Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXI Niedziela zwykła - 27.08.2017

2017-08-26

News
Każdy następca św. Piotra jest związany z wiarą Kościoła. "Nieomylność papieża nie zależy od jego osobistej moralności i inteligencji. Nieomylny jest właściwie Kościół, ponieważ Jezus obiecał mu Ducha Świętego... Kiedy nagle oczywista prawda zostanie zanegowana lub błędnie zinterpretowana, Kościół musi wypowiedzieć decydujące słowo, które stwierdzi, co jest prawdą, a co fałszem. Tym głosem jest głos papieża" (Youcat 143).


CZYTAJ!
Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią­zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.


ROZWAŻ!

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała]” (Mt 16, 18).

Co dzieje się w duszy i w życiu Piotra?

W Cezarei Filipowej - w okolicach Gór Antylibanu w pobliżu Hermonu - Piotr przeżywa chwile niezwykłego oświecenia, dzięki łasce Bożej poznaje całą prawdę o Jezusie: "Ty jesteś Mesjaszem (Chrystusem), Synem Boga żywego" (16, 16). Piotr w swym wyznaniu łączy ogólną ideę prawdziwego, choć tajemniczego Boga z osobą Jezusa. Ten Jezus jest Bożym Mesjaszem, jest posłańcem od Boga, jest samym Synem Boga, Jego objawieniem się w historii.

Wprost niemożliwe jest opisać to, czego musiał doświadczać Piotr w tej jednej chwili: Ten, który go wezwał, który powierzył mu zadanie, ofiarował przyjaźń, Ten jest Synem Boga prawdziwego. Cały religijny świat Piotra odtąd koncentruje się wokół osoby Jezusa i zyskuje aktualność, żywotność, niesłychaną moc. Wszystko, co usłyszał w synagodze, cała Boża rzeczywistość, którą poznał teraz oto jest przed nim. Bóg już dłużej nie milczy, nie jest daleki, niedostępny; Bóg, Pan Zastępów, Święty, Błogosławiony, Ten, który stworzył niebo i ziemię, jest oto przed Piotrem w Jezusie.

Kard. Martini tak wyjaśnia to doświadczenie: "Ja jestem – mówi Piotr z głębokim wzruszeniem – przedmiotem Bożej miłości. Zostałem wybrany przez tego Boga, który okazuje pasję miłości do człowieka. Piotr uchwycił w ten sposób punkt scalający jego własne rozproszone wiadomości o świecie Boga i ma je przed sobą jako przyjaźń. Dlatego też otrzymuje od Jezusa swoją prawdziwą tożsamość: Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół. Ty, który zrozumiałeś, że prawdziwy Bóg jest Bogiem Jezusa Chrystusa – możesz otrzymać własną tożsamość (Piotr-Skała), a jest ona misją dokładnie określoną i związaną z nowym twoim poznaniem oblicza Bożego. Chodzi tutaj o najszczególniejsze i wspaniałe doświadczenie, będące podstawą wszystkich innych. Jest to doświadczenie tego samego rodzaju, co doświadczenie Pawła pod Damaszkiem, kiedy to Bóg w ogólnym znaczeniu – objawia się w zmartwychwstałym Chrystusie i wchodzi z mocą w życie Pawła. W momencie, kiedy zostaje powierzona mu misja, Paweł wie, kim jest, co powinien teraz uczynić, bo wcześniej mylił się; wie, jaki jest nowy sposób odczytywania historii świata i ludzkości. Okazuje się nim takie poznanie Boga, które jest jednocześnie nawróceniem, powołaniem i misją, jest przyjęciem nowego horyzontu, w którym zostaje wszystko przemyślane w świetle spotkania z Chrystusem" (zob. Wyznanie Piotra, s. 48).

My z kolei zapytamy Piotra: jak to może się zdarzyć mnie, który nie chodzę drogami Galilei, nie naprawiam sieci nad jeziorem, który nie idę w kierunku Cezarei Filipowej? Jakże ja mogę spotkać Jezusa?

"I Piotr wyjaśni nam, że Jezus wszedł w historię właśnie po to, żeby spotykać się poprzez wieki z każdym mężczyzną i każdą kobietą i ofiarować każdemu odpowiedni czas i chwile. I ostatecznie nie jest ważne, czy będą to momenty o najwyższym natężeniu lub doświadczenia rozpisane w dłuższym czasie, momenty porażające blaskiem lub takie, w których życie biegnie spokojnie. Istotnie liczy się to, że spotkanie z Jezusem (zapoczątkowane w chrzcie i przedłużane w sakramentach, w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w życiu Kościoła) jest naszą historią, jest sposobem, w jaki Bóg chce być Bogiem dla mnie, chce mi objawić swoje oblicze, jak to uczynił Piotrowi. Największym błędem, jaki możemy popełnić w naszym życiu, największą pokusą, jakiej możemy ulec, byłaby myśl, że Bóg nie może być dla nas. Szatan zawsze nam to podszeptuje: nie jesteś godny, nie jesteś wystarczająco zdolny, grzeszyłeś i będziesz grzeszył, jesteś niedbały, spotkanie z Jezusem jest rodzajem przywileju (zob. Wyznanie Piotra, s. 49-51).

Ewangelia zapewnia nas, że Jezus Chrystus jest dla każdego mężczyzny i dla każdej kobiety na ziemi. Spotkanie z Nim powinno stać się naszym doświadczeniem, co więcej, już nim jest, bo my w Jezusie poznajemy Boga i nasze powołanie, nasze wezwanie do zbawienia, naszą prawdziwą tożsamość.

Zapytaj zatem siebie samego:

  • Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
  • Jaki obraz Boga noszę w sobie i przekazuję innym?
  • Jak bronię głosu Kościoła? Jak wsłuchuję się w nauczanie Papieża?


MÓDL SIĘ!

Powtórzmy za św. Piotrem Apostołem:

Posłuszni prawdzie oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć szczerą miłość braterską. Dlatego z całego serca i wytrwale miłujmy się nawzajem! Zostaliście bowiem zrodzeni nie z gnijącego zasiewu, ale niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa. Ponieważ:

Każde stworzenie jest jak trwa

i cały jego wdzięk - jak kwiat polny.

Trawa usycha, kwiat opadł,

lecz słowo Pana trwa wiecznie.

To jest właśnie słowo Ewangelii, które wam ogłoszono.

1 P 1, 22-25


ŻYJ SŁOWEM!

Wsłuchaj się uważnie w najnowszą katechezę papieża Franciszka. Do czego wzywa właśnie ciebie, twoich bliskich, twoją rodzinę i wspólnotę?

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453742

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu