Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

IX Niedziela zwykła - 2.06.2013

2013-05-27

News

Liturgia słowa dziewiątej niedzieli zwykłej - uzdrowienie sługi setnika. Setnik, chociaż obcy, potrafił zintegrować się z miejscem i narodem, w którym przyszło mu żyć.CZYTAJ!

Łk 7, 1-10

Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do słuchającego [Go] ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego.  


ROZWAŻ!

Zwróćmy uwagę na motywację, której używają Żydzi, wstawiając się u Jezusa za setnikiem. Wyłania się z niej obraz człowieka, dla którego oprócz własnej cenną i wartościową była również kultura i tradycja ludzi wśród których zamieszkał.

Patriotyzm jest częścią czwartego przykazania: kocham rodziców, dom, region i kraj, w którym mieszkam.

Kocham bardziej to, co głębiej znam. Miłość ta wyraża się w konkretnych zachowanych: dbałości o materialne i duchowe bogactwo otrzymanego dziedzictwa.

Mówiąc „mój kraj” bierzemy za niego część odpowiedzialności.

Cnota patriotyzmu pozwala zagospodarować przestrzeń wolności. Przestajemy narzekać i zaczynamy działać dla wspólnego dobra (język, kultura, zabytki, wzrost gospodarczy, wychowania nowego pokolenia).

O setniku, który należał przecież do okupacyjnej armii, starszyzna żydowska wydała fantastyczne świadectwo: kocha nasz naród.

Patriotyzmu nie można zrozumieć bez miłości, która prowadzi do zakorzenienia i bezinteresownego daru z siebie. Setnik zaangażował swoje finanse w budowę synagogi, co było znakiem, że rozumie duchowe potrzeby ludzi wśród których żyje. Wykorzystał swoją pozycję, by służyć innym, a nie innych, by budowali jego pozycję.

Istnieje również skrajna forma patriotyzmu – nacjonalizm. Dziś dystansując się od nacjonalizmu, wielu popada w drugą skrajność: obojętność i wyobcowanie. Dom potrzebuje fundamentów, drzewo korzeni, a człowiek zakorzenienia, tradycji, posiadania własnego miejsca. Wyobcowany jest pełen pretensjonalności, ponieważ dużo żąda, nie chcąc w zamian nic ofiarować. Powołuje się także na obce ustawodawstwa, powtarza slogany, odgrzebuje prawa dawno określone, ponieważ zapomniał skąd pochodzi, co osiągnęli jego przodkowie i jaką siłę daje mu chrześcijańska i narodowa tradycja.

Niektórzy mówią, że trudno wytrzymać w tym kraju, gdzie stopa życiowa jest za niska. Jeśli oceną będzie tylko zasobność portfela, przestaje się myśleć o moralności, ideałach i godności. Nie możemy też zapominać, że nasze wychowanie i wykształcenie zawdzięczamy tej ziemi.

Im więcej otrzymujemy, tym bardziej powinniśmy pamiętać, gdzie nasz dom oraz od kogo i dla kogo to wszystko zostało nam dane.


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty płakałeś nad Jerozolimą, której mieszkańcy przegapili czas łaski i poprzez złe wybory narazili stolicę na zniszczenie. Ucz mnie mądrego miłowania domu i ojczyzny. Prowadź mnie w drodze wzrastania w kulturze i tradycji ojców. Chcę wzrastać w duchowej i materialnej odpowiedzialności za ojczyznę. Daj mi siłę i odwagę do walki z narodowymi wadami najpierw u siebie. Chroń przed niedocenianiem bogactwa, któremu na imię Polska.

Daj mi gorliwie i szczerze zabiegać o pomyślność własnego kraju, szanując równocześnie inne. Ucz mnie ofiarności, bym dla rozwoju i obrony ojczyzny gotów był poświęcić czas i siły. Nie pozwól mi zapomnieć, że pierwszym znakiem patriotyzmu jest uczciwa praca.


ŻYJ SŁOWEM!

· Wejdź do wspólnoty funkcjonującej na terenie parafii (miasta).

· Zaangażuj się w lokalną działalność charytatywną.

· Wesprzyj fundację działającą na rzecz lokalnej społeczności.

Zorganizuj dla najbliższego grona rodziny, przyjaciół lub znajomych wycieczkę krajoznawczą po zabytkowych obiektach gminy bądź powiatu.


ks. Artur Sepioło

fot. Kafarnaum - ks. Mariusz Świder

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11454041

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu