Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XVI Niedziela zwykła - 23.07.2017

2014-07-17

News
Przypowieść o chwaście wśród zboża jest tematem kolejnej wakacyjnej niedzieli. Chwast rośnie wraz ze zbożem, które jest pokarmem dla ludzi i symbole Eucharystii - pokarmu "na życie wieczne". Jakiego pokarmu dzisiaj szukamy?CZYTAJ!
Mt 13,24-43

Jezus opowiedział [tłumom] przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Inną przypowieść im powiedział: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!»On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!".

ROZWAŻ!

Jakże chętnie niektórzy usunęliby ze świata zło i złych ludzi. Ewangelia przestrzega jednak przed pochopnym sądem. Sąd na temat człowieka należy do Boga. A nawet jeśli ocenia się poszczególne czyny lub zdolności człowieka, to jednak tylko Bóg ZNA człowieka. My go tylko POZNAJEMY w nieustannym procesie wzajemnych relacji.

Wycofać się z uzurpowania sobie wiedzy na temat człowieka oto zadanie, które stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia.

Aby rozeznać właściwie, trzeba przebywać w klimacie miłości, która przede wszystkim jest cierpliwa. To oznacza, że nie można podejmować decyzji od razu, pod wpływem pierwszego impulsu czy pod wpływem światła w sercu. Trzeba dać sobie czas, aż będziemy umieli z pomocą Ducha Świętego, wyraźnie odróżnić dobro od zła, chwast od zboża. A to oznacza również, że powinno się zaufać temu, co małe, pokorne, skromne, by dobro rosło w nas jak ziarenko gorczycy. Mamy uwierzyć w moc Bożej łaski, składać ją w naszej codzienności, jak zakwas w mące, aby Bogiem przeniknięte było całe nasze działanie.

  • Jaka jest moja wdzięczność za miłosierdzie Boże, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania?
  • Jak okazuję miłosierdzie moim bliskim?
  • Jak pielęgnuję osobistą modlitwę?

MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty wciąż okazujesz mi nieskończoną cierpliwość! Proszę, naucz mnie być cierpliwym wobec samego siebie, a także bym potrafił dawać potrzebny czas bliźniemu.


ŻYJ SŁOWEM!


Odwiedzę swoich krewnych czy znajomych, by spotkać się z nimi, porozmawiać, odnowić zerwane relacje.

Tobiasz Dyląg

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13123280

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu