Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

IX. Katecheza papieska o Słowie

2014-03-18

News
Przed uroczystością kanonizacji bł. Jana Pawła II proponujemy cykl dziewięciu katechez (nowenna) papieskich o Słowie Bożym. Siostra M. Damiana wydobywa ze skarbca nauczania papieskiego "perły JP II o Słowie". Zachęcamy uczniów szkoły Słowa do wspólnej refleksji, modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego Papieża oraz do dzielenia się świadectwami jak on wskazywał nam "wysoką miarę życia chrześcijańskiego" (świętość)! zob.


CZYTAJ!

Słowo Boże jest pierwszym źródłem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej. Umacnia osobistą więź z żywym Bogiem oraz z Jego zbawczą i uświęcającą wolą.

(…) Dzięki niej (Lechio divina) słowo Boże zostaje przeniesione w życie i rzuca na nie światło mądrości, która jest darem Ducha. Choć całe Pismo Święte jest „pożyteczne do nauczania” (2 Tm 3, 16) i jest „źródłem czystym i stałym życia duchowego”, to jednak na szczególną cześć zasługują pisma Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, które „są sercem całego Pisma Świętego”.

Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii, (…) dzięki któremu bracia i siostry razem wzrastają i wspomagają nawzajem swój postęp w życiu duchowym.

Jak uczy nas tradycja duchowości, z rozważania słowa Bożego, a zwłaszcza tajemnic Chrystusa rodzi się siła kontemplacji i gorliwość w apostolacie. Zarówno we wspólnotach kontemplacyjnych, jak i apostolskich, wielkich dzieł dokonywali zawsze ludzie modlitwy jako autentyczni interpretatorzy i wykonawcy woli Bożej. Z obcowania ze słowem Bożym czerpali oni niezbędne światło dla rozeznania osobistego i wspólnotowego, które pomogło im odkrywać drogi Pańskie w znakach czasu. W ten sposób ukształtowali w sobie swoisty instynkt nadprzyrodzony, dzięki któremu nie upodobnili się do mentalności tego świata, ale odnawiali swój umysł, aby rozpoznawać wolę Bożą — co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (por. Rz 12, 2).

* Por. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/vita.html


ROZWAŻ!

Wydaje się rzeczą oczywistą, że zaproszenie do modlitwy Słowem Bożym odnosi się na pierwszym miejscu do osób, które temu Słowu poświęciły swoje życie. A więc do osób życia konsekrowanego. I z pewnością tak jest. Jednak Adhortacja Vita Consecrata, o życiu konsekrowanym podejmując temat Pisma Świętego daje cenne wskazówki dla każdego, kto pragnie zgłębiać Boże Słowo. Jan Paweł II pisze: „Słowo Boże jest pierwszym źródłem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej. Umacnia osobistą więź z żywym Bogiem oraz z Jego zbawczą i uświęcającą wolą”. Człowiek jest istotą cielesno – duchową i w związku z tym prowadzi życie duchowego. Jak pisze papież to właśnie Słowo Boże jest źródłem naszej duchowości – duchowości chrześcijańskiej. Jeżeli chcemy nie tylko nazywać się chrześcijanami, ale rzeczywiście nimi być, nie możemy zapominać o codziennym powracaniu do źródła. To z niego czerpiemy moc i siłę do codziennego życia. Słowo Boże najpierw umacnia moją osobistą więź z Bogiem a następnie uczy wypełniać Jego wolę. To w Piśmie Świętym znajdujemy odpowiednią pomoc do rozeznania tego, czego Bóg pragnie. A poprzez coraz głębsze zjednoczenie z Nim nabywamy mocy i odwagi do pojęcia konkretnego powołania.

W dokumencie w tym jak w wielu innych, Ojciec Święty wspomina o metodzie Lectio divina i wskazuje, ze dzięki takiej modlitwie uczymy się wprowadzać Słowo w czyn . Warto zauważyć wskazówkę, że sercem Pisma Świętego są Ewangelie i one zasługują na szczególną uwagę. Podejmując pogłębioną lekturę Pisma Świętego warto rozpocząć od tego co najistotniejsze – od Ewangelii.

Ojciec Święty zwraca także uwagę na piękną metodę spotkania ze Słowem, jaką jest wspólnotowe dzielenie się czy tzw. Kręgi biblijne. Pomagają one lepiej zrozumieć usłyszane Słowo, ale także umacniają naszą wiarę. Papież pisze, że dzięki niemu „bracia i siostry razem wzrastają i wspomagają nawzajem swój postęp w życiu duchowym”. Dzielenie się Słowem Bożym wspomaga rozwój życia duchowego każdego z uczestników, ubogaca wewnętrznie i daje poczucie przynależności do wspólnoty, która się spotyka. Jest to ważna wskazówka dla każdego z nas. Jeżeli chcemy wzrastać duchowo, warto zatroszczyć się o spotkania przy Słowie i dzielić się tym, do czego Pan nas wzywa. To właśnie ze spotkania ze Słowem rodzi się życie modlitwy, kontemplacji, ale także działalności apostolskiej, do której wezwany jest każdy ochrzczony.

Zastanówmy się jakie jest nasza postawa wobec Bożego Słowa? Czy jego lektura jest istotnym elementem mojej codzienności? Czy mam świadomość jak ważny dla mojego życia duchowego jest stały kontakt z Pismem Świętym? Czy zbyt łatwo nie usprawiedliwiam biernej postawy wobec słów Pana?

Radując się darem kanonizacji naszego Rodaka, nie poprzestawajmy tylko na emocjonalnym przeżyciu tego wydarzenia, ale przejmijmy się Jego słowami, choćby tylko tymi, które kierował do nas na temat lektury Pisma Świętego.


MÓDL SIĘ!

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi bł. Papieża Jana Pawła II, i sprawiłeś, że zajaśniała w nim Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując nam świętość - wysoką miarę życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

* Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II

fot. deon.pl

s.M. Damiana

 

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15252060

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu