Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 24.12.2012

2012-12-24

News

Wszyscy używamy dóbr tego świata, ale bardzo różnimy się w myśleniu o nim. Często pewnie słyszysz narzekanie. Jak często dołączasz do chóru złowieszczych prognoz, iż jest coraz gorzej, a życie nie ma sensu. Trwa walka o ludzkie umysły. Zawalcz o swój!CZYTAJ!
J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.


ROZWAŻ!

Na początku było Słowo! Już ten pierwszy zwrot może stać się podstawą wielkiej medytacji.

Najpierw zwrócić trzeba uwagę na zbieżność tego zadnia z pierwszym zdaniem w Księdze Rodzaju: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie bez powodu św. Jan nawiązuje do dzieła stworzenia, o którym czytamy: widział Bóg, że było dobre.

„Na początku” greckie en arche można rozumieć nie tylko w znaczeniu czasowym, ale także etycznym, czyli zwracającym uwagę na wartości. Wówczas przetłumaczyć możemy to wyrażenie: ”na fundamencie” albo „u podstaw”, akcentując niezmienność i stabilność opisywanej rzeczywistości. - w tym wypadku świata stworzonego przez Boga.

Polskie „było” nie do końca oddaje bogactwo greckiego een. Czasownik „być” występuje bowiem w tym fragmencie Pisma w czasie przeszłym niedokonanym, czyli mówiąc opisowo chodzi o czynność, która się zaczęła, a jej skutki trwają nadal. Należało by więc przetłumaczyć „jest” albo „był i nie przestał być”.

Przyjrzyjmy się teraz „słowu”.

Grecki Logoszjawia się w naszym codziennym słowniku, ale jego warstwa znaczeniowa daleko przekracza polskie „słowo”. Już w starożytności mogło oznaczać: "pojęcie, rozum, sens, a także przeznaczenie i twórcę świata". Moja propozycja interpretacji to znów podkreślenie wartości, a zatem w tłumaczeniu powinien pojawić się wyraz „sens”.

Całe wyrażenie można więc oddać po polsku:

„U podstaw był i nie przestał być sens”.

Syn Boży przychodzi do swojej własności. Jego dzieło – świat – jest sensowne, jest wartościowe i dobre. Skażone wprawdzie przez grzech, ale nadal Boże i przeniknięte Jego prawami. Podobnie można myśleć o nas – ludziach. Jesteśmy Bożym dziełem, dotkniętym grzechem, ale ciągle kochanym i chcianym przez Stwórcę. Do nas przychodzi Sens wszystkich sensów.

Świat nie jest „do niczego”. Jezus przychodzi, by udowodnić niedowiarkom, że Miłość istnieje, że można nią żyć i że jest silniejsza niż śmierć.

Syn Boga przynosi moc, która nas przemienia.

Z twojej strony potrzebny jest gest przyjęcia Go. Dlatego scena, w której mieszkańcy Betlejem odmawiają przyjęcia świętej Rodzinie jest tak dramatyczna. Logos – Sens przychodzi do swojej własności. Nie ważne w stolicy czy na prowincji – przybywa do siebie, ale okazuje się, że ta „własność” tak ma namieszane w głowie i w sercu, że odwraca się od źródła szczęścia.

Nie pozwól mieszać sobie w głowie.

U podstaw świata jest sens.

Twoje życie jest celowe i zmierza do szczęścia, które się nie kończy. Każdy dzień twego życia przybliża cię do ostatecznego zwycięstwa. Każde zmaganie i walka ma sens. Każda ofiara, którą poniosłeś nie pozostaje pominięta.

Żadna łza nie została zapomniana. Twoje życie jest zanurzone w Sensie. Nie mów, że jest bezsensowne, bo to nieprawda. Nie pozwól na wykradanie z twego serca tej pierwotnej nadziei, która jest w tobie i jest darem Świętego Właściciela.


MÓDL SIĘ!

Jezu, przyjdź do mnie, zamieszkaj w mym sercu, by każdego dnia na nowo odkrywało ono sensowność życia i ziemskiego pielgrzymowania.

Daj mojemu umysłowi świeżość w patrzeniu na siebie, strzeż mojego umysłu przed zakusami złego. Nie pozwól mi wsączać czarnych myśli i pesymistycznych scenariuszy.


ŻYJ SŁOWEM!

Przypomnij sobie dwie trudne sytuacje, z których udało ci się wydostać. Podziękuj Bogu za ludzi i „okoliczności”, które stanęły po twojej stronie. Przeczytaj Ps 27.

ks. Artur Sepioło

fot. Betlejem - wejście do bazyliki Narodzenia Pańskiego (jk)

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440060

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu