Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6.01.2018

2018-01-05

News
Dzisiejsza ewangelia jest bogata w swojej treści. I to chyba nic dziwnego, skoro jest świadectwem objawienia się Boga. Apostoł zapewnia, że możemy zobaczyć Boga - Słowo Życia (1 J 1, 1). Boga, który przychodzi, by zamieszkać pośród nas; przychodzi do każdego człowieka, by go zbawić.


CZYTAJ!

Mt 25, 1-13

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


ROZWAŻ!

Gdy przygotowywałem i rozważałem dzisiejsze Słowo Boże, zwróciłem uwagę na trzy kwestie: postawę mędrców, postawę Heroda oraz znaczenie gwiazdy betlejemskiej.

Postawa mędrców jest zaskakująca. Są przecież poganami, nie są wierzącymi Żydami, którzy oczekiwali Mesjasza. Różne komentarze przekonują, że prawdopodobnie byli to kapłani perscy lub astrolodzy z Mezopotamii. Mimo to, ukazują postawę otwartości i mądrości. Mają potrzebę, by zobaczyć Mesjasza osobiście. I rzeczywiście podejmują trud szukania Niemowlęcia, które zbawi świat.

Postawa Heroda jest odwrotna. Jako król, mający zaledwie ok. 7 km do Betlejem, nie podjąć trudu drogi, by zobaczyć Mesjasza. Na samą informację o Jego narodzeniu jest przestraszony. Na dodatek wysyła mędrców do Betlejem jako swoich zwiadowców, z ukrytym pragnieniem. Z późniejszych wersetów Ewangelii dowiadujemy się, że rozgniewany Herod chciał zabić Niemowlę. I rzeczywiście wydał rozkaz rzezi niemowląt (Mt 2, 16). Jego serce okazuje się zamknięte na Boga, na Jego miłość i uniżenie.

Szczególną uwagę zwraca też gwiazda, którą Mędrcy ujrzeli na Wschodzie. Słowo αστερ - "gwiazda" pojawia się cztery razy w tekście Ewangelii. Gwiazda betlejemska wskazała drogę do Dziecięcia Jezus. Często traktujemy ją więc jako symbol tego, co ma prowadzić do Boga.

Warto się zastanowić nad swoją postawą wobec Jezusa. Przeżyliśmy święta i pewnie były one dla nas pięknym doświadczeniem, ale czy przyjęliśmy postawę mędrców, a może Heroda? A jeśli wybraliśmy postawę mędrców, co ofiarujemy Jezusowi? Jakie przyniesiemy Mu dary?

Najpiękniejszym darem dla Boga jest nasza miłość, czyli życie według Ewangelii. Wspomniana zaś gwiazda betlejemska jest zachętą do tego, by nie tylko Ewangelią żyć, ale też głosić Dobrą Nowinę o tym, że Bóg przyjął ludzką naturę, by zbawić świat.

Wtedy również my sami staniemy się jak betlejemska gwiazda, która prowadzi do Boga - do Jezusa. Kiedy żyjemy Ewangelią, przynosimy Jezusowi nasze dary: miłości, życzliwości, miłosierdzie itd.

Zapytaj się i rozważ:

  • Jaka jest twoja postawa wobec Jezusa?
  • Jakie dar ofiarujesz Jezusowi?
  • Czy możesz powiedzieć, że jesteś jak "gwiazda betlejemską", która prowadzi do Boga?


MÓDL SIĘ!

O gwiazdo betlejemska,

Zaświeć na niebie mym,

Tak szukam cię wśród nocy,

Tęsknię za światłem twym.

Zaprowadź do stajenki,

Leży tam Boży Syn,

Bóg-Człowiek z Panny świętej,

Dany na okup win.

O nie masz Go już w szopce,

Nie masz Go w żłóbku tam.

Więc gdzie pójdziemy, Chryste?

Gdzie się ukryłeś nam?

Pójdziemy przed ołtarze

Wzniecić miłości żar

I hołd Ci niski oddać,

To jest nasz wszystek dar.

Ja nie wiem, o mój Panie,

Któryś miał w żłobie tron,

Czy dusza moja biedna

Milsza Ci jest niż on.

Ulituj się nade mną,

Błagać Cię kornie śmiem,

Gdyś stajnią nie pogardził,

Nie gardź i sercem mym. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zastanów się: jak możesz w swojej codzienności prowadzić innych do Jezusa przez konkretne czyny?

Tomasz Bazan

fot. oficjalne logo 10. Orszaku Trzech Król

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427348

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu