Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3.05.2016

2016-04-28

News
W roku jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski zwracamy nasz wzrok w stronę Jasnej Góry, gdyż tam zawsze byliśmy wolni. Jana Pawła II wyznał: "Nie byłoby tego Papieża Polaka..., gdyby nie było wiary i heroicznej nadziei kard. Stefana Wyszyńskiego, jego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej". Czy potrafimy zawierzyć naszej Królowej, jak uczynili to Wielcy Polacy: król Jan Kazimierz, św. Jan Paweł II i prymas Wyszyński?CZYTAJ!
J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


ROZWAŻ!

Jezus, kończąc życie swoje, przemawia z krzyża do Swojej Matki i ucznia. Każde Jego słowo, zostaje głęboko zapisane w matczynym i uczniowskim sercu: Matko oto Syn Twój, Synu oto Matka Twoja. W tym momencie Maryja wypełnia swoje „tak” aż do końca - swoje zawierzenie Bogu (por. Łk 1, 38. 45; 11, 28).

Z krzyża Chrystus oddał również nam Maryję za Matkę, aby Jej macierzyńska troska i miłość stały się także naszym udziałem: I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Odtąd to również moment naszego "tak" - moment zawierzenia każdego ucznia. Maryja jest dla nas największym darem umierającego i zmartwychwstałego Pana: Maryjo, Żywy Darze Pana, pomóż nam wypracować w sobie gotowość zawierzenia, abyśmy to, co mamy najlepszego umieli ofiarować Bogu Ojcu, jeśli taka jest Jego wola.

Znany polski ekumenista i dogmatyk – Piotr Jaskóła - zwraca uwagę na mariologiczny charakter dzisiejszej perykopy. Ksiądz Profesor przekonuje, iż moment powierzenia przez Jezusa swojej Matki umiłowanemu uczniowi, to moment przekazania Maryi Kościołowi.

Maryja staje się członkinią Kościoła, owszem najdoskonalszą, ale nadal członkinią. Ta myśl przetrwała od czasów Ojców Kościoła. Również reformatorzy, jak Marcin Luter, podkreślali znaczenie Maryi jako dobrej Matki – członkini wspólnoty eklezjalnej. Średniowieczna pobożność ludowa wypaczyła jednak w pewnym stopniu dotychczasowe myślenie. Maryja stała się wręcz boginką, będącą na równi z Osobami Trójcy Świętej. Tego typu poglądy miały, zdaniem Profesora, wpłynąć na odrzucenie przez późniejszych reformatorów pobożności maryjnej.

Sobór Watykański II nawiązał do pierwotnej biblijno-patrystycznej tradycji Kościoła, poświęcając Maryi miejsce w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Maryja w nauce soborowej „powróciła” w struktury Kościoła. Jest - z woli Syna - "naszą" Matką: "To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą z wiarą wyraziła przy zwiastowaniu i którą zachowała bez wahania pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych (...). Dzięki macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna (...). Kościół nie waha się jawnie wyznawać takiej podporządkowanej roli Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercom wiernych, aby oni, wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silnej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela" (KK 62).

Zapytajmy zatem w kontekście jubileuszu i chrzcielnego zwierzenia:

  • Czy przyjęliśmy Matkę do siebie?
  • Czy uznaliśmy Ją za naszą Matkę - Orędowniczkę - Wspomożycielkę - Pośredniczkę - Królową?
  • Czy czcimy Ją jako Matkę Kościoła domowego, lokalnego, powszechnego?


MÓDL SIĘ!

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Wybierzmy się dzisiaj na nabożeństwo majowe i pamiętajmy o modlitwie różańcowej.

ks. Amadeusz Pełka

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487438

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu