Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość NMP Częstochowskiej - 26.08.2022

2022-08-25

News
Są osoby, które pomijają rolę Maryi w historii Zbawienia, są też tacy, którzy przeakcentują jej znaczenie. Jedni i drudzy powinni uczyć się od Syna Bożego szacunku do Najświętszej Maryi Panny.Czytaj!
J 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


Rozważ!

Przyjrzyjmy się dziś dwóm grupom osób na weselu w Kanie Galilejskiej: apostołom i sługom. Są to dwie grupy streszczające dwie drogi odkrywania roli Maryi w historii Zbawienia.

Pierwszą drogą jest droga uczniów Chrystusa. Wybrani przez Mistrza, stykają się z Jego Matką. Są to zasadniczo trzy spotkania: wesele, krzyż i wieczernik. Rozważana przez nas scena przemiany wody w wino podpowiada uczniom zrozumienie wstawienniczej roli Matki ich Pana. Maryja prosi, by Jezus zainteresowawszy się kryzysową sytuacją zainterweniował – i Syn działa. Ta interwencja skutkuje z kolei wzrostem wiary uczniów: „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” – podsumowuje wydarzenie jego uczestnik - ewangelista. Uczniowie uczą się od Mistrza, że Maryja ma wyjątkowy wpływ na Jego działanie. A to działanie ma wyjątkowy wpływ na ich wiarę. Apostołowie są na początku swej uczniowskiej drogi. Nie ma wątpliwości, że zasadniczą relacją ucznia jest związek z Chrystusem, ale z Bożego zrządzenia w historię ich uczniostwa włączona została także Maryja.

Drugą drogę odkrycia roli Maryi reprezentują słudzy troszczący się o weselne stoły. Dla nich Jezus był osobą nieznaną (nie byli uczniami). Przechodzą jednak specyficzną drogę odkrycia jak jest On ważny i jak bardzo powinni cenić każde Jego słowo. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – poleciła im Maryja, wskazując na swego syna. W tej poglądowej lekcji przekonali się, jak istotnym było zwrócenie uwagi na każde słowo w poleceniu Chrystusa. Gdyby z powodu pośpiechu, czy niedbałości nie napełnili stągwi „aż po brzegi”, lub pominęli którąkolwiek ze stągwi wlewając wodę tylko do dwóch lub trzech, państwo młodzi nie mieliby tak obfitego prezentu ślubnego. Ale dzięki temu, że posłuchali Maryi, odkryli dużo więcej. Odkryli Osobę najważniejszą nie tylko na tym weselu, ale najważniejszą na świecie – Chrystusa.

Tę drugą drogę czasem w Kościele określamy hasłem „przez Maryję, do Jezusa” i realizujemy w czasie nabożeństw czy pielgrzymek, gdy jako dzieci i młodzież stopniowo odkrywamy wrażliwą dłoń Matki podprowadzającą nas pod dojrzałą decyzję wiary i wyboru Jezusa na swojego Mistrza i Pana. „Zrób wszystko!” – brzmi podpowiedź Matki.

Jaka jest twoja droga odkrycia roli Maryi w Kościele i historii Zbawiania? Byłeś najpierw uczniem Chrystusa, by potem odkryć, że ma On swoją Matkę z którą się liczy, czy też najpierw żyłeś wiarą Kościoła, w której widoczna jest Maryja i od niej nauczyłeś się, że najważniejsze jest posłuszeństwo Chrystusowi?


Módl się!

Panie Jezu Chryste, daj mi głębsze zrozumienie roli Twojej Matki. Daj mi Ją przyjąć jak zrobił to Jan pod krzyżem i pozwól mi się z Nią modlić jak wszyscy apostołowie w wieczerniku w oczekiwaniu na przyobleczenie Mocą z wysoka.


Żyj Słowem!

Z Maryją pomódl się o to, byś zawsze wykonywał wszystko, co powie ci Chrystus.


ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487206

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu