Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XII Niedziela zwykła - 23.06.2019

2019-06-21

News

W Ewangelii dzisiejszej słyszymy słowa Chrystusa, który modli się na osobności i trwa w bliskiej relacji z Ojcem. W tej atmosferze zwraca się do swoich uczniów i zadaje im podstawowe pytanie: "Za kogo wy mnie uważacie?". Pytanie to przenika również nasze serca i myśli, gdyż odnosi się do istoty i tożsamości każdego chrześcijanina. Słowo Boże zachęca, abyśmy wybrali Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela; byśmy poszli za Nim, niosąc swój krzyż i zmagając się z doświadczeniami codziennego życia.
CZYTAJ!
Łk 9,18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?". Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A wy, za kogo Mnie uważacie?". Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".


ROZWAŻ!

Jezus dziś pyta każdego z nas: "Za kogo mnie uważasz?". Pyta każdego chrześcijanina. Czyni to na osobności, wprost, osobiście i bezpośrednio. Bóg pyta człowieka i czeka na jego odpowiedź.

Chrystus, który zna myśli i pragnienia serca człowieka, oczekuje naszej indywidualnej odpowiedzi. Oczekuje odpowiedzi szczerej i jednoznacznej.

Nieszczerość rani, a niepewność budzi lęk; szkodzi też nam samym, zwłaszcza gdy mamy odpowiedzieć na inne pytania: Kim ja jestem? Jaki jest sens mojego życia? Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (por. Mk 10,17; Łk 18,18). Odpowiedź na powyższe pytania buduje relacje z Bogiem, z innymi ludźmi oraz z samym sobą.

Uznanie Jezusa, jak czyni to Piotr, nie jest proste w kontekście słów: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje... (9,23). Jezus stawia wysoko poprzeczkę wymagań, chce byś zaparł się siebie samego i codziennie brał swój krzyż, swoje trudności, utrapienia, lęki, i naśladował Go w swoim życiu. Chce, byś radykalnie postępował, jak On sam. A wiemy, jak Chrystus przyjmował uciski i zelżywości: jak baranek na rzeź prowadzony (por. Iz 53,7; Mt 26,63; J 1,29; Dz 8,32n). Przyjmował je z pokorą i w poczuciu ofiary składanej Ojcu. Oto nauka - mądrość krzyża, która dla jednych jest głupstwem, a dla innych zgorszeniem.

Jezus, zapowiadając swoim uczniom, że musi wiele wycierpieć i zostać odrzucony i wzgardzony przez arcykapłanów i uczonych w Piśmie, odzwierciedlał ich stan niepokoju i lęku o życie swego Nauczyciela. Oni mieli pragnienie pójścia za Chrystusem wszędzie dokądkolwiek ich pośle, by głosić naukę o Jego męce, śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. Nie sprostali jednak wyzwaniu. Do końca pod krzyżem pozostał tylko Jan, by zaświadczyć "o tym wszystkim [co się wydarzyło" (J 21,24).

Dzięki łasce danej nam przez Ducha Świętego możemy za Apostołem Piotrem wyznać: Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Przynależność i tożsamość chrześcijańska uczą nas, abyśmy przez wiarę rozpoznawali Chrystusa pod postaciami słowa, chleba i wina, które stają się dla nas Słowem, Ciałem i Krwią. W tajemnicy Eucharystii odkrywamy twarz Chrystusa, a w obliczach osób chorych, cierpiących, uzależnionych spotykamy Kościół - jeden, święty, powszechny i apostolski. Jeżeli jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa, to mam zaprzeć się siebie, przezwyciężać swoje słabości i naśladować pokorną postawę Chrystusa Sługi.

Czy przeraża cię perspektywa znoszenia trudności dla Chrystusa? Czy jesteś gotów iść za Nim "aż do końca"? Przypomnij sobie co dalej mówi Jezus: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (18,24).

Chrystus, wierny danemu słowu, daje ci życie, jeśli tylko chcesz je na nowo Jemu ofiarować. Św. Józef Kalasancjusz mówił, że nic nie oddaliśmy Chrystusowi jeśli nie daliśmy samego siebie innym. W tym wezwaniu realizuje się najpiękniej odpowiedź na pytanie Chrystusa: "Za kogo mnie uważasz?". Odpowiedź ta wyraża się poprzez nasze życie, które poświęcamy dla innych, naśladując Chrystusa i realizując chrześcijańskie caritas wobec każdego spotkanego człowieka.

Jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to wówczas dostrzeżesz Jego poranioną twarz w tych zniewolonych, samotnych, przebywających w więzieniach oraz nieuleczalnie chorych. Jezus nie utożsamił się z Janem Chrzcicielem czy Eliaszem, lecz z tymi najmniejszymi (por. Mt 10,40; 18,5; 25,40; Łk 10,16; Dz 9,5).

W tej perspektywie łatwiej zawierzyć i odpowiedzieć na tak bardzo osobiste pytania:

  • Kim jest dla mnie Jezus i czy autentycznie Jemu zawierzyłem swoje życie?
  • Czy potrafię, tak jak Piotr, odpowiedzieć w szczerości swego serca?
  • Czy jestem gotów codzienne swoje trudności, choroby czy niepokoje powierzyć Chrystusowi, by otrzymać nowe życie?
  • Czy jestem świadom wszystkich dobrych rzeczy, które stały się moim udziałem?


MÓDL SIĘ!

Przyjdź Duchu Święty i pomóż mi odkryć kim dla mnie jest Jezus, abym mógł iść za Nim zapierając się samego siebie, swych myśli, planów oraz wyobrażeń. Spraw to Duchu roztropności i łaski pełnej mądrości, abym kroczył drogą miłości razem z moim krzyżem do zatracenia swego życia w Bogu. Maryjo Wspomożenie Wiernych wspomagaj nas przez Twoje macierzyńskie serce otwarte na działanie Boga, abyśmy każdego dnia odpowiadali Jezusowi pełni radości i ufności: Tak, Panie wiem kim dla mnie jesteś, że umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Jezus zachęca, byśmy się nie wstydzili tego, kim jesteśmy. Być chrześcijanin to znaczy należeć do Chrystusa. Spróbuj więc, w czasie osobistej modlitwy i słuchania słowa Bożego, wyrazić wdzięczność Bogu za wielkie dzieła, które ON dokonuje w twoim życiu. W oktawie uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa adoruj Go i wynagradzaj za ostanie profanacje, zniewagi oraz swoje własne grzechy i zaniedbania.

Daniel Bubik

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453686

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu