Wyszukiwarka:

X Niedziela zwykła - 09.06.2024

Dziesiąta niedziela proponuje medytację nad dwoma fragmentami Ewangelii Marka. Pierwszy mówi o Jezusie i Belzebubie, a drugi o spotkaniu z Matką, braćmi i siostrami. Nic nie dzieję się bez woli Bożej. Cała działalność Jezusa na ziemi przeniknięta była mocą Ducha Świętego (Mk 1,10). Zarówno (...)

Uczta tworząca wspólnotę

Eucharystia jest ucztą, która umacnia więzi – z Bogiem i z ludźmi; ucztą, która tworzy i umacnia wspólnotę.

Polecamy

List do Galatów - Biblia Impulsy

Polecana przez Redakcję ssb24 seria "Biblia Impulsy" wzbogaciła się o kolejny tom - List do Galatów pod red. ks. Andrzeja Posadzego. List, napisany w Efezie podczas trzeciej podróży misyjnej, skierowany do wspólnoty w Galacji w okolicy Ancyry (dzisiejsza Ankara, stolica Turcji). W centrum nauczania Apostoła jest tajemnica usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa (2,16); zob. Impulsy.

więcej

List do Galatów

2024-04-19

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie
↓ rozwiń
więcej
zobacz wszystkie
Pozostałe tematy

Liczba wizyt: 14624757

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu