Wyszukiwarka:
Aktualności

Oratorium Rudzkie

2013-11-07

News
Słowo Biskupa Gliwickiego: Wyrażam ogromną radość z ponownego wydania koncertowego nagrania „Oratorium rudzkiego”, zarejestrowanego 23 października 2011 roku w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach. Dziękuję mojemu Poprzednikowi – Księdzu Biskupowi Seniorowi Janowi Wieczorkowi – za inicjatywę i dar ofiarowany diecezji gliwickiej oraz sanktuarium rudzkiemu. Wszystkim zaangażowanym w powstanie „Oratorium rudzkiego” składam wyrazy wielkiego uznania, a słuchaczom – życzenia głębokich duchowych przeżyć. Z pasterskim błogosławieństwem. Bp Jan Kopiec


* Oratorium Rudzkie. Dróżki Matki Boskiej Pokornej (Musica Silesiae vol 4), red. ks. Franciszek Koenig, CD - Wydawnictwo i Księgarnia św. Krzyża, Opole 2013.

Muzyka: Henryk Jan Botor

Tekst: Kornelia Czogalik

Soliści:
Klaudia Romek – sopran
Agnieszka Monasterska – alt
Piotr Rachocki – tenor
Marcin Wolak – bas

Recytator: Adam Szymura

Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni
przygotowany przez ks. Stanisława Adamczyka

Gliwicka Orkiestra Kameralna

Brygida Tomala – organy

Oratorium zostało wykonane pod dyrekcją kompozytora.


Wprowadzenie

Niniejsza płyta jest nagraniem premiery „Oratorium rudzkiego”, która odbyła się w bazylice Matki Boskiej Pokornej w Rudach 23 października 2011 r. w ramach Festiwalu „Muzyka w starym opactwie”. Fakt związania Festiwalu z rudzkim opactwem nie jest przypadkowy. Tu bowiem od 1258 r., zgodnie z benedyktyńską zasadą, modlili się i pracowali cysterscy mnisi. Ślady ich mądrej działalności do dziś widoczne są w okolicy, zaś ich wkład w rozwój muzyki kościelnej trudno przecenić. Reguła św. Benedykta, wspólna całej rodzinie zakonów benedyktyńskich, w tym również cystersom, określa dokładnie, jakie powinno być miejsce śpiewu i muzyki instrumentalnej w życiu zakonnym. Uroczysta Eucharystia i Liturgia Godzin – tak dla zakonnika istotne – korzystają z muzyki jako najdoskonalszego, wg Ojców Kościoła, środka łączności człowieka z Bogiem. Nikogo więc nie zdziwi, iż właśnie cystersi byli doskonałymi budowniczymi organów. Te najbardziej znane – w katedrze oliwskiej – wyszły również spod cysterskiej ręki. Wspomnieć  też warto, że w klasztorze rudzkim działał urodzony w 1556 r. Jan Nucius, autor cieszących się powodzeniem motetów, wydawanych w Nysie już za jego życia. Jeśli dodać do tego ruch pielgrzymkowy i turystyczny, wybór miejsca na festiwalowe prezentacje staje się oczywisty. Koncert wieńczący Festiwal w 2011 r. miał charakter wyjątkowy. Oto, po wielu miesiącach przygotowań, w rudzkiej bazylice odbyła się premiera oratorium, które ma się stać muzyczną wizytówką tego niezwykłego miejsca. „Oratorium rudzkie” to wielkie dzieło wokalnoinstrumentalne, bez akcji scenicznej i bez dekoracji. Przestrzenią wykonania utworu było wnętrze szacownego sanktuarium. Podobnie jak oratoria średniowieczne, które nawiązywały do dramatów liturgicznych lub sławiły postacie świętych oraz miejsca  uświęcone wielowiekową tradycją pielgrzymowania, „Oratorium rudzkie” ma ukazywać, czym przez wieki dla ziemi śląskiej było opactwo cysterskie, dlaczego przyciągało rzesze pielgrzymów. Zaś podtytuł dzieła: „Dróżki Matki Boskiej Pokornej” podkreśla znaczenie kultu Maryi, czczonej w rudzkim obrazie i niesie współczesnemu światu przesłanie o wartości ducha ludzkiego. Tekst oratorium jest duchowo-poetycką refleksją Kornelii Czogalik; w dźwięki tekst przybrał, czyli muzykę skomponował Henryk Jan Botor, który jako dyrygent poprowadził cały zespół wykonawczy. Partie solowe prezentują uznani artyści: związana z Rudami Klaudia Romek – sopran; Agnieszka Monasterska – alt; Piotr Rachowski – tenor; Marcin Wolak – bas; Adam Szymura – recytacje. Partie chóralne wykonuje Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, przygotowany przezKs. Stanisława Adamczyka oraz jego współpracowników: Bożenę Wojciechowską, Krzysztofa Kościółka, Agnieszkę i Marcina Skoczków. Instrumentarium tworzy Gliwicka Orkiestra Kameralna, którą koordynuje Waldemar Staniczek, na organach bazyliki gra współorganizatorka Festiwalu, Brygida Tomala. Życzymy słuchaczom bogatych przeżyć związanych z historią miejsca, które opiewa oratorium. Tekst dołączony do płyty niech będzie pomocą w medytacyjnej pielgrzymce po Dróżkach Matki Boskiej Pokornej.

Ks. Bogdan Kicinger


Słowo Biskupa Jana Wieczorka

Umiłowani Pielgrzymi rudzkiego sanktuarium i Miłośnicy muzyki! Z głębokim wzruszeniem i radością przeżyłem premierę„Oratorium rudzkiego”, jaka miała miejsce w bazylice rudzkiej w pamiętną niedzielę 23 października 2011 r. Dla mnie osobiście, i myślę dla wszystkich uczestników koncertu, to wyjątkowe spotkanie głębokiego tekstu autorstwa p. dr Kornelii Czogalik i piękna muzyki, którą skomponował p. prof. Henryk Jan Botor, wykonanew tak znakomitej obsadzie, sprawiło wielką ucztę duchową, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Wystawione oratorium stało się najpierw naszą wielką modlitwą wdzięczności wobec Pani Rudzkiej za Jej pełne miłości wejrzenie, a z drugiej strony przyczyniło się do nobilitacji naszego rudzkiego sanktuarium, gdzie nieustannie rozkwita wielka cześć dla Matki Bożej Pokornej. Cieszę się, że w tak ważnym momencie dziejowym, kiedy na naszych oczach wzrasta znaczenie rudzkiego sanktuarium dla naszej diecezji i ziemi śląskiej, nie zabrakło dzieła muzycznego, które w tak piękny i subtelny sposób podkreśla znaczenie rudzkiego sanktuarium jako ośrodka kultu, modlitwy, formacji duchowej a także jako centrum promowania kultury, i to najwyższej miary. W takim spojrzeniu premiera oratorium stała się ważnym wydarzeniem w życiu naszej diecezji, szczególnie w obliczu zbliżającej się 20 rocznicy jej powstania. Istotnym aktem, jaki stanął u początku projektu stworzenia i wystawienia „Oratorium rudzkiego”, było moje osobiste pragnienie oddania synowskiej czci naszej Matce – Pokornej Pani Rudzkiej. Pragnąłem w ten sposób okazać Jej wdzięczność za to, że od 20 lat oręduje za mną i za całą naszą diecezją w momentach radości i smutku, w zmaganiach o lepsze jutro i piękno ludzkiego oblicza śląskiej ziemi, której jest Matką, jak wyrażamy to w jednej z modlitw. Ona uczy nas – biskupów, kapłanów, ludzi życia konsekrowanego i cały Kościół Gliwicki – jak z wiarą i nadzieją pokornie postępować za Jej Synem po trudnych drogach naszej współczesności. Za tak cenny i piękny dar nie można odpłacić inaczej, jak tylko darem serca, tak pięknego miłością, jak piękna jest muzyka, która zabrzmiała w rudzkiej bazylice w październiku tego roku i która została utrwalona w niniejszym nagraniu. Szczerze i z serca dziękuję zatem wszystkim osobom zaangażowanym na różne sposoby w dzieło stworzenia i wystawienia „Oratorium rudzkiego”. Dziękuję Kompozytorowi, Autorce tekstu, Solistom, Chórowi z Bochni, Gliwickiej Orkiestrze Kameralnej, Aktorowi recytującemu teksty, Organistce, Fundacji „Silesia pro Europa”, parafiom: Wniebowzięcia NMP w Rudach, św. Anny Babicach oraz św. Anny w Zabrzu za pomoc w organizacji koncertu, a także wszystkim pozostałym osobom – świeckim i kapłanom, na czele z ks. dr. Franciszkiem Koenigiem, animatorem całego przedsięwzięcia – za trud włożony w dzieło uwielbienia Pokornej Pani Rudzkiej oraz w dzieło wydania niniejszej płyty zawierającej koncertowe nagranie oratorium. Wszystkim, którzy będą wczytywać się w tekst oratorium i wsłuchiwać się w piękno muzyki oratoryjnej, życzę duchowej radości.

+ Jan Wieczorek, Gliwice, Adwent A.D. 2011

Pliki do pobrania:

  1. Oratorium Rudzkie
Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14280557

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu