Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Modlitwa - kościół św. Zuzanny

2013-03-08

News
Prawdziwy podziw budzi zaangażowanie księży i kleryków studiujących i pracujących w Rzymie, związanych z Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim. To oni każdego dnia przygotowują liturgię Mszy św. w poszczególnych kościołach stacyjnych (o godz. 7.00). Budująca jest ich pobożność, solidność i aktywność. Dziś pielgrzymujemy do bazyliki, która od czasów Benedykta XV stała się oficjalnym kościołem parafialnym Amerykanów w Rzymie. Kościół św. Zuzanny - męczennicy rzymskiej, zbudowany został na fundamentach domów dwóch braci, krewnych cesarza Dioklecjana: św. Gabinusa (ojca św. Zuzanny) i papieża św. Kajusa (+296).I. INTERPRETACJA PISMA
Oz 6, 1-6; Ps 51 (50); Łk 18, 9-14

Antyfona przed Ewangelią wzywa: "Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego" (Ps 95, 8). A co mówi? Ustami proroka Ozeasza znów zachęca do powrotu do Boga, który przekonuje: "miłości pragnę, nie krwawej ofiary...". Co jest istotą kultu - celem naszej wiary i modlitwy?

Ewangelia natomiast przywołuje przypowieść o dwóch pobożnych ludziach, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić. Obydwaj mieli jasno określony cel; zwracali się do Tego samego Boga. Faryzeusz: "Boże, dziękuję Ci..."; a celnik: "Boże, miej litość...". Różnili się jednak postawą, gestami, intencją, wewnętrznym nastawieniem...

Końcowy osąd Jezusa brzmi jednoznacznie: "Ten (celnik) odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten (faryzeusz)". Dlaczego? "Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony" - wyjaśnia Pan Jezus.

Warto zatem zapytać:
* Jaki jest mój obraz Boga, którego... przepraszam, proszę, uwielbiam, któremu dziękuję?
* Jaka jest moja postawa - intencja - wewnętrzna motywacja ("[Jezus] powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili...")?
* Psalmista przekonuje: "pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz". Czy właśnie z takim wewnętrznym nastawieniem staję lub klękam do modlitwy?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Wszystkie starożytne miejsca kultu rzymskich męczenników przepojone są modlitwą. Setki tysięcy wiernych przychodziło do tych kościołów przede wszystkim po to, aby się modlić. Bóg jednak chce, abyśmy się dobrze modlili! "Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności" (Jk 4, 3).

Męczennicy uczą nas pozbywania się fałszywych motywacji, egoizmu, pychy... Zanim wejdziemy do dzisiejszego kościoła stacyjnego przywita nas piękny i harmonijny fronton bazyliki, gdzie architekt okna zastąpił niszami, w których umieścił rzeźby czterech męczenników czczonych w bazylice: papieża Kajusa i Genesiusa oraz Zuzanny i Felicyty. Każe nam najpierw przejrzeć się w ich życiu, jak w zwierciadle.

Legenda mówi, że cesarz Dioklecjan chciał zmusić Zuzannę do małżeństwa z Maksymianem. Dziewczyna, związana ślubem czystości, odmówiła, pozostając wierną Chrystusowi. Wyrok śmierci (ścięcie mieczem) wykonano w jej domu, położonym w pobliżu term Dioklecjana. Wraz z nią miał zginąć jej ojciec i brat. Ciała pochowano w katakumbach św. Felicyty. Papież Sergiusz I dokonał restauracji starej świątyni i przeniesienia relikwii w VII w., papież Leon III wybudował w tym miejscu w 796 r. zupełnie nową świątynię, którą jeszcze wielokrotnie przebudowywano. Obecny kształt nadał jej Carl Maderna (+1629), który jest też autorem fasady bazyliki św. Piotra.


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Dużo mówi się ostatnio o sile oddziaływania Kościoła amerykańskiego, który wyszedł wzmocniony po fali oskarżeń o nadużycia i skandale seksualne. Szczere i prawdziwe oczyszczenie i nawrócenie zawsze wzmacniało Kościół. Wspominam swoją podróż do USA, która okazała się bardzo ciekawym i pouczającym doświadczeniem. W roku 2010, z okazji 100-lecia Seminarium dla Polonii w Orchard Lake (Michigan), rektorzy polskich seminariów duchownych mogli przyjrzeć się bliżej tamtejszej formacji seminaryjnej. W diecezjach amerykańskich przeprowadzono w tym czasie badania socjologiczne, pytając o motywacje i okoliczności wyboru drogi kapłańskiej czy zakonnej. Otóż zauważono pewną pouczającą zbieżność. Powołania najczęściej pojawiały się w tych parafiach, gdzie istniała adoracja Najświętszego Sakramentu i kult maryjny. Dwie proste praktyki katolickie: adoracja eucharystyczna i modlitwa maryjna. 

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14047959

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu