Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Chrystusa Króla - 22.11.2020

2020-11-19

News
Roku liturgiczny wieńczy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zakończenie kolejnego okresu życia wiąże się z podsumowaniem, rozliczeniem i oceną. Ewangelia też dokonuje podsumowania i rozliczenia. Sąd Chrystusa na końcu czasów dotyczyć będzie wszystkiego tego, co uczyniliśmy lub nie uczyniliśmy "jednemu z tych najmniejszych".


CZYTAJ!
Mt 25,3146

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.

Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.

Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.


ROZWAŻ!

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą przed Adwentem, dlatego też w Liturgii Słowa odnajdujemy temat sądu ostatecznego oraz królowania Chrystusa.

W dzisiejszej Ewangelii pojawia się tytuł „Król” w odniesieniu do Jezusa. To On zasiądzie na tronie pełnym chwały „i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów jedni pójdą na mękę wieczną a drudzy do życia wiecznego. Chrystus Król jako sprawiedliwy sędzia wydaje słuszne wyroki. Należy jednak zauważyć, że jest też Dobrym Pasterzem, który kilka rozdziałów wcześniej szukał zagubionej owieczki (Mt 18,12). Człowiek ma wolną wolę i po jego stronie leży decyzja jak chce pokierować swoim życiem. Później jednak przyjdzie nam przyjąć konsekwencje wybranej drogi. Bóg troszczy się o wszystkich i chce zbawienia ludzi. Jest zarazem sędzią sprawiedliwym i nie sprzeciwia się naszej wolności.

Warto zwrócić uwagę na to z czego będziemy sądzeni. Kara lub nagroda nie zależą do pozycji społecznej, bogactwa, stanowiska, płci, rasy czy wieku; wszyscy staną przed Chrystusem i będą sądzeni według tego samego kryterium. W tym fragmencie nie ma też wzmianki o tym w co wierzą „owce” i „kozły”. Oczywiście wiara jest bardzo ważna (wskazują na to inne fragmenty Pisma Świętego) ale za wiarą powinny iść uczynki. Musimy żyć wyznawaną wiarą, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca w niebie (por. Mt 5,16)

Jednakowe kryterium polega na tym: kto pomógł Jezusowi w potrzebie - dostąpi zbawienia, a kto pozostawił Jezusa w potrzebie poniesie konsekwencje. Jezus jest obecny w każdej osobie, która potrzebuje pomocy. Nie chodzi tylko o potrzeby materialne. Powinniśmy zauważać również psychiczne i duchowe potrzeby bliźnich. To co człowiek daje bliźniemu otrzyma od Boga. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem (Jk 2,13)

Również gdy ja jestem w potrzebie jak ci „najmniejsi” Jezus staje w mojej obronie. Inni ludzie dobrze mi czyniąc i przyjmując mnie, to samo czynią Chrystusowi. Sytuacja mojego niedomagania staje się okazją do niesienia pomocy dla innych.

Zapytaj siebie:
  • Czy swoim zachowaniem naśladuje Chrystusa w traktowaniu „najmniejszych” i każdego człowieka?
  • Na ile żyję zgodnie z wyznawaną wiarą?
  • Czy Chrystus jest królem mojego życia?
  • Czy dostrzegam Chrystusa w potrzebujących?


MÓDL SIĘ!

Boże, dziękuję Ci, za łaskę wiary - umacniaj ją i spraw, aby moje życie było jej odzwierciedleniem. Pomóż mi, dostrzegać Ciebie w potrzebujących i najmniejszych. Bądź Królem mojego życia i Panem wszechświata. Amen!


ŻYJ SŁOWEM!

Zrób coś dobrego dla innych.

Marcin Kujawa

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459407

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu