Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katedra - kościół św. Pudencjany

2013-03-04

News
Wracamy na wzgórze eskwilińskie w okolice bazyliki Santa Maria Maggiore; wśród krzyżujących się w różnych kierunkach uliczek odnajdujemy via Urbana, przy której stoi kościół św. Pudencjany - najstarsze miejsce wiary chrześcijańskiej w Rzymie. Świątynia powstała na terenie posiadłości senatora Pudencjusza, ojca Praksedy i Pudencjany, u którego bywał Apostoł Piotr. Na terenie posiadłości senatora powstało najstarsze domus ecclesiae w Rzymie, zamienione na oratorium w czasach papieża Pius I (+155), a w IV w. na pierwszy kościół za sprawą papieża Syrycjusza (+399).
I. INTERPRETACJA PISMA
Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24); Mt 18, 21-35

Co Bóg mówi do pielgrzymów nawiedzających kościoły rzymskich męczenników? Słucha dziś modlitwy jednego z trzech młodzieńców ze "środka ognia". Często świadkowie wielkich tragedii, prześladowań, cierpienia i śmieci niewinnych ofiar pytają: Gdzie jest Bóg, gdy dzieją się takie straszne rzeczy? Najbardziej przekonywująca odpowiedź stwierdza: Jest z tymi, którzy cierpią. Jest pośrodku ognia - na krzyżu wraz z swoim Synem, który oddał za nich i za nas życie. Wielu męczenników wołał słowami Daniela: "Nie opuszczaj nas na zawsze, przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj się od swego miłosierdzia...". Bóg i dzisiaj woła poprzez cierpienie niewinnych!

Przypowieść ewangeliczna uzupełnia lekcję cierpliwej wytrwałości i zaprasza na lekcję przebaczenia (wyższy stopień). Apostoł pyta Mistrza: "Panie, ile razy mam przebaczyć...?". Rabini nauczali, że czterokrotne przebaczenie bliźniemu jest już niezwykłą wspaniałomyślnością. Jezus uczy, że nie ma granicy przebaczenia - nie ma miary miłosierdzia (por. 77 razy przebaczyć jest przeciwieństwie znanej miary zemsty Lameka - por. Rdz 4, 24).

Warto porównać przypowieść o nieustannym wybaczaniu bliźniemu (18, 23-35) z szóstą prośbą modlitwy Pańskiej (6, 12. 14n), które pozwala uzasadnić porównanie między przebaczającą dobrocią Boga a gotowością do przebaczenia praktykowaną wśród uczniów Jezusa.

Na progu kościoła stacyjnego każdy musi zadać sobie kilka pytań:
* Czy wybaczyłem krzywdy wyrządzone mnie i moim bliźnim? Czy nie szukam zemsty, wyrównania krzywd, odwetu...?
* Czy moje wybaczenie jest bezinteresowne - hojne na wzór ewangelicznego króla?
* Jak jest moja modlitwa w chwilach prób i doświadczeń?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Badacze starożytnego Rzymu podważają istnienie męczennicy Prudencji - Pudencjany. Uważają, że nazwa kościoła pochodzi od przymiotnika, którym określano dom Pudensa - domus Pudentiana. W późniejszych wiekach nazwa ta, jakoby mylnie, została powiązana z kobietą, córką senatora rzymskiego. Ambasador H. Suchocka nie kwestionuje argumentów naukowych, ale radzi zachować legendę o dwóch córkach senatora: Pudencjanie i Praksedzie, która w Wiecznym Mieście jest na tyle żywa, że wierni do dziś modlą się w kościołach im poświęconych.

Cenną katechezą wczesnochrześcijańską może być refleksja nad mozaika w piękną absydzie kościoła z czasów papieża Innocentego I (+417). Przedstawia ona Chrystusa Nauczającego w towarzystwie apostołów w strojach rzymskich senatorów i dwóch niewiast. Za plecami na wzgórzu Golgoty stoi krzyż, adorowany przez symbole czterech ewangelistów. Mozaika zapraszają nas do medytacji nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezus Chryste - zmiłuj się nad nami!


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

W kościele św. Pudencjany przechowywany jest fragment drewnianego stołu (ołtarza), przy którym św. Piotr miał "łamać chleb" (celebrować Eucharystię). Tutaj Apostoł miał też zatwierdzić tekst najstarszej Ewangelii według św. Marka i konsekrować świętych Linusa i Kleta, swoich bezpośrednich następców na tronie Piotrowym; tu wreszcie miała być również pierwsza katedra Rzymu, czyli tron biskupa Wiecznego Miasta (H. Suchocka). Wszystko to wskazuje na wagę dzisiejszego kościoła stacyjnego i jego związek z początkami papiestwa. W kontekście zbliżającego się konklawe warto nawiedzić ten właśnie kościół i włączyć się w wielką modlitwę Kościoła o błogosławiony wybór - o godnego następce św. Piotra "na miarę naszych czasów".    


ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048519

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu