Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

V Niedziela zwykła - 7.02.2016

2016-01-31

News
"Na Twoje Słowo...!" - wyznał Piotr, zarzucając sieć na połów. Czynić, mówić, myśleć..., żyć według słowa Bożego - pełnić wolę Bożą. Chrześcijanin nie może postępować inaczej. Jego życie musi być zgodne ze słowem Boga!


CZYTAJ!
Łk 5, 1-11

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.


ROZWAŻ!

Życie wielu gorliwych uczniów Chrystusa to ciągle ponawiana odpowiedź na wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Czasem, wbrew przyjętym zwyczajom, wbrew sytuacji, które wydają się bez wyjścia, potrzeba, jak Piotr, zaufać: „Mistrzu (...) na Twoje słowo”.

Czy można żyć na co dzień Słowem Bożym?

Prorok Jeremiasz – palony wewnętrznym ogniem – stale przepowiadał słowo Boga. Ono było jego codziennym pokarmem; raz słodkim jak miód, a innym razem gorzkim jak piołun (Jer 1,9; Ap 10,9). Gorzkie było również słowo dla mieszkańców Jerozolimy, których prorok wzywał do ucieczki z miasta i zmiany sposobu życia. Jego wyrocznia dla Jeruzalem była ostra jak miecz, ujawniała wady i grzechy: „to miasto kłamstwa, sama w nim nieprawość (...). Gwałt i ucisk – dają się w niej słyszeć, choroba i rany – oto, co jest stale przed moim obliczem. Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie...”. Mieszkańcy Świętego Miasta nie usłuchali Jeremiasza, podobnie jak i wielu innych proroków, nie przyjęli również Chrystusa, który płakał na jego widok (Łk 19,41).

Słowo Boże choć czasem rani i boli, w ostateczności jest lekarstwem, które niesie zbawienie (Hi 5,18). Jest tylko jeden warunek! Słowo trzeba wysłuchać, zachować i wprowadzić w życie. Przypomniał o tym Jezus swoim uczniom (Łk 8,21), przypomniał o tym Paweł gminie w Koryncie (1 Kor 15,1-2).

O tym jak trudno żyć na co dzień Słowem Bożym przekonał się pierwszy z Apostołów. Nad Jeziorem Galilejskim Szymon spontanicznie odpowiedział na wezwanie Pana. Jednak dopiero, pod wpływem obfitego połowu, do końca zrozumiał, jak wymagające czeka go zadanie. Piotr przekonał się, że trudno przyjąć Słowa Bożego, jeśli nie ma się czystego serca. Stąd jego akt skruchy i wyznanie: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Piotr zrozumiał też, że Słowo Boże musi stale wprawiać w zdumienie, jak „połów ryb, jakiego dokonali”. Zrozumiał on wreszcie, że do przyjęcia Słowa Bożego i przekazywania go innym potrzeba odwagi: „Nie lękaj się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

Św. Jan Paweł II w Pelplinie (1999 r.) apelował do rodziców, nauczycieli i katechetów: „Jeśli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nadchodzą, to równocześnie nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę, jaką podejmą następne pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słowa Chrystusa i wypełnia je”. Młodzi winni budować na fundamencie słowa Bożego, a wtedy będą "mocni... mocą wiary, nadziei i miłości"!

Przekonywali o tym również Benedykt XVI i Franciszek, który ponadto zaleca nosić przy sobie mały egzemplarz Ewangelii, by codziennie czytać choć mały jej fragment!

  • Dlaczego konieczne jest "czyste serce", by owocnie czytać i modlić się Słowem?
  • Gdzie szukać programu na życie i odpowiedzi na trudne pytania?
  • Dlaczego wezwanie "słuchajcie słowa Pańskiego" najczęściej pojawia się w Biblii?


MÓDL SIĘ!

"Na Twoje słowo zarzucę sieci": zarzucę je stale karmiąc się każdym słowem, które wychodzi z Twoich ust i ofiarowując je tym, do których mnie posłałeś. Zarzucimy je razem, potwierdzając z entuzjazmem gorliwość słuchania, wytrwałego i oddanego rozważania, głoszenia słowa życia. Zarzucę je w spokojne morza gościnnej wiary, jak i wzburzone morza wątpliwości i pokusy niewiary. Zarzucę w porę i nie w porę, by zawsze i tylko z Twojego Słowa rodziło się każde moje słowo [...]. Także na tych, którzy Cię nie znają albo w Ciebie nie wierzą zarzucimy sieci Twojego Słowa: wolni od paniki i strachu, które mogłyby nami za­władnąć, oddamy Ci cześć, Panie Jezu Chryste, w naszych sercach, a Ty przygotujesz nas na łagodną i pełną szacunku odpowiedź dla pytających nas o powód nadziei, która jest w nas (1 P 3,15).

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu podejmę systematyczną lekturę Pisma Świętego wg klucza liturgicznego (czytania z dnia) lub klucza tematycznego (wg konkordancji, np. na temat miłosierdzia - psalmy pokutne: 6, 32, 38, 51, 102; 130; 143). Spróbuję "zarzucić sieć" w Księgę Pisma Świętego i "wypłynąć na głębię", by modlić się i medytować nad Słowem!

ks. Jan Kochel

fot. lektura Pisma Świętego nad Jeziorem Genezaret

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427340

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu