Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Niedziela Trójcy Przenajświętszej – 31.05.2015

2015-05-27

News

Tajemnica i pewność. Doświadczenie tajemnicy najczęściej kojarzy się z dozą niepewności. Jednak nie dotyczy to objawionej nam tajemnicy Trójcy Świętej. Choć w sensie poznania natury Bożego życia pozostaje ona dla człowieka niezmiennie tajemnicą, która ustąpi dopiero w momencie przekroczenia progu Domu Ojca, to jednak jest to tajemnica głębokiego doświadczenia pewności, że Bóg ogarnia mnie swoją miłością i jest ze mną w każdym doświadczeniu.CZYTAJ!
Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.


ROZWAŻ!

Uroczystość Trójcy Świętej jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, a więc w pierwszą niedzielę po zakończeniu okresu wielkanocnego. Możemy stawiać sobie pytanie – dlaczego właśnie w tym czasie wspominamy i czcimy w liturgii Kościoła tajemnicę Trójcy Świętej? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest właśnie do doświadczeniu minionego czasu. Przez 90 dni bowiem (40 dni Wielkiego Postu i czas Pięćdziesiątnicy) Kościół przeżywał misterium paschalne, które urzeczywistniło się dzięki działaniu Trójcy Świętej. Teraz zatem trzeba uwielbiać Trójcę Świętą w trzech Osobach i w potędze Jej działania (por. Modlitwa dnia).

Jednak uroczystość Trójcy Przenajświętszej nie jest tylko dniem przypomnienia sobie prawdy o życiu Boga i dniem dziękczynienia za dzieło zbawienia, ale także jest to dzień przemyślenia naszej codziennej relacji do Boga od której przecież zależy nasze życie i wieczność.

Trudnym doświadczeniem współczesności jest brak pewności. Mogą to być niepewności odnoszące się przyszłości, co będzie w dziejach świata. Ta niepewność może dotyczyć młodego człowieka, który nie wie co go może jeszcze w życiu spotkać. Owa niepewność może dotknąć także człowieka lękającego się zwolnienia z pracy, zdrady miłość współmałżonka, utraty zdrowia, i wielu innych doświadczeń. W tych wszystkich doświadczeniach człowiek naturalnie skupia się na sobie samym. W takim spojrzeniu nie potrafi dostrzec nic, albo niewiele poza własnym lękiem i niepewnością. W takim doświadczeniu człowiek nie będzie potrafił się rozwijać, a więc inaczej patrzeć, inaczej postrzegać, inaczej myśleć. Jest to jakiś rodzaj zniewolenia także dla tych, którzy utracili żywą więź z Bogiem i perspektywę Bożego życia.

Właśnie wobec doświadczeń współczesnego świata, który zapominając o Bogu staje się niewolnikiem doczesności, wygody, a w konsekwencji niepewności, tajemnica Trójcy Świętej jest jak lekarstwo – żywym lekarstwem przeciw niepewności. Dlaczego? Bo tajemnica Trójcy Świętej głosi prawdę, że jestem miłowany przez Boga. Tak jak dziecko w rodzinie wspaniale się rozwija, kiedy ma świadomość, że było oczekiwane, że jest kochane przez swoich rodziców i bliskich, tak człowiek mający świadomość, że Bóg mnie miłuje, może spokojnie patrzeć przed siebie. A więc pierwszym życiowym doświadczeniem prawdy o Trójcy Świętej jest przyjęcie do świadomości prawdy o miłości Boga Ojca. Chodzi o takie rozumienie miłości Boga, o jakim dawał świadectwo Mojżesz (por. Pwt 4,32-34.39-40).

Tajemnica Trójcy Świętej głosi także prawdę, że Bóg własnego Syna poświęcił dla dobra człowieka i odmiany jego wiecznego losu. To jest podkreślenie prawdy, że każdy człowiek jest kimś ważnym dla Boga, że jest przyjacielem Boga. Syn Boży – Jezus Chrystus oddał życia za przyjaciół. To jest miara jego miłości. A więc drugim życiowym doświadczeniem prawdy o Trójcy Świętej jest przyjęcie do świadomości prawdy, że otrzymałem najcenniejszy dar – życiodajną łaskę daną mi darmo w śmierci Jezus Chrystus. Dzięki temu On jest zawsze ze mną i to do końca świata (por. Mt 28,16-20).

Wreszcie tajemnica Trójcy Świętej głosi prawdę, że Bóg posłał i posyła nam swego Ducha. Duch Święty jest sprawcą nowego życia w człowieku, nowego spojrzenia, nowego myślenia, nowych decyzji, a więc mądrego życia w Bożej perspektywie. Trzecim życiowym doświadczeniem prawdy o Trójcy Świętej jest przyjęcie do świadomości prawdy, że mam być narzędziem prowadzonym w mocy Ducha Świętego. Jako "synowie Boga" według Listu do Rzymian, nigdy o tym nie możemy zapomnieć (por. Rz 8,14-17)

Warto w tym momencie odwołać się do powszechnego doświadczenia, że człowiek aby mógł żyć, musi oddychać, zaczerpnąć powietrza. Kiedy przestaje oddychać umiera.

I tak samo jest z duchowym wymiarem życia. Jeśli człowiek pragnie żyć przekraczając swoją codzienność, zauważając lęki i niepewność, to jedynym lekarstwem jest oddychać Bożym życiem. Świadomość, że jestem miłowany, obdarowany i prowadzony przez Boga jest oddechem wolności dziecka Bożego.

Wszyscy jesteśmy powołani do ponownego, codziennego zanurzania się w tajemnicy Boga.

  • W jakim względzie życia doświadczamy pewności, a w jakich niepewności?
  • Czy zauważamy sprawy w których koncentrujemy się wyłącznie na sobie?
  • Dlaczego w takich momentach zapominamy o Bogu, o Jego miłości, o łasce, o Duchu Świętym?
  • Czy tajemnica obecności Boga w moim życiu jest oddechem codzienności?
  • Czy świadomość obecności Boga w moim życiu jest dla mnie prawdziwym lekarstwem?


MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Dziękujemy Bogu za dar wybrania, umiłowania , usynowienia i prowadzenia.

Przepraszamy za brak pogłębionego, codziennego, świadomego trwania w Bogu.

Prośmy Boga, aby w każdym położeniu dał nam doświadczyć swojej obecności.   

Modlitwa do Trójcy Świętej św. Jana Pawła II


Przenajświętsza Trójco, błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna. Ojcze Święty, uświęć synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. Jezu, Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości! Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężyć chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Jan Paweł II, Vita Consecrata


ŻYJ SŁOWEM!

Najczęściej w maju i czerwcu Kościół w wymiarach diecezji ciszy się darem nowych kapłanów, których nazywamy neoprezbiterami. Ich życie życia, podobnie jak życie osób konsekrowanych, o których w tym roku chcemy szczególnie pamiętać, jest do głębi zanurzone w Życiu Trójcy Świętej. Pomódl się zatem przynajmniej za jedną osobę poświęconą Bogu, za znanego Ci kapłana, siostrę zakonnika, zakonnika lub inną osobę konsekrowaną, aby wytrwali w miłości i byli dla świata świadkami pewnego trwania w Bogu.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11434997

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu