Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Wojciecha - 26.04.2022

2022-04-25

News
Każdy z nas nosi imię jakiegoś świętego/świętej. Nie tylko staramy się naśladować jego/jej cechy, ale też prosimy go/ją o wstawiennictwo za nami u Boga. Również różne państwa mają swoich świętych patronów, np. Ukrainie patronuje św. Michał Archanioł. Z kolei jednym z pięciu patronów Polski (oprócz Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława Kostki) jest św. Wojciech, który żył w latach 956-997.


Czytaj!
J 12,24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


Rozważ!

Słowa: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24) przywodzą mi na myśl przypowieść o siewcy, którą możemy odnaleźć wyłącznie u synoptyków (św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz). Wszyscy trzej ewangeliści wspomnieli o zróżnicowanym plonie. Św. Marek wymienił ten plon od najmniejszego do największego - trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (Mk 4,8). W odwrotnej kolejności uczynił to św. Mateusz (Mt 13,8). Natomiast św. Łukasz wskazał tylko na stokrotny plon (Łk 8,8). Czy ewangelistom chodzi o kłos, w którym można znaleźć aż sto ziaren? Nie! Należy pamiętać, że pszenica krzewi się. Ten proces następuje pod powierzchnią gleby. To właśnie wtedy z jednego ziarenka wyrasta kilka źdźbeł zakończonych kłosami. Dopiero po zsumowaniu ziaren ze wszystkich kłosów można uzyskać liczbę sto, czyli plon stokrotny. Stokrotny plon był również wyrazem Bożego błogosławieństwa: „Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił” (Rdz 26,12).

Ewangelista Jan zanotował, że ziarno pszenicy, aby mogło przynieść plon obfity, musi obumrzeć. Tak samo było w życiu naszego dzisiejszego patrona - św. Wojciecha. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity. Jakże dosłownie spełniły się te słowa w życiu i w śmierci św. Wojciecha! Jego męczeńska krew, zmieszana z krwią innych polskich męczenników leży u fundamentów Kościoła i Państwa na ziemiach piastowskich. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc św. Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty Męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność (…) U progu trzeciego tysiąclecia świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne w Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą”.

Zastanów się:

  • w czym możesz naśladować św. Wojciecha?
  • jak oceniasz swoje dotychczasowe życie?
  • jaki przyniosło ono plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy stokrotny?


Módl się!

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Żyj Słowem!

Pamiętaj o codziennej modlitwie do swojego świętego patrona. Staraj się naśladować jego/jej cnoty w swoim życiu.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459654

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu