Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXIII Niedziela zwykła – 9.09.2012

2012-09-08

News
Słyszeć i usłyszeć.

Słowo „effatha” wypowiedziane przez Jezusa, jest skróconą wersją aramejskiego czasownika „otwórz się”. Jezus wydając to polecenie uzdrowił przyprowadzonego przed niego człowieka głuchoniemego. Od tej pory ów człowiek słyszał. To samo polecenie Jezus powtarza każdemu z nas, abyśmy mogli nie tylko słyszeć Jego słowo, ale byśmy mogli to słowo usłyszeć, tzn. zrozumieć i wypełnić.


CZYTAJ!
Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.


ROZWAŻ!

W współczesnej rzeczywistości można być bardzo chwalonym i cenionym za postawę otwartości, którą często utożsamia się z tolerancją. Bycie otwartym na różne poglądy, kultury, wyznania i akceptacja dla modnego dziś spojrzenia dla spraw etyki życia i działania, przysparza człowiekowi sporo sympatii. Często owo otwarcie przeciwstawia się postawie zamknięcia. Ktoś, kto ma wyrobione poglądy, kto jest wierny swoim zasadom i kto nie hołduje opatrznie rozumianym zasadom tworzonym przez współczesne prądy etyczne, jest w oczach wielu uważany za człowieka zamkniętego. W konsekwencji takiego spojrzenia, bycie otwartym na Chrystusową Ewangelię, jest w oczach świata pojmowane jako zamknięcie, a bycie zamkniętym na Chrystusową Ewangelię, jest odbierane jako wyjątkowe otwarcie i wyjście do świata.

Jednak w momencie spotkania z Jezusem, o czym możemy się przekonać czytając dany nam dziś fragment Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego, wszystko wygląda zupełnie odwrotnie.

To otwarcie się na Słowo Jezusa sprawiło cud. To wypełnienie Chrystusowego polecenia „Effatha” – „Otwórz się”, sprowadziło na nieszczęśliwego człowieka wielkie szczęście. Oto szczęście jest doświadczeniem, jakie rodzi się w postawie posłuszeństwa Słowu Boga.

Jednak doświadczenie owego szczęścia rozgrywa się nie przed światem, na forum świata, ale w głębi i ciszy ludzkiego serca. Bo można słyszeć Chrystusowe wezwanie „Effatha” – „Otwórz się”, a w sercu pozostać zamkniętym, mocno trzymając się swojego dotychczasowego stanu, spojrzenia, przyzwyczajenia. Można słyszeć i nie usłyszeć. Człowiek z natury nie lubi zmieniać tego, do czego się przyzwyczaił. A można słyszeć i usłyszeć. Można usłyszeć Chrystusowe „Effatha” – „Otwórz się” i rzeczywiście szeroko otworzyć swoje serce i swój umysł dla Chrystusa, dla Jego świętej woli, dla Jego planów wobec naszego życie.

Zatem nasze szczęście nie tkwi w ocenie i pochwale danej ze strony współczesnego świata, ale realizuje się ono dzięki ponownemu otwarciu się na Chrystusowe orędzie Dobrej Nowiny.

  • Czy jest w nas pragnienie słuchania Słowa Bożego?
  • Jak oceniamy możliwości percepcyjne naszego „słuchu serca” wobec Bożego Słowa?
  • W jakich okolicznościach potrafimy chętnie słuchać Słowa Bożego, a kiedy tego nie potrafimy czynić?
  • W których momentach słuchaliśmy i usłyszeliśmy Słowo Boga?


MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Chrystusa obecnego w swoim Słowie.
Dziękujemy Chrystusowi za moc Jego Słowa.
Przepraszamy Chrystusa za brak konsekwencji w pragnieniu rzeczywistego usłyszenia Słowa Boga.
Prośmy Chrystusa, aby dał moc wiernego trwania przy „lampie” Słowa Bożego (por. Ps 119).
Niech Duch Święty pozwala nam prawdziwie otworzyć się na dar Słowa.


MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę mą i ciało.
Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.
O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.


ŻYJ SŁOWEM!


Ponad 20 lat temu powstało w Polsce Stowarzyszenie „Effatha”, którego zadaniem jest szerzenie informacji o działających sektach, a także przeciwdziałanie niebezpieczeństwom odejścia od doktryny katolickiej, a więc szeroka działalność apologetyczno-ewangelizacyjna. Starajmy się sami żyć mocą Słowa Bożego i w codziennej jego lekturze, nawet w kilka zdaniach, czy w kilku wyrazach Bożej przemowy. Słowo Boga czyni człowieka mocnym w wierze, w nadziei i w miłości. Nasze świadectwo mocnego i wiernego trwania w Chrystusie jest naszym działaniem apologetyczno-ewangelizacyjnym. W ten sposób możemy mówić innym: „Effatha” – „Otwórz się!”.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459828

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu