Wyszukiwarka:

XV Niedziela zwykła – 14.07.2019

Dzisiejsza Ewangelia przypomina fundament życia duchowego. Sensem życia, fundamentem i najważniejszym przykazaniem jest miłość. Miłość w potrójnym wymiarze: do Boga, do bliźniego i do siebie samego. Pośród różnych zniekształceń, zawirowań świata powinniśmy często powracać do radykalizmu Ewangelii. Przypowieść (...)

Przykazania Boże

Chrześcijanie przez wiarę i sakramenty otrzymują łaskę Chrystusa i dary Jego Ducha, które uzdalniają ich do „nowego życia” (Rz 6,4; 2 Kor 5,17), „w sposób godny Ewangelii Chrystusowej” (Flp 1,27) jako „dzieci światłości (…) w prawości i sprawiedliwości, i prawdzie” (Ef 5,8-9). Tego typu życie domaga się stałej odnowy (Ef 4,23), która możliwa jest (...)

Polecamy

Księga Sędziów (I-II) - Nowy Komentarz Biblijny

Komentarz Biblijny Edycji św. Pawła wzbogacił się o kolejne dwa tomy do Księgi Sędziów pod red. ks. prof. Dariusza Dziadosza, który korzystając z najnowszej literatury i studiów egzegetycznych, przybliża współczesnym czytelnikom jedną z ksiąg historycznych ST, opowiadającą dzieje Izraela w okresie między śmiercią Jozuego a początkami monarchii; zob. NKB. 

więcej

Czwarty kielich

2019-07-15

Nowa książka Scotta Hahna - nawróconego pastora, który pomaga nam odkrywać tajemnicę Ostatniej Wieczerzy i Krzyża. Przejmująca lektura na czas wakacji, by nie zapomnieć o obowiązku niedzielnej Eucharystii albo przypomnieć o Jej "bogatej prostocie" sobie i innym; zob. warto_przeczytac/293

więcej
zobacz wszystkie
↓ rozwiń
więcej
zobacz wszystkie
Pozostałe tematy

Liczba wizyt: 4492288

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu