Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Bożego Narodzenia - 24.12.2013

2013-12-21

News

Przez gadulstwo, milionowe nakłady gazet, dziesiątki tysięcy informacji, którymi jesteśmy zalewani każdego dnia, cywilizacja traci poczucie wartości słowa. Nie jest obojętne to, co rodzice mówią do dziecka, nauczyciel do ucznia czy pracodawca do pracownika. Słowo nas kształtuje.CZYTAJ!

J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.


ROZWAŻ!

Słowo ma moc. Rodzice, chwaląc dziecko, sprawiają, że zaczyna ono zachowywać się lepiej. Nauczyciel, nagradzając ucznia, sprawia, że wkłada on więcej wysiłku w przyswojenie nowego materiału. Pracodawca, wypowiadając pochwałę względem pracownika, motywuje go do wydajniejszej pracy. Słowo ma moc.

Widzimy to nawet w przypadku niewłaściwego korzystania ze słowa. Dziewczyna daje się nabrać na „piękne słówka”, oszust zyskuje zaufanie przez „niezły bajer”, społeczeństwo ulega manipulacji przez zatajone lub niedopowiedziane wiadomości. Słowo ma moc.

My sami stajemy się docelową skrzynką, do której słowa trafiają. Jeśli przyjmujemy kłamstwa, pomówienia i złorzeczenia na swój temat, słabniemy. Jeśli przyjmujemy prawdę, wyrazy nadziei i dobrą nowinę, rośniemy. Dziś Słowo zostało do nas skierowane, przychodzi do nas i oczekuje na przyjęcie. Ewangelista Jan obiecuje nam (opierając się na doświadczeniu wielu świadków), że wszyscy, którzy przyjmą Słowo Ojca, zostają wypełnieni mocą, naznaczeni wybraniem i obdarzeni godnością. Słowo nie tylko nazywa nas Dziećmi Bożymi, Ono czyni nas nimi. Niedocenianie wartości i mocy Słowa skutkuje obojętnością na nie, a w konsekwencji nieprzywiązywaniem wagi do słów do nas głoszonych.

Na Słowo Boga powstały niebiosa. Na Słowo Boga począł się Chrystus. Na Słowo Boga skończy się historia wszechświata. To Słowo jest dzisiaj do przyjęcia.

I tym, którzy je przyjmują daje moc.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Słowo Ojca, broń nas przed gadulstwem, chroń mój umysł przed manipulacją i uszy przed wulgarnością. Ucz mnie mądrze słuchać i rozróżniać słowo dobre od złego. Chcę, abyś Ty-Słowo zamieszkał we mnie. Spraw, by każde moje słowo rodziło się w ciszy serca, w którym Ty jesteś Gospodarzem.


ŻYJ SŁOWEM!

W ciągu najbliższego tygodnia codzienną wieczorną modlitwę rozpocznij od chwili ciszy, by twoje słowo skierowane do Boga rodziło się ze słuchania.

ks. Artur Sepioło


fot. Stajenka na placu św. Piotra - Rzym 2012

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440282

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu