Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Ukazanie mocy Bożej

2022-03-05

News
Przy okazji niektórych ważnych wydarzeń, mających miejsce w naszym życiu, przypominamy sobie jak wiele zawdzięczamy innym i głośno im za to dziękujemy. Dzielimy się tym, kto doprowadził nas do życiowych sukcesów, i kto wspierał nas na drodze realizacji marzeń i celów. Tak jest podczas ślubu i prymicji, kiedy dzieci dziękują rodzicom za dar życia, wychowania i opieki. Tak jest kiedy sportowiec wygrywa zawody i dziękuje trenerom i najbliższym. Wtedy okazuje się, że za każdym sukcesem człowieka stoi jeszcze ktoś. Jesteśmy wtedy prorokami, którzy ogłaszają światu skąd w ich życiu pojawiła się moc do osiągnięcia celów.Czytaj!

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

(1 Kor 2,1-5)


Rozważ!

Święty Paweł nie należał do grona bezpośrednich uczniów Chrystusa. Jako Żyd odebrał wykształcenie w szkole faryzeusza Gamaliela, który to był uczniem Hillela. Była to szkoła, w której Torę interpretowano nie według litery, a według ducha. Nie skupiano się więc na szczegółowo na słowach, ale szukano tego, co one chcą przekazać i wnieść do życia duchowego. Oprócz tak dobrego wykształcenia w prawie żydowskim, Paweł znał język aramejski i grecki. Te informacje ukazują nam Apostoła Narodów jako człowieka niezwykle dobrze wykształconego i inteligentnego. Jednak to nie jego wykształcenie było podstawą jego głoszenia.

Stając przed mieszkańcami Koryntu święty Paweł przyznaje, że największą wartość w ewangelizacji ma moc Boża, której źródłem jest Chrystus ukrzyżowany. Znał się na tak wielu sprawach, a jednak potrafi powiedzieć, że nie chce znać niczego oprócz Jezusa.

Nie wiadomo co wpłynęło na taką postawę Pawła. Z jednej strony jego autorytet był nieustannie podważany przez Koryntian. Do tego porównania go do Apollosa, świetnego retora. Także częste doświadczenie uderzania głową w mur, bo słowa świętego Pawła wielokrotnie odbijały się od jego słuchaczy z Koryntu. Te niepowodzenia mogły być podstawą do refleksji, że choćby nie wiadomo jak wielkie było wykształcenie i umiejętność przemawiania, jeśli nie jest to oparte na mocy z góry to na nic się zda. A znajomość Jezusa, czyli znajomość Biblii, w tym wypadku jest kluczowa.

Odsłonięta zostaje przed nami kolejna prawda funkcji prorockiej, w której uczestniczymy. Nasz relacja z Jezusem, zarówno w sakramentalnych postaciach i obrzędach, jak i w Jego Słowie, jest kluczowym elementem naszej mocy głoszenia. Regularne czytanie Pisma Świętego, rozważanie go, stoi u podstaw ewangelizacji. Cała wiedza teologiczna, psychologiczna, umiejętności przekazu treści czy umiejętności przemawiania, to wszystko są czynniki drugoplanowe. Pierwsza jest więź ze Słowem Wcielonym.


Módl się!

Panie Jezu, uwielbiam Ciebie w Twoim Słowie, które mi dajesz. Proszę obdarz mnie łaską coraz lepszej znajomości Ciebie. Wlej w me serce gorące pragnienie czytania Biblii, a przez jej lekturę pogłębiaj moją więź z Tobą. Zsyłaj mi swojego Ducha aby tłumaczył mi Pismo Święte i pomógł rozeznawać Twoją wolę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami!


Żyj!

1. Jak jesteś w stanie określić na dzień dzisiejszy stan swojej znajomości Biblii, a szczególnie Ewangelii?

2. Czy masz świadomość, że od tego zależy twoja relacja z Bogiem?

3. Jak często czytasz Pismo Święte?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450621

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu