Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXVIII Niedziela zwykła - 14.10.2012

2012-10-13

News

Jaki jest praktyczny wymiar wiary? Odpowiedź niesie Ewangelia, która zmienia świat, bo zmienia nas. Daje siłę tak wielką, że przekracza nawet granice śmierci.


CZYTAJ!
Mk 10,17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».


ROZWAŻ!

Wiara nie jest tylko teorią. Nie jest spekulacją na pobożne tematy. Jej praktyczny wymiar ujawnia dzisiejsza Ewangelia. W pytaniu bogatego młodzieńca zawiera się założenie: Muszę coś robić! Muszę podjąć działanie, aby osiągnąć życie wieczne!

W ewangelicznym wyzwaniu widzimy zatem:

  • związek życia na ziemi z życiem wiecznym - jakość życia na ziemi ma wpływ na to, co stanie się ze mną po śmierci;
  • konieczność ludzkiego zaangażowania dla osiągnięcia Królestwa Bożego.

Gdyby te przesłanki pytającego były fałszywe, odpowiedź Jezusa brzmiałaby: Nic nie musisz czynić; wystarczy byś rozważał o swojej wierze.

Jezus zaś wskazał na Słowo Boże, które nagina naszą wolę do posłuszeństwa przykazaniom. Ujawnia też problem zbytniego przywiązania do rzeczy materialnych. Tu z kolei Jezus podkreśla prawdę o tym, że człowiek sam nie może się zbawić: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe".

Inicjatywa zbawienia należy do Boga. To Jezus jest Zbawcą i tylko On może „oderwać nas” od ziemi, byśmy mogli zasiąść w niebie. Ale do tego „oderwania” potrzeba naszej woli i decyzji, potrzeba współdziałania z uprzedzającą łaską Boga. Św. Augustyn ujął to w krótkim zdaniu: „Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie chce nas zbawić”.

W takim zamyśle Boga ujawnia się wielka godność człowieka. Grzech nas poniża, ale łaska Boża podnosi. Podpowiadając: „Możesz! Chcę mieć w tobie współpracownika”. Dokładnie w takim stylu przebiegała ewangeliczna rozmowa, którą rozważamy. Jezus podprowadza rozmówcę na coraz wyższy poziom. Aż w końcu proponuje mu: Zostań moim uczniem!

Możesz należeć do grona uczniów. Podejmij jednak decyzję, by się "oderwać", by pozostawić to, co tylko ziemskie i ograniczające twoje możliwości. Trudno wyobrazić sobie bardziej praktyczną rozmowę, która wygląda właściwie jak instrukcja obsługi dla współczesnych uczniów - ewangelizatorów.


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, chcę rozmawiać z Tobą na każdy temat. Na modlitwie nie pozwól mi być lekkoduchem, który nie widzi zastosowania Twojego Słowa. Pomóż mi, po każdej modlitwie - rozmowie podejmować decyzje i wcielać je w życie. Daj mi siłę do odcinania się od każdego krępującego mnie przywiązania. Nie chcę gardzić dobrami tego świata, chcę ich mądrze używać.


ŻYJ SŁOWEM!

W tego ciągu tygodnia, każdego wieczora porozmawiaj z Jezusem o tym, do czego jesteś najbardziej przywiązany.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459619

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu