Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Świadkowie prawdy z tej ziemi [2016]

2016-11-11

News
Jan Kochel, Świadkowie prawdy z tej ziemi. Święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 34), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2016, ss. 348.


Ze wstępu

Wiara w świętych obcowanie to wiara w „świadków Prawdy”. Ich życie było prawdziwe, gdyż przyjęli – jako swego Pana i Zbawiciela – Tego, który jest Prawdą (J 14, 6). Ten Pierwszy Świadek Prawdy w krytycznym momencie sądu przed Piłatem powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37). Wobec tych słów narzuca się pytanie: Kto jest z prawdy? Według Jezusa: jest nim ten, kto żyjąc w tym świecie nie boi się być świadkiem królestwa Bożego; słucha bardziej Boga, niż ludzi (Dz 5, 29); jest autentyczny, bo żyje i chodzi w blasku „światłości prawdziwej” (J 1, 9). Drugie określenie zawarte w tytule („z tej ziemi”) wskazuje na konkretnych ludzi urodzonych i związanych z ziemią śląską, a ściślej z tysiącletnią dawną diecezją wrocławską, a obecną metropolią górnośląską, którą tworzą archidiecezja katowicka, diecezja gliwicka i opolska (por. Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji wrocławskiej, Laumann – Dülmen 2001). Nie ma wielu świętych „z tej ziemi”, tym bardziej warto zachować ich w pamięci, prosić o ich wstawiennictwo, naśladować ich życie. Świadkowie Prawdy „z tej ziemi” – to męczennicy, wyznawcy, duchowni i świeccy. Niosą oni światło prawdy, miłości, cierpienia, a świadectwem swego życia podprowadzają do światłości prawdziwej (J 1, 9). Czerpią z tego Źródła jak fosforyt, a napromieniowani światłem, stają się drogowskazami dla innych.

Przyjrzymy się zatem naszym świętym w świetle słowa Bożego w kilku odsłonach:
– świętym czczonym na Śląsku,
– świętym Ślązakom,
– błogosławionym pochodzącym ze Śląska,
– błogosławionym śląskim męczennikom II wojny światowej,
– sługom Bożym – męczennikom II wojny światowej,
– świadkom wiary z tej ziemi, których procesy beatyfikacyjne zostały rozpoczęte.

Seria portretów świadków to jakby „promienie światła wychodzące ze słowa Bożego”. Hagiograficzna lektura to wychodzenie z ciemności do światła (Rz 13, 12). W tej drodze będą nam towarzyszyć ci, którzy stali się świadkami Prawdy z tej ziemi. Nie wolno o nich zapomnieć, trzeba podtrzymywać pamięć o nich i przekazywać ją nowym pokoleniom! „Dawać świadectwo to nie znaczy robić Bogu głośną propagandę, szokować, lecz żyć tak, żeby styl tego życia był nie do zrozumienia, gdyby Bóg nie istniał” – przekonywał arcybiskup Paryża kard. Emmanuel Suhard (†1949). W tych rozważaniach chodzi przede wszystkim o ów «styl życia», który pociąga ku Bogu. W drugim wydaniu, poprawionym i uzupełnionym, wzbogacamy nasz zbiór świadków o kilka nowych postaci. W pierwszym rozdziale pojawiają się święci patronowie rolników: św. Urban, Izydor i Roch oraz patron zakochanych – św. Walenty, w rozdziale piątym nie mogliśmy pominąć pięknej postaci młodego kleryka z Lisowic k. Lublińca – Alfonsa Mańki OMI, a w najbardziej rozbudowanym rozdziale szóstym pojawi się kilka nowych postaci z tej ziemi, np. Henryk Pobożny i jego żona Anna, Świętosław Milczący, Eufemia Piastówna (Ofka), ks. Jan Macha czy ks. Bernard Gade oraz ofiary wojsk sowieckich, wkraczających na ziemię śląską, np. Siostry Elżbietanki, S. Garielis (Monika) von Ballestrem czy kapłani zamordowani przez Armię Czerwoną. Na prośbę czytelników, którzy wciąż pytali o nowe wydanie książki oraz wskazywali nowe postaci, proponujemy wspólną medytację biblijną ze śląskimi świętymi, błogosławionymi oraz kandydatami na ołtarze w rytmie lectio divina.

jk

* Książkę można nabyć w Wydawnictwie św. Krzyża: wydawnictwo.opole.pl/swiadkowie.html


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Wprowadzenie

I. ŚWIĘCI CZCZENI NA ŚLĄSKU

Św. Anna
Św. Urban, Izydor, Roch
Św. Florian
Św. Katarzyna
Św. Barbara
Św. Walenty
Św. Antoni
Św. Jadwiga Śląska
Św. Jan Nepomucen

II. ŚWIĘCI ŚLĄZACY

Św. Jacek Odrowąż
Św. Jan Sarkander
Św. Melchior Grodziecki
Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein

III. BŁOGOSŁAWIENI ŚLĄZACY

Bł. Bronisława
Bł. Czesław
Bł. Herman
Bł. Maria-Luiza Merkert

IV. BŁOGOSŁAWIENI ŚLĄSCY MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Bł. Bernard Lichtenberg
Bł. Gerhard Hirschfelder
Bł. Emil Szramek
Bł. Józef Czempiel
Bł. Józef Cebula OMI
Bł. Alojzy Liguda SVD
Bł. Stanisław Kubista SVD
Bł. Ludwik Mzyk SVD

V. SŁUDZY BOŻY – ŚLĄSCY MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Paweł Barański CSSp
Ignacy Dobiasz SDB
Karol Golda SDB
Piotr Gołąb SVD
Franciszek Harazim SDB
Eugeniusz Józef Huchracki OFM
Józef Huwer OMI
Franciszek Kałuża SJ
Norbert Kąpała (Kompalla) CM
Ks. Paweł Kontny TChr
Roman Kozubek SVD
Alfons Mańka OMI
Franciszek Miśka SDB
Teodor Sąsała SVD
Józef Słupina CM
Jan Świerc SDB
Jan Wagner CM
Ludwik Wrodarczyk OMI

VI. ŚWIADKOWIE WIARY Z TEJ ZIEMI

Henryk Pobożny i żona Anna
Eufemia Piastówna (Ofka)
Świątobliwy Aleksy z Bytomia
Świętosław Milczący (Silenciosus)
Ks. Jan Schneider
Ks. Robert Spiske
Ks. Teodor Christoph
S. M. Dulcissima Helena Hoffmann
Ks. Antoni Korczok
Ks. Jan Macha
W obronie czystości – Siostry Elżbietanki
S. Garielis (Monika) von Ballestrem
Kapłani zamordowani przez żołnierzy Armii Czerwonej
Bp Maksymilian Kaller
Bp Józef Marcin Nathan
Kard. Agust Hlond
Ks. Ignacy Stuchly SDB
Bp Wilhelm Pluta
Ks. Franciszek Blachnicki
Ks. Bernard Gade

Wykaz tekstów Ewangelii
Literatura
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14047776

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu