Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 29.12.2019

2019-12-27

News
Niedziela Świętej Rodziny jeszcze mocniej uświadamia nam wartość rodziny jako miejsca spotkania Boga z człowiekiem. Fundamentem domu rodzinnego jest ustanowiony przez Boga związek mężczyzny i kobiety (Rdz 2,18.24), który Jezus ustanowił sakramentem (Mt 19,6; Ef 5,32). Ich "powołaniem jest bycie wspólnotą osób w miłości na wzór Trójcy Świętej" - przekonywał św. Jan Paweł II w Liście do Rodzin (LdR 6).


CZYTAJ!
Mt 2,13-15.19-23

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

ROZWAŻ!

Świat, który nas otacza nie chce takiej rodziny, a nawet jawnie zwalcza rodzinę jako "wspólnotę osób [trwających] w miłości". Robi on wszystko, by był dziś to związek niepełny, niesakramentalny czy patchworkowy (ang. blended family – nazywa wspólnoty zrekonstruowanej lub wielorodzinnej, która powstała w wyniku ponownego związku jednego lub obojga rodziców po rozwodzie).

Ewangeliczną rodzinę nie omijały trudności i kryzysy. Lecz również współczesne Herody na różne sposoby "szukają Dziecięcia, aby Je zgładzić" (Mt 2,13b). Dzisiejszy aparat przemocy jest równie dobrze zorganizowany, zaangażował ogromne środki i wykorzystuje ideologie, które pozostaje na usługach "cywilizacji śmierci". Niejeden cyniczny i zawistny Herod wysyła swoje sługi, by odnaleźć Świętą Rodzinę - nierozerwalne (sakramentalne) wspólnoty osób w miłości w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.

Bóg w Trójcy Jedyny nigdy nie zostawi Rodziny samej sobie. ON pierwszy zawarł z nią przymierze i jest jej wierny. Rodzina to zamysł Boży wpisany w odwieczny plan zbawienia. Dlatego stale posyła anioła Pańskiego, aby chronił i prowadził każdą rodzinę. Istotne jest jednak to, aby współpracować z posłańcem Bożym, jak Józef i Maryja. W wersji Łukasza to Maryja jest aktywna: słucha, pyta, rozważa w sercu, wprowadza w czyn (Łk 1-2. 8,21). W wersji Mateusza aktywny jest Józef. Tutaj to on odczytuje znaczenie wizji sennej. On słucha i działa. Jest to milczące posłuszeństwo w wierze połączone z ewangelizacją. Paweł VI pisał o takim świadectwie, że "jest wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym" (EN 21).

Oblubieniec i Mąż Maryi jest mężczyzną odważnym i odpowiedzialnym, gotowym na wszystko. Podejmuje ryzyko na "śmierć i życie". W nocy zagrożeń wyrusza na emigrację do kraju niewoli, ale też ziemi będącej schronieniem patriarchów (por. Wj 1,8nn; Rdz 12,10nn). Egipt jest krainą, do której Izraelici czasem wracają w marzeniach jako do "ziemi mlekiem i miodem płynącej" (Lb 16,13). Dla Świętej Rodziny jest czasowo miejscem azylu i zadumy. Może być również miejsce lęków i pokus (por. Tb 8,3; Mdr 11,15n; Ap 11,8).

Święta Rodzina nie pozostaje długo w tak niebezpiecznym ("toksycznym") środowisku. Prorok przypomina przecież ludowi, że "Egipcjanin to człowiek, a nie Bóg" (Iz 31,3). Stąd, gdy ustało bezpośrednie zagrożenie, Józef od razu powraca do Ziemi Świętej - Galilei pogan (Mt 2,20nn; 4,15). Choć to prawda, że każda rodzina winna być mobilna (aktywna), gotowa na działanie - nowe wyzwania, lecz potrzebuje też stałości i zakorzenienia.

Ostatecznym miejscem zamieszkania okazał się galilejski Nazaret (Mt 2,23; por. J 1,14). Hbr. Nazaret(h) oznacza "strażnicę" - miasto, które da się obronić - miasto Józefa, Maryi i Jezusa (por. Łk 2,39.51). Po latach Jezus będzie nazywany Mistrzem z Nazaretu czy po prostu Nazarejczykiem (por. Mt 2,23; Mk 1,24; 10,47; 14,67; 16,6; Łk 4,34; 24,19).

Warto znać dzieje swego rodu, miejsce narodzenia - stałego zamieszkania/zakorzenienia - poznać drzewo genealogiczne. Rodzinę bez tożsamości (korzeni) łatwo "naruszyć" - sterować, manipulować, rozbić. Natomiast rodzina zbudowana na trwałym fundamencie (skale), mocno zakorzeniona (oparta) na trwałych i niezmiennych wartościach jest stabilna i utwierdzona. Trafne jest zatem porównanie rodziny do dobrze zbudowanego domu (Mt 7,24n; por. Prz 10,25; 12,3.7; 1 J 2,17). W takim domu przy wspólnym stole ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara (Rz 10,17), która wyraża się i realizuje w konkretnych postawach i uczynkach (por. Jk 2,17-26). To Chrystus jest więc dla rodzin chrześcijańskich skałą, na której powinny one wznosić fundament swojego duchowego życia (por. 1 Kor 10,4).

Pod dachem nazaretańskiego domu wybrzmiewają istotne pytania:

  • Jakie współczesne zagrożenia czyhają na rodziny katolickie?
  • Jak należy chronimy nasze "ogniska domowe"?
  • Kto jest prawdziwym fundamentem naszych domów, wspólnot, Kościoła?


MÓDL SIĘ!

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Franciszek, Modlitwa do Świętej Rodziny (AL 325).


ŻYJ SŁOWEM!

Zaangażuj się w obronę rodziny, a np. na forum publicznym - wesprzyj wspólnotę czy stowarzyszenie rodzinne, rodzinę zastępczą...; wyrusz w kolejnym rodzinnym Orszaku Trzech Króli (6 stycznia). A może nawiedź swoich krewnych, ucałuj ręce swoich rodziców (żywych) bądź nawiedź ich groby (zmarłych)!

ks. Jan Kochel

fot. Ikona Pin on Sancta Familia, St. Joseph - Pinterest

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440276

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu