Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXI Niedziela zwykła - 24.08.2014

2014-08-19

News
Ewangelia uczy nas stawiania pytania i szukania na nie odpowiedzi. Najważniejsze pytania dotyczą istoty, tożsamości, osoby: Kim jest Jezus Chrystus? Kim ja jestem wobec Niego? Miejmy odwagę odpowiedzieć na pytania podstawowe!

CZYTAJ!

Mt 16, 13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią­zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.


ROZWAŻ!

W życiu Piotra padało wiele pytań: sam zadawał pytania i był pytany przez innych. Pytania dotyczyły ważniejszych i mniej ważnych spraw. W Ewangelii św. Mateusza Jezus pyta uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kiedy uzyskuje odpowiedź Piotra, ponownie pyta wszystkich pozostałych: A wy, za kogo Mnie uważacie?

Zatrzymajmy się na chwile przy tym drugim pytaniu. Nie jest ono pytaniem o definicję dogmatyczną. Nie prowokuje uczniów do odpowiedzi o ich religijność, poglądy, postawy. Nie jest też zwykłym wyrazem ciekawości Mistrza z Nazaretu.

A wy, za kogo mnie uważacie? – to pytanie o jakość relacji uczniów z Jezusem. To pytanie o jakość mojej relacji z Jezusem. Dziś to pytanie Jezus stawia każdemu z nas: Kim dla Ciebie jestem?

Właściwa odpowiedz na to najważniejsze pytanie nadaje sens naszemu życiu, określa naszą tożsamość, wyznacza nasze życiowe powołanie i posłannictwo w świecie, który nas otacza.

Piotr, dzięki dobrej odpowiedzi, staje się – na mocy słów Jezusa – "Opoką", "Skałą". Na tej "Skale" oprze się pierwszy Kościół i opierać się będzie przez całe wieki wiara chrześcijan. W słowach Piotra: „Ty jesteś Mesjasz – Syn Boga Żywego”, znajdzie wyraz fundament wiary Kościoła.

Na odpowiedzi wierzących Jezus buduje Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski. Właściwa odpowiedź dana Jezusowi zmienia życie Szymona Piotra, zmienia życie każdego chrześcijanina, zmienia moje życie.

Zapytajmy zatem samych siebie:

  • Czy moja odpowiedź wiary buduje właściwe relacje z Jezusem, a może jest tylko wyrazem religijności pozbawionej „smaku”?
  • Czy Jezus Chrystus jest w moim życiu najważniejszy?
  • Czy jestem gotów za Piotrem powtórzyć: „Jezu, Ty jesteś Mesjasz, Synem Boga żywego?” Czy pozwalam Mu przemienić swoje życie?

MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Daj Piotrowi naszych czasów siłę i zdrowie, daj każdemu z nas odwagę świadomego wyznawania swojej wiary i siłę w realizacji swojego powołania. Św. Piotrze Apostole, któryś wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, wypraszaj Kościołowi gorliwość i mądrości w głoszeniu Ewangelii w czasach czasach.


ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu poszukam odpowiedzi na moje aktualne pytania w Piśmie Świętym. Zaproszę Jezusa do rozmowy o najważniejszych sprawach mojego życia.

Przemysław Rudnicki

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453868

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu