Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XVI Niedziela zwykła - 23.07.2017

2014-07-17

News
Przypowieść o chwaście wśród zboża jest tematem kolejnej wakacyjnej niedzieli. Chwast rośnie wraz ze zbożem, które jest pokarmem dla ludzi i symbole Eucharystii - pokarmu "na życie wieczne". Jakiego pokarmu dzisiaj szukamy?CZYTAJ!
Mt 13,24-43

Jezus opowiedział [tłumom] przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Inną przypowieść im powiedział: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!»On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!".

ROZWAŻ!

Jakże chętnie niektórzy usunęliby ze świata zło i złych ludzi. Ewangelia przestrzega jednak przed pochopnym sądem. Sąd na temat człowieka należy do Boga. A nawet jeśli ocenia się poszczególne czyny lub zdolności człowieka, to jednak tylko Bóg ZNA człowieka. My go tylko POZNAJEMY w nieustannym procesie wzajemnych relacji.

Wycofać się z uzurpowania sobie wiedzy na temat człowieka oto zadanie, które stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia.

Aby rozeznać właściwie, trzeba przebywać w klimacie miłości, która przede wszystkim jest cierpliwa. To oznacza, że nie można podejmować decyzji od razu, pod wpływem pierwszego impulsu czy pod wpływem światła w sercu. Trzeba dać sobie czas, aż będziemy umieli z pomocą Ducha Świętego, wyraźnie odróżnić dobro od zła, chwast od zboża. A to oznacza również, że powinno się zaufać temu, co małe, pokorne, skromne, by dobro rosło w nas jak ziarenko gorczycy. Mamy uwierzyć w moc Bożej łaski, składać ją w naszej codzienności, jak zakwas w mące, aby Bogiem przeniknięte było całe nasze działanie.

  • Jaka jest moja wdzięczność za miłosierdzie Boże, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania?
  • Jak okazuję miłosierdzie moim bliskim?
  • Jak pielęgnuję osobistą modlitwę?

MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty wciąż okazujesz mi nieskończoną cierpliwość! Proszę, naucz mnie być cierpliwym wobec samego siebie, a także bym potrafił dawać potrzebny czas bliźniemu.


ŻYJ SŁOWEM!


Odwiedzę swoich krewnych czy znajomych, by spotkać się z nimi, porozmawiać, odnowić zerwane relacje.

Tobiasz Dyląg

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453889

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu