Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Matka Pokorna - Przewodniczka Wiary

2013-04-29

News
Wspomnienie maryjne – to dla nas okazja do prawdziwej lekcji nauki katolickiej o Najświętszej Maryi Pannie, która pomaga nam zrozumieć tajemnicę Chrystusa i Kościoła. Proponuję refleksję nad tajemnicą "drogi wiary Maryi" - przygotowaną na mszę radiową w wigilię Królowej Polski w kaplicy św. Sebastiana (bazylika św. Piotra) przy grobie św. Jan Pawła II (Rzym, 2 maja 2013 r.).


CZYTAJ!
Dz 15,7-21; J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna".


ROZWAŻ!

Tutaj jesteśmy u grobu Wielkiego Nauczyciela mariologii (motto życia i posługi: „Cały Twój” - Totus Tuus) – encyklika Redemptoris Mater – katechezy maryjne – list Rosarium Virginis Mariae).

* Od niego uczył się pobożności maryjnej obecny papież Franciszekod niego przyjął umiłowanie modlitwy różańcowej.

Kapłan, z którym mieszkam w Instytucie Polskim miał okazję rozmawiać z Ojcem św. Kiedy zapytał: Skąd jesteś? – A z Polski! Od razu usłyszał: Módl się do Matki Bożej i módl się za mnie – prosił Papież Franciszek.

W mowie Piotra z Dz wyraźnie słyszymy: „(…) z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli (…) udzielił im Ducha (…). Wiarą oczyścił ich serca (…) Wierzymy, że dzięki łasce P. Jezusa będziemy zbawieni…”. Piotr i Jakub przestrzegają przed fałszywymi żądaniami (nakazami) – przed fundamentalistyczną interpretacją Prawa Bożego – wskazuje na właściwą „drogę wiary”!

Wszystko dzieje się we wspólnocie pierwszej gminy w Jerozolimie (podczas synodu). Wobec Janowej nauki o winnym krzewie – o „trwaniu w [mojej] miłości”. Nie stare prawo obrzezania, ale nowe przykazanie: „Będziecie trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazanie, podobnie jak Ja spełniam przykazanie mojego Ojca i trwam w Jego miłości”. Oto nowe przykazanie, które nie zniewala, ale niesie radość.

Oto droga chrześcijanina: usłyszeli słowo Ewangelii – we wspólnocie (Kościoła) i uwierzyli, bo wiara działa (wyraża się) w/przez miłość (Ga 5, 6) – dopowie św. Paweł w Liście do Galatów. Tak, Prawo było wychowawcą aż do czasu przyjścia Chrystusa. Odtąd nadszedł czas wiary!

Pierwszą osobą, która pokazała nam tę drogę była Matka Słowa, stąd maryjna pobożność ma tak wielki wpływ na naszą drogę wiary – nasze intinerarium!

Św. Jana Pawła II w Redemptoris Mater zauważymy, że Bóg sam stopniowo wychowywał Maryję do Jej szczególnych zadań – uczył iść drogą wiary przez miłość. Czynił to poprzez nadzwyczajne interwencje, poprzez przekazane słowa i wydarzenia z życia Jej Syna.

Matka Jezusa pierwsza przeszła „drogę wiary”, jest „przewodniczką na drogach wiary”. Można nakreślić "drogę wiary" Maryi:

· Maryjna „droga wiary” miała swoje momenty przełomowe i rozstrzygające. Momentem decydującym było Zwiastowanie: „Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana” (Łk 1,45; RM 12-19);

· Droga Maryi nie była pozbawiona trudności: „Uwierzyć – to znaczy «powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, «jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi» (Rz 11,33). Maryja, która z odwiecznej woli Najwyższego znalazła się – rzec można – w samym centrum owych «niezgłębionych dróg» oraz «niezbadanych wyroków» Boga, przyjmuje całkowicie i z sercem otwartym to wszystko, co było przewidziane w planie Bożym” (RM 14. 17). Papież JPII mówi o swoistym trudzie serca, jaki związany jest z «ciemną nocą wiary», który nie ominął Matki (KKK 165);

· W proroctwie Symeona (Łk 2, 25-35) słyszymy, że „droga wiary” Maryi jest złączona z bólem (mieczem), ale całkowicie włączona w dzieło Jezusa; „światło na oświecenie pogan” i „znak, któremu sprzeciwiać się będą”. W tym współuczestnictwie w misji Jezusa, wiara Maryi będzie wzrastać (por. RM 16.18), tak jak przez cierpienie/prześladowanie rośnie wiara Kościoła;

· Tak więc żyjąc „na co dzień treścią tych słów [Bożych] (rozważając je w sercu” (RM 17), Maryja zmierzała ku dojrzałości w wierze. Papież Jan Paweł II mówił, Maryja jest wielka, ponieważ jest pierwsza z tych „małych” –prostaczków, którym Syn objawił tajemnicę Ojca (por. Mt 11,25-27; 1 Kor 2,11);

· Obok „prostoty” należy wspomnieć jeszcze o „ubóstwie”: Maryja zdąża ku dojrzałości w wierze, ponieważ należy do tych, których Ewangelia nazywa „ubogimi w duchu” (Mt 5,3): prostota, ubóstwo i czystość serca– to postawa, która pomaga w szczerym wsłuchiwaniu się w słowo Boże.

Nie można mówić o prawdziwej „drodze wiary” bez tego doświadczenia maryjnej „drogi wiary przez miłość”.

To są najważniejsze motywy, które pozwalają Maryję nazywać „Matką wychowania w wierze”. Jej pedagogia wiary zaowocowała stała się wzorem wychowania katolickiego (wychowania w Kościele). Matka Boża stała się dla całego Kościoła i wszystkich tych, którzy szczerym sercem szukają Boga przewodniczką na drogach wiary (por. KK 58; RM 2. 5-6).

Ona „[chociaż] przekroczyła już próg pomiędzy wiarą a widzeniem «twarzą w twarz» (…), nie przestaje być «Gwiazdą przewodnią» (Maris Stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę” (RM 6; por. EN 81n; TMA 59).

Matka Jezusa jest więc pierwszą nauczycielką wiary i modlitwy chrześcijańskiej. Piękną syntezę maryjnej dydaktyki modlitwy otrzymaliśmy w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (2002). Papież pisze o modlitwie różańcowej jako o „szczególnej sposobności katechezy” (RVM 17). Maryja całym swoim życiem uczy modlitwy, która winna być kontemplacją życia Jej Syna – „streszczeniem Ewangelii” (MC 49, RVM 18).

Pogłębione odmawianie różańca powinno rozwijać się w pięciu etapach: wspominać, uczyć się, upodobnić, prosić i głosić (RVM 11-17). Nie trzeb nam się bać czy wstydzić też naszej maryjnej pobożności ludowej (np. majówek, litanii, pieśni…), naszego pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych. Bez pokory (prostoty), ubóstwa i czystości serca nie zrozumiemy istoty „drogi wiary przez miłość”.


MÓDL SIĘ!

Pokorna Matko z Rud, Castel Gandolfo…, z przydrożnych kapliczek, Matko prostych różańców, majówek, litanii…, ucz nas Chrystusa i Kościoła. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

W diecezji gliwickiej czcimy w Rudach Matkę Bożą Pokorną. Na lotnisku w Gliwicach Jan Paweł II poświęcił dla niej korony. Piękny i pełen humoru był tam dialog Papieża ze Ślązakami (17 czerwiec 1999 r.). Intrygujący jest tytuł naszej Matki Rudzkiej - Matki Pokornej. Taką właśnie ikonę ofiarował papież Franciszek – Benedyktowi XVI podczas odwiedzin w Castel Gandolfo (kwiecień 2013). W prywatnej "pielgrzymce wiary" odwiedźmy - bliskie swemu sercu - sanktuarium maryjne.

ks. Jan Kochel

fot. Matka Boża Pokorna z Rud (diecezja gliwicka).

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487617

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu