Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

II Niedziela Wielkanocna - 12.04.2015

2015-04-10

News
Kolejny raz przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia, która odsłania przed nami oblicze Zmartwychwstałego Pana. To On przekazał uczniom orędzie o miłości miłosiernej: "Pokój wam!" oraz "Przyjmijecie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone..."!

CZYTAJ!

J 20, 19-31

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

ROZWAŻ!

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, mimo drzwi zamkniętych, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do uczniów: Pokój wam!

Jeszcze niedawno byli zwyczajnymi rybakami znad Jeziora Galilejskiego, wykonywali swoje prace, spędzali swój czas na miarę tego, kim byli. Ile musiało się zmienić od tego czasu… od momentu gdy usłyszeli od Jezusa „Pójdź za mną”. Poszli za Jezusem zostawiwszy wszystko. Zaryzykowali całe życie. Nikt z nich już nie wrócił do tego, co stanowiło o ich życiu, a więc o bliskich, rodzinie, pracy… Słuchali Jezusa mówiącego o królestwie Bożym, ostrzegani jednocześnie o czekającym Jezusa krzyżu, widzieli Jego cuda, uczestniczyli w nich. Odebrali obietnice o „owym stokroć więcej”, które pewnie spełniało się na ich oczach. Wiedzieli też, że pójście za Chrystusem niesie konsekwencje odrzucania a mimo to wciąż chcieli być Jego uczniami. Jezus ratował ich z tonącej łodzi, dawał wskazania o wzajemnej miłości, a w Wielki Czwartek nakazał im brać chleb i wino i czynić „to” na Jego pamiątkę. Ile ci prości ludzie z tego wszystkiego rozumieli? Może niewiele, ale przez cały ten czas byli blisko, bardzo blisko Niego. Uczestniczyli w przyjaźni, w relacji z Mistrzem.

W Wielki Piątek wszystko prysło jak bańka mydlana. Jezusa ukrzyżowano! Piękne i wzniosłe doświadczenia uczniów odeszły w głęboką niepamięć. Głos powołania „Pójdź za Mną” stał się nonsensownym wezwaniem. Czy nie czuli się oszukani? Przegrana Jezusa (a taką na pewno Krzyż) ich przeraziła … przy krzyżu pozostał tylko Jan…

Tyle myśli kotłowało się w ich głowie. Wydobywające się z pamięci wspomnienia były przytłaczane głosami oskarżeń, narzekań i frustracji. W zaryglowanej izbie byli prawie wszyscy uczniowie… Słyszeli co nieco o zmartwychwstaniu… sam Jezus o tym wspominał. Siedzieli zebrani razem, pogrążeni w jakieś bezsensownej rozpaczy z milionem pytań bez odpowiedzi.

Pokój wam! Czy w tej trudnej, wręcz tragicznej sytuacji mogli usłyszeć jakieś piękniejsze pozdrowienie!? Wraz z przyjściem Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa wróciła nadzieja! Chrystusowe pozdrowienie to dla uczniów wszystko to, czego byli bardzo spragnieni! Ewangelia świadczy o tym, że Jezus znał pragnienia Zacheusza, który nie mógł Go zobaczyć, znał potrzeby kobiety cudzołożnej, przywracając jej ludzką godność… Nic się nie zmieniło – znał pragnienia, głębokie pragnienia swych najbliższych, umiłowanych uczniów!

Pokój wam! Potrzebowali tak wiele, a dostali tylko jedno! Pokój wyzwalający, zrywający kajdany lęku, dający siłę i moc!

Doświadczenia tych prostych ludzi, którzy poszli za Jezusem ponad dwa tysiące lat temu można porównać do płynącej po wodach czasu łodzi. Po tym wszystkim co było ich udziałem niejeden z nich mógłby powiedzieć: Płynie łódź życia mojego, pośród mroków i nocy cieni. I nie widzę wybrzeża żadnego, jestem na fali morskiej przestrzeni. Każda z fal zatopić mnie może, pogrążając łódź w wód otmęcie, gdybyś nade mną nie czuwał o Boże, w każdej mej chwili, w każdym momencie.

Po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem musieli by jednak dopowiedzieć: WŚRÓD WYCIA HUKU FAL, PŁYNĘ SPOKOJNIE Z UFNOŚCIĄ I PATRZĘ JAK DZIECKO BEZ LĘKU W DAL, BOŚ TY MI JEZU ŚWIATŁOŚCIĄ!

Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana!


MÓDL SIĘ!

Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!


Jan Paweł II, Modlitwa zawierzenia - Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.

ŻYJ SŁOWEM!

Zapraszam do modlitwy o pokój na świecie, o pokój w naszej Ojczyźnie, o pokój w naszych rodzinach i o pokój w nas samych!

Przemysław Rudnicki 

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11435011

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu