Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

III Niedziela W. Postu – 11.03.2012

2012-03-10

News
Okres Wielkiego Postu jest nazywany okresem pokuty i nawrócenia. Ostatecznym celem dobrowolnie podjętej pokuty i zrealizowanego nawrócenia, jest odnowienie oblicza ludzkiego umysłu i serca, a więc odnowienie duchowego oblicza człowieka. Dlatego wielkim pragnieniem Chrystusa jest, aby każdy człowiek troszczył się o swe duchowe oblicze, a więc o duchową świątynię w której mieszka sam Bóg.

CZYTAJ!
J 2,13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.


ROZWAŻ!

Troska Jezusa Chrystusa o świątynię, o szacunek dla niej, jest powodem Je-go wzburzenia, o czym czytamy w słowach Ewangelii. Oczyszczenie świątyni z tego, co jest jej niegodne, co niszczy świętość i „sacrum” tego miejsca, było pragnieniem Jezusa dla którego z gniewem wyrzucił kupczących.

Opisane na kartach Ewangelii oczyszczenie świątyni jerozolimskiej jest jednak znakiem i zapowiedzią konieczności oczyszczenia świątyni duchowej, którą jesteśmy my sami. Dlatego św. Paweł pytał: Czyż nie wiecie, ze jesteście świątynią Ducha św. (...) Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1Kor 6, 19-20). Taki właśnie cel przyświeca wszystkim aktom jakie podejmujemy w okresie Wielkiego Postu.

Szarość codzienności jest doświadczeniem powszechnym i sprawia, że w co-dziennym życiu możemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze i najistotniejsze. A przecież troska o nasze duchowe oblicze, o ocalenie sfery „sacrum”, jest absolutnym priorytetem chrześcijańskiego życia i inaczej być nie może.

Zapatrzeni w codzienne sprawy nieraz pozwalamy sobie, aby naszym sercem i umysłem zawładnęły rzeczy, które należą do sfery „profanum”. W takim momencie, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, należy szukać sposobów oczyszczenia naszych serc i umysłów.

Takim sposobem jest głębokie i autentyczne trwanie w Słowie Bożym.

  • Jak wygląda nasz troska o właściwe oblicze naszego umysłu i serca?
  • Czy troska o naszą duchową kondycję stanowi priorytet naszych planów i zamierzeń?
  • Czy wyzbywamy się tego, co nie należy do sfery „sacrum”?
  • Czy szukamy ocalenia w oczyszczającej mocy Słowa Bożego?


MÓDL SIĘ!


Uwielbiajmy Boga w Jego świętym Słowie i Jego mocy.
Dziękujemy za dar serca i umysłu zwróconego ku Bogu.
Przepraszamy za brak szczególnej troski o piękne oblicze naszych serc i umysłów.
Prośmy Boga, aby oczyścił nas z tego, co nas do świętości nie prowadzi.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.


Ps 51,3-21


ŻYJ SŁOWEM!

Przygotujemy się duchowo do momentu oczyszczenia jaki będzie nasza spowiedź wielkanocna. Niech fundamentem przygotowania będzie Słowo Boże, które ma moc oczyszczającą.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11434945

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu