Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 7.06.2013

2013-06-06

News
Serce Jezusa jest symbolem, a zarazem źródłem życia. Z jednej strony przypomina prawdę o miłości Boga do człowieka i wzywa nas do miłości i świętości życia, a z drugiej strony jest nieustannie otwartym źródłem, z którego możemy czerpać moc i siłę w codziennym życiu. Uroczystość Najświętszego Serca jest dniem ponownego wpatrzenia się w oblicze Jezusa i dostrzeżenia istoty chrześcijańskiego życia, a w obliczu ludzkiej niedoskonałości, dniem jeszcze mocniejszego wyrażenia pragnienia: Jezus, uczyń serca nasze według Serca Twego!CZYTAJ!
Łk 15,3-7

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”.


ROZWAŻ!

Kult Serca Pana Jezusa, choć swymi początkami sięga średniowiecza i żywego wtedy kultu ran Pana Jezusa, to jednak szczególny moment intensyfikacji przechodzi w okresie od XVII do początków XX wieku. Dziś jest on powszechnie obecny w życiu Kościoła i postrzegany jako jeden z głównych nurtów duchowego życia Kościoła. Dzieje się tak dlatego, że spaja on w sobie aktualność przesłania Ewangelii ze świadectwem życia Jezusa Chrystusa, poświadczonego Jego pełną miłości ofiarą na krzyżu i przebitym sercem. Kult Serca Jezusowego ukazuje aktualność takiej właśnie postawy w dziejach współczesnego świata, któremu brakuje doświadczenia miłości, czego konsekwencją jest rozbicie oraz brak jedności i pokoju.

Co zatem musi uczynić Kościół, a więc my sami, aby zawsze aktualny w Kościele kult Serca Pana Jezusa prowadził świat do autentycznego doświadczenia miłości? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy coś jest w stanie zmienić oblicze współczesnego świata?

Odzwierciedleniem prawdziwego oblicza Serca Pana Jezusa jest czytany dziś w liturgii fragment przypowieść o Dobrym Pasterzu. To właśnie Serce Jezusa, Dobrego Pasterza, jest pełne miłości wobec każdego człowieka, również wobec tego, który wyszedł z owczarni i zagubił się. Jest to obraz radości, której doświadcza Bóg w momencie nawrócenia człowieka.

W tym kryje się jakaś cząstka prawdy o nas samych. Przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy odchodzą i powracają, którzy są niewierni i wracają do wierności, których czasami nie stać na świadectwo miłości a jednak głęboko pragną miłości. Zatem patrzymy na oblicze Serca Pana Jezusa i widzimy dziwne zderzenie obrazu Serca Jezusa z naszymi brakami. Takie spojrzenie musi nas uczyć tylko jednego – pokory wobec Boga i majestatu Jego miłości oraz szacunku dla ludzkich decyzji i wyborów. Bo obraz życia współczesnego świata jest dla nas w pewnym stopniu wyrzutem sumienia odnośnie do braku czytelnego świadectwa życia i miłości. Dlatego też tak ważnym aspektem kultu Serca Pana Jezusa jest ekspiacja za grzechy świata. Przecież w akcie przebłagania i hołdu dla Serca Jezusowego modlimy się za tych, którzy „nie potrafią, albo nie chcą żałować za swoje grzechy”.

Kościół ma swoje zadanie i swoją misję zleconą mu przez Chrystusa. Ma iść i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ale nigdy nie może potępiać tych, którzy tej prawdy nie przyjmują. Bo w misji Kościoła istnieje potrzeba świadectwa, które jest w stanie przekonać do życia Ewangelią. Tak jak Jezus łączył głoszone słowo ze świadectwem własnego życia i ofiarą miłości, tak Kościół musi iść i głosić Ewangelię nie tyle słowem, co świadectwem życia i ofiarą miłości. Tak bardzo przypomina nam tę prawdę Ojciec święty Franciszek.

Dlatego im bardziej będziemy zanurzeni w życiu Jezusa Chrystusa, niejako w Jego Sercu, w Jego Słowie i w Jego miłości, tym bardziej sami będziemy tymi, którzy są w stanie ukazywać światu inne możliwe oblicze życia, relacji i działania.

  • Czy osobisty kult Serca Pana Jezusa prowadzi nas do bycia świadkiem miłości?
  • Gdzie i w jakim wymiarze objawia się nasze świadectwo, a w jakim wymiarze go brakuje?
  • W jaki sposób realizuje się nasze zanurzenie się w Sercu Jezusa?
  • Czy rozumiemy, że początkiem naszej misji jest pokorna modlitwa: „Jezus, uczyń serca nasze według Serca Twego”


MÓDL SIĘ!

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa modlimy się szczególnie:
- za nasze rodziny, aby wszyscy jej członkowie, ojcowie, matki i dzieci, wpatrzeni w Serce Jezusa potrafili nawzajem siebie kochać;
- modlimy się za kapłanów, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego;
- modlimy się za ludzi zagubionych w życiu, aby w Sercu Jezusa odnaleźli źródła życia i świętości.

Jezus cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas
oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.
Wielu nie zna cię wcale;
wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy,
i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.
Królem bądź nam, o Panie,
nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,
ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela;
przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary,
aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.ŻYJ SŁOWEM!

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dniem modlitwy o uświęcenie kapłanów. Pomódl się zatem za jednego ze znanych Ci kapłanów, który według Ciebie, najbardziej potrzebuje Twojego wsparcia i modlitwy

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453919

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu