Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Ewangelizacja - kościół św. Euzebiusza

2013-03-14

News
Wczoraj wieczorem serce Kościoła "biło" na placu św. Piotra. Habemus Papam! Mamy nowego Papieża z "nowego świata" Ameryki Łacińskiej (Argentyny) - Franciszka - 266 następcę św. Piotra. Wielka radość i nadzieja przepełnia serca wiernych Kościoła i wielu ludzi dobrej woli. Otrzymaliśmy papieża modlitwy, pokornego ucznia św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego, zatroskanego o ubogich, małżeństwa i rodziny, gotowego do podjęcia wyzwań nowej ewangelizacji. Od 13 marca 2013 r. jego posługa wpisuje się w łańcuch biskupów Rzymu. Dzisiaj pielgrzymi będą się za niego modlić w kościele św. Euzebiusza - kapłana i męczennika, który oddał życie w 357 r. w obronie prawowitej wiary, prześladowany przez zwolenników arianizmu.


I. INTERPRETACJA PISMA
Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33); J 7, 1-2. 10. 25-30

Liturgia słowa przepojona jest słowami wziętymi jakby z "kroniki kryminalnej": "zasadzka - spisek na sprawiedliwego" - "łamanie prawa" - "obelgi/przezwiska - katusze" - "sąd skazujący na śmierć (haniebną)" - "łamanie kości" - "kara" - "zamiar zabicia" - "skryte knowania" -  "pojmanie/uwięzienie".

Biblia nie stroni od opisów konkretnych niesprawiedliwości, prześladowań, kryminalnych wykroczeń. Człowiek sprawiedliwy i prawdy zawsze narażony jest w świecie na spisek i zasadzki ze strony ludzi złych i przewrotnych. Pismo Święte nie ukrywa bezbożności i grzechu. Jest w tym autentyczne i prawdziwe. Natomiast zatrata poczucia grzechu jest wypatrzeniem sumienia człowieka i systemu moralnego. Często zło jest dziś anonimowe i bezosobowe. Zawinił system, instytucja, grupa, partia... - nie konkretny człowiek.

Bóg zaś osądza konkretne słowa i czyny. On jest blisko "skruszonych w sercu (...), [lecz] nie zazna kary, kto się doń ucieka" (Ps).

Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozpoznaje przewrotne zamiary swoich przeciwników, a jednak nie unika kontaktu - jawnie podejmuje wyzwanie nauczania w nieprzychylnych warunkach - odważnie głosi w świątyni Dobrą Nowinę o Tym, który Go posłał, a którego świat nie zna i nie chce poznać.

Oto sytuacja wielu współczesnych wspólnot katolickich - wyzwanie dla duszpasterzy - dla nowego Papieża. Wielu ochrzczonych w krajach z dawna chrześcijańskich żyje dziś tak, jakby Boga nie było; szerzy się jawna walka z religią - kontestowanie są prawa naturalne i prawo Boże. A Jezus uczy, że mimo wszystko trzeba iść i głosić. To nic, że niektórzy wyrażać będą zdziwienie: "Czyż to nie Ten, którego usiłują zabić? A oto jawne przemawia i nic Mu nie mówią". Czasem nadmiar lęku i obawa przed opinią paraliżuje głosicieli Ewangelii. Dziś potrzeba nowego zdumienia Dobrą Nowiną; odwagi, nadziei i przekonania Psalmisty: "Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia". 

Warto zatem pytać:
* Co robić wobec szerzącej się anty-ewangelii?
* Jak głosić słowo Boże na twardej (kamienistej) drodze, wśród cierni i pośród drapieżnych głosów mass mediów nieprzyjaznych Bogu i Kościołowi?
* Czy Jezusowa zasada jawnego i bezkompromisowego przepowiadania Ewangelii jest jedyną i prawdziwą formą "nowej ewangelizacji" we współczesnym świecie?    


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Patron dzisiejszego kościoła stacyjnego jest mało znany, stąd często miesza się życiorysy trzech świętych: Euzebiusza z Cezarei (+340), Euzebiusza z Vercelii (+371) i Euzebiusza Rzymianina (+340). Ten ostatni poniósł śmierć męczeńską za czasów cesarza Konstantyna II, zwolennika arian. Oprawcy zamknęli go w jednym z pomieszczeń swojego własnego domu, właśnie na Eskwilinie i skazali na śmierć głodową (H. Suchocka). W miejscu męczeńskiej śmierci powstał domus ecclesiae oraz titulus starożytnej świątyni wzniesionej przez papieża Liberiusza (+366). Był wielokrotnie przebudowywany, zwłaszcza w XIII w. przez papieży Honoriusza III i Grzegorza IX, a ostatecznie w 1711 i 1750 r. Z okresu średniowiecza zachowała się romańska dzwonnica.

Na stropie nawy głównej widnieje Chwała św. Euzebiusza, neoklasyczny fresk Rafaela Menga z XVIII w., przedstawiający wizję chórów niebieskich i chwały Bożej. Grobowiec z relikwiami Świętego pochodzi z XV w. Bezcenne są również stale kanonickie w prezbiterium z 1556 r.

„Módlmy się zawsze jedni za drugich. Jesteśmy braćmi. Chciałbym by ta droga na którą wchodzę była owocna dla całego Kościoła” - mówił nowo wybrany papież Franciszek. Warto włączyć się w tradycję modlitwy kapłańskiej odmawianej w tym kościele od wieków i prosić słowami kantyku Zachariasza: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo swój lud nawiedził i wyzwolił... (Łk 1, 68).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Pamiętamy znaną maksymę: Sanguis martyrum, semen christianorum ("Krew męczenników - nasieniem chrześcijan"). Tak naprawdę krew tysięcy męczenników rzymskich była dobrym zasiewem nowych i licznych powołań chrześcijan. Dzisiaj nie brakuje męczenników, którzy oddają życie za wiarę, zwłaszcza w krajach muzułmańskich. Organizacja Open Doors codziennie dostarcza nowych informacji o mordowaniu chrześcijan w różnych zakątkach świata tylko z tego powodu, że przyznają się do Chrystusa, modlą się i czytają Pismo Święte. Każdy kolejny Papież upomina się o nich... staje w ich obronie - podczas modlitwy Anioł Pański wypominane są ich imiona, kraje, okoliczności, a ludziom odpowiedzialnym - wytykana jest ich wina. Męczeństwo niewinnych zawsze będzie czymś bolesnym i nie wolno się na nie godzić. Krew woła i Papież woła!
 

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048955

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu