Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XIII Niedziela zwykła - 26.06.2022

2022-06-23

News
Trzynasta niedziela zwykła zaprasza do pójścia za Jezusem - cztery postawy ucznia. Wobec Jezusa nie można przejść obojętnie, bardziej niż mniej świadomie musimy się odnieść do Jego osoby.Czytaj!
Łk 9,51-62

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy*. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?». Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».


Rozważ!

Święty Łukasz opisuje cztery sposoby odniesienia się do Jezusa. Pierwszy z nich to zupełne odrzucenie. Samarytańskie miasteczko nie chce słyszeć o wędrownym nauczycielu i nie zamierza go przyjąć w swoich granicach, został odrzucony ponieważ „zmierzał do Jerozolimy” (Łk 9,53). Jest to wyraźne odrzucenie Jezusa z powodów religijnych, opór odczuwają i przeżywają uczniowie, którzy o Jezusie opowiadali i zachęcali aby w miasteczku został przyjęty. Bezskutecznie i z wyraźną odmową.

Druga postawa to chęć życiowego zabezpieczenia przy Jezusie. Człowiek deklarujący gotowość pójścia z Jezusem chce mieć pełną informację gdzie będzie nocował, co będzie jadł, w jaki sposób będzie życiowo zabezpieczony i na co może liczyć. Ten człowiek nie tyle deklaruje pójście za Jezusem, ile chce kontrolować każdy detal własnego projektu na życie.

Trzecia postawa dotyczy osoby, którą Jezus powołuje. Człowiek ten jednak przywiązany jest do zwyczajów, obrzędów i ludzkiej tradycji tak bardzo, że stawia ją przed Bożym słowem i powołaniem – jest to przykład człowieka pobożnego i dobrego, który jednak modeluje Boga według własnego obrazu i nie potrafi oderwać się od ludzkich wyobrażeń w dziedzinie religijności. Aby nie wypełnić Jezusowego wyzwania do głoszenia Królestwa zasłania się bardzo szlachetnie i pobożnie brzmiącym, rytuałem pogrzebowym.

Czwarta postawa to przykład człowieka, który ma dobrą ale słabą wolę, ma wiele pobożnych pragnień i szlachetnych tęsknot, ale równocześnie kłopoty z podejmowaniem decyzji. Jest to przykład człowieka przywiązanego do domu, rodziny, tradycji i przeszłości tak bardzo, że pętają one nogi uniemożliwiając radykalny krok w przód i odwracają głowę do wspomnień z przeszłości. Może być to również przykład osób, którym wszystko wydaje się ważne w równym stopniu, godne zainteresowania, co powoduje, że nie są w stanie ustawić w swoim życiu prawidłowo hierarchii ważności.

Jezus nie pozwala zniszczyć żadnej z tych osób. Nakazuje apostołom cierpliwie czekać i daje czas aby każda z nich mogła naprawić w sobie ten brak czy defekt.


Módl się.

Panie Jezu Chryste, który pragniesz, abym przykładał rękę do twojego pługa i pracował na Twojej roli, pozwól mi trzymać się celu, który Ty wyznaczasz, kierunku, który Ty obierasz i czasu, który Ty określasz. Amen.


Żyj Słowem!

Przyjrzyj się czterem powyższym postawom i określ, w którym miejscu powinieneś, przy współpracy z łaską Bożą, uzupełnić zauważone braki - odrzucenie, zabezpieczenie, przywiązanie, wahanie.

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453993

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu