Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXII Niedziela zwykła - 3.09.2017

2017-09-01

News
Pierwsza niedziela po wakacjach zaprasza do refleksji nad zasadniczym kerygmatem, "który - jak przekonuje Franciszek - powinien zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy Kościoła" (EG 164). Mamy ograniczoną ilość czasu i sił. Warto inwestować w to, co ma sens i najwyższą wartość.


CZYTAJ!
Mt 16,21-27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.


ROZWAŻ!

Trafne decyzje powodują, że coś zyskujemy, nietrafne generują straty bądź rodzą trudności. Jezus stoi po twojej stronie i radzi – zyskuj jak najwięcej. Rzucamy się więc z pasją w dziedziny, na których nam zależy i odnosimy mniejsze bądź większe sukcesy. Boża hojność i błogosławieństwo nigdy nie zostaną cofnięte.

Problem polega na tym, że zło robi wszystko by pomieszać nam obszary i płaszczyzny zaangażowania. Przestawia ich kolejność i zaburza hierarchię, pracę wystawia przed rodzinę a pieniądze przed przyjaciół. Odpowiedzialność zasłania przygodą a sumienie nowoczesnością. Jezus nakazuje dziś generalną analizę fundamentalnych decyzji i przeprowadzenia bilansu życiowych zysków i strat.

Cóż z tego, że na wielu płaszczyznach twój geniusz i talent zaowocował prestiżem, bogactwem i zyskiem, jeśli po drodze zgubiłeś to, co najistotniejsze. Być może pracowałeś na cudzym a nie swoim polu. Cóż z tego, że wiele masz, jeśli nie wiesz kim jesteś. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że twoje dzieła rosną, a ty karłowaciejesz. Świat zyskał, ale ty straciłeś – to wyraźnie niekorzystna opcja.

Pójście za Jezusem oznacza wysiłek, ale on się opłaca. Nie gub drogi, nie gub sensu i nie gub radości życia.

Pytaj zatem samego siebie:

  • Jak przyjmuję zapowiedź Jezusa, że "musi... wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie"?
  • Czy głoszę kerygmat - pierwsze orędzie: "Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświeć, umocnić i wyzwolić" (wg EG 164)?
  • A jak przyjmuję wzywanie Ewangelii: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną. niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, pozwól mi spojrzeć szczerze na moje działania. Daj mi światło swojego Ducha, abym z uwagą prześledził miejsca i sposoby mojego zaangażowania. Nie pozwól bym szedł za ułudami tego świata, lecz pozwól kroczyć Twoją drogą życia.


ŻYJ SŁOWEM!

Wypisz 5 podstawowych dziedzin, w których angażujesz swój czas, wysiłek i pieniądze. Zapytaj Boga czy te dziedziny są poukładane we właściwy sposób, które z tych działań przyczyniają się do wzrostu twojej wiary i miłości.

ks. Artur Sepioło

fot. daminhrosalima.net

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449683

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu