. Kościół to wspólnota powołanych do zbawienia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Maryja jako Królowa Różańca świętego daje wierzącym potężną broń do walki o własne zbawienie.


MÓDL SIĘ!

Królowo Różańca świętego - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Podejmijmy wezwanie modlitwy różańcowej z całym Kościołem w intencji pokoju na świecie. Niech to będzie - zgodnie z wskazaniami św. Jana Pawła II - nade wszystko słuchanie Słowa Bożego. Papież zalecał: "Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i <dla mnie>" (RVM 30).

ks. Antoni Tronina

fot. Madonna Pompejańska

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377490

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu