Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

List Jeremiasza

2021-04-29

News
Baruch (hebr. baruch - "błogosławiony") to skrót od Barachiasz. Był on synem Neriasza, sekretarzem Jeremiasza (Jr 32,12nn; Ba 1,1nn). Zapisał list "o nicości bożków", w którym odnajdziemy kolejne wezwanie: Nie bójcie się!Czytaj!
Ba 6,10-14; por. 22.28.64.68

Ubierają w szaty, jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych,
którzy nie mogą obronić się przed rdzą i robakami.
Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty,
ścierają z ich twarzy kurz świątyni,
który w wielkiej obfitości na nich osiada.
Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju,
ale nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył.
Ów trzyma w prawicy miecz i siekierę,
ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami.
Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami;
więc się ich nie bójcie!


Rozważ!

Tzw. List Jeremiasza, dołączany zwykle do Księgi Barucha, jest utworem napisanym po grecku w środowisku diaspory żydowskiej. Autorstwo Jeremiasza jest czysto umowne; w rzeczywistości utwór powstał na przełomie III i II wieku przed Chrystusem w Mezopotamii. Wykorzystanie imienia Jeremiasza tłumaczy się powszechną wówczas metodą pseudonimii. Nowe kompozycje przypisywano dawnym autorytetom, dla dodania powagi własnym dziełom.

Utwór jest satyrą na bóstwa pogańskie. Można w nim wyodrębnić dziesięć zwrotek; każda z nich kończy się refrenem zawierającym podobną myśl: posągi bożków nie są bogami, toteż nie trzeba się ich bać. Wezwanie: „nie bójcie się ich!” powraca pięciokrotnie w całym utworze; tutaj przyjrzymy się dokładniej tylko zwrotce drugiej (Ba 6,7-14), ale podobny układ mają też akapit czwarty (23-28), dziewiąty (56-64) i dziesiąty (65-68).

Podstawowym argumentem przeciw bożkom jest to, że jako wytwory rąk ludzkich nie mają one życia. Choć mają świetne szaty, trzeba z nich ściera kurz, Berło w ich ręku jest pustym atrybutem, gdyż nie mają oni realnej władzy. Podobnie jest z ich uzbrojeniem, symbolem wojowników: w rzeczywistości figury te nie mogą obronić się przed atakiem wroga na świątynię. Stąd wniosek: posągi nie są bogami i nie trzeba się ich bać.

  • Czy potrafię odróżniać prawdziwą „bojaźń Bożą” od jej namiastek, używanych przez władzę świecką?
  • Czy moja wiara chrześcijańska sięga głębiej niż „kult obrazów”, który często zarzucają nam przeciwnicy katolicyzmu.
  • Czy Chrystus pozostaje dla mnie jedynym „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15)?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej

Księga Lamentacji - Nowy Komentarz Biblijny

Księga Lamentacji jest mało znana i rzadko komentowana. Nie jest jednolitym dziełem, zbudowanym według wyraźnego schematu. Choć starożytna tradycja wiązała Lamentacje z prorokiem Jeremiaszem (2Krn 35,25),  to dzisiaj raczej nie ma wątpliwości, że jest dziełem anonimowego autora, napisanym w VI w. przed Chr. Otrzymujemy pierwszą część komentarza Lamentacji ks. dr hab. Cezarego Korca, prof. US.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7344065

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu