Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Jezus depcze żywioł morski

2021-07-22

News
Jezioro Galilejskie było świadkiem wielu wydarzeń zbawczych. Od jego tafli odbijały się słowa Chrystusa, uspakajały jego burzliwe fale, ale koiły też ludzkie serca. Tam również uczniowie usłyszeli zapewnienie Mistrza: To Ja jestem, nie bójcie się!
Czytaj!
J 6,16-21

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się!» Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.


Rozważ!

Ewangelia św. Jana różni się od wcześniejszy zwłaszcza swoją bogatą symboliką. Wydarzenia historyczne są w niej jedynie tłem dla treści głębszych, duchowych i sakramentalnych. Św. Jan nie mówi więc o cudach Jezusa, lecz o Jego „znakach”, wskazujących na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Analogicznie znaki drogowe poprzez umieszczony na nich obrazek wskazują na informacje wyższego rzędu. Użytkownik drogi musi dobrze zaznajomić się z ich treścią „symboliczną”, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Spośród siedmiu „znaków” Czwartej Ewangelii najważniejszy jest znak centralny (J 6), wprowadzający w mowę eucharystyczną Jezusa. Znak rozmnożenia chleba nad „morzem Galilejskim” przygotowuje słuchaczy na trudną naukę o tajemnicy Eucharystii. W noc poprzedzającą wygłoszenie tej mowy Jezus dokonuje dodatkowego znaku wobec uczniów zmagających się z żywiołem morza. Już samo nazwanie niewielkiego jeziora (o wymiarach 21 na 12 km) „morzem” (thalassa) wskazuje na symboliczną wymowę tej sceny.

Nagła burza na jeziorze Galilejskim jest zjawiskiem naturalnym. Gorące powietrze nad taflą jeziora zderza się wieczorem z zimnym wiatrem znad morza bądź też od góry Hermonu. Wzburzone fale wznoszą się wtedy na wysokość kilku metrów, topiąc kutry rybackie. Zrozumiały jest więc lęk uczniów, spotęgowany jeszcze widokiem Jezusa, kroczącego po falach w stronę ich łodzi. Poezja biblijna przedstawia czasem Boga depczącego wzburzone morze na znak Jego władzy nad mocami ciemności. Słowa «To Ja jestem, nie bójcie się!» są formułą objawiającą potęgę Boga. To wyraźna aluzja do Jezusowej obecności w tajemnicy Eucharystii. Jest ona pokarmem na drogę do brzegu, do którego zdążali. Pokarmem nieśmiertelności.

  • W obliczu różnorakich zagrożeń często ogarnia nas panika. Czy umiemy wtedy zaufać Jezusowi. Czy Eucharystia jest dla nas źródłem wewnętrznego pokoju?
  • Czy świadomość bliskości Jezusa pozwala wyzwolić się od lęku?
  • Czy pamiętam o Jego słowach, kończących Ewangelię: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20)?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583559

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu