Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 13.05.2018

2018-05-10

News

Zaskakujące jest to, że św. Marek w swojej redakcji Ewangelii napisał tylko jedno zdanie o wniebowstąpieniu: Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga (16,19). W ten sposób namawia nas do zwrócenia uwagi na kontekst tego wydarzenia.


CZYTAJ!

Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


ROZWAŻ!

Czytając wersety z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że apostołowie nie dowierzali (gr. apistian; łac. incredulitatem). Apostołowie nie dowierzali dwom uczniom, którym ukazał się Jezus, gdy zmierzali do wsi (w. 12), nie dowierzali również Marii Magdalenie, która poszła i opowiedziała, że Go widziała (w. 10n). Można zobaczyć, że zwyczajnie po ludzku mają swoje słabości, lęki, wątpliwości w wierze.

Jednak czytamy również, że Jezus posyła ich, aby poszli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (w. 15). Ci, którzy znają doświadczenie nie dowierzania i swojej słabości, słyszą, że mają iść i głosić ludziom Dobrą Nowinę i wskazywać drogę do Ojca w Jezusie. Czy to możliwe, by potrafili głosić?

Sami z siebie nie będą w stanie głosić Radosnej i Dobrej Nowiny o Jezusie. To Duch Święty, który ich napełni (Dz 2,4), będzie przez nich działać. To Chrystus, w mocy Ducha Świętego, będzie działał przed nimi, bo przed nimi pójdzie tam, gdzie ich posyła (por. Mk 16,7). Widzimy w ten sposób, że to Jezus uzdolnił darem Ducha Świętego i innymi łaskami apostołów do głoszenia Ewangelii wszędzie i każdemu: A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (w. 20).

Ważne jest, aby zauważyć, że znakami Pan Jezus potwierdzał naukę, ale one nie odgrywały najważniejszej roli. O wiele ważniejszą rolę odgrywa tu zaufanie do Jezusa. Apostołowie, mimo swojej kruchości, nie dowierzania i zatwardziałości serc, mogli pójść i głosić Ewangelię tylko dlatego, że zaufali Jezusowi i pozwolili Mu działać w swoim życiu.

Zapytajmy więc:

  • Jak podejmuję wezwanie Jezusa, by głosić Dobrą Nowinę?
  • Na ile ufam Jezusowi w moim życiu?
  • Czy potrafię pozwolić Mu działać, wszystko czynić zgodnie z Jego wolą?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu Chryste, z miłością wybrałeś Apostołów i powołałeś ich, aby szli za Tobą drogą pokoju i przyjaźni. Proszę Cię, powołaj wielu chłopców i dziewcząt, wielu ludzi młodych, aby zostali misjonarzami. Wskaż także i mnie jaką drogą mam iść w swoim życiu i jakich zadań mogę się podjąć, aby należeć do Twoich misjonarzy i w ten sposób zostać Twoim przyjacielem. Amen.

Modlitwa z BrazyliiŻYJ SŁOWEM!

W nowym tygodniu zastanów się: czy w Twoich działaniach jest miejsce na Boże działanie i Bożą wolę. Módl się do Ducha Świętego, by pomógł Ci to rozeznać i na nowo odkryć misję (zadanie), który wyznaczył Ci Jezus.

Tomasz Bazan

fot. Nikola Saric - The Ascension of Jesu

Pozostałe tematy
Aktualności

Druga Księga Machabejska (NKB)

Kolejny tom Nowego Komentarz Biblijnego Edycji św. Pawła poświęcony jest Drugiej Księdze Machabejskiej, która nie cieszy się zbytnią popularnością nie tylko w prywatnej lekturze wiernych, lecz nawet w liturgii Kościoła. Autorem nowego przekładu i komentarza jest kapłan archidiecezji częstochowskiej – ks. dr Łukasz Laskowski, biblista i filolog klasyczny; zob. warto_przeczytac,255

więcej

Piękny miesiąc Maryi

W pięknym miesiącu Maryi śpiewamy lub odmawiamy w naszych kościołach wezwania litanii loretańskiej, które są tematem tegorocznego cyklu medytacji w rytmie lectio divina; zob. Mistyczna katedra litanii.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 3409529

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu